1960-001A (α) - Pioneer 5

Název objektuPioneer 5
P-2 [=Probe]
Able 6
SSC 27
Start1960-03-11 13:00 UT, Eastern Test Range, Thor Able 4
Stav objektuna heliocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategoriemeziplanetární sonda
Hmotnost41 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
60-03-11.00 H 3.35° 311.6 d 0.7061 AU 0.9931 AU e=0.1689
60-03-11 H 3.35° 312 d 0.806 AU 0.992 AU Farnborough.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Sonda pro výzkum meziplanetárního prostoru.. Provozovatelem je National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC (USA).

Rotací stabilizovaná sonda určená k průzkumu meziplanetárního prostoru mezi oběžnou dráhou Země a Venuše. Sonda kulovitého tvaru o průměru 0.66 m a výšce 0.74 m je opatřena čtyřmi panely slunečních baterií o rozměrech 0.356×0.457 m s celkovým počtem 4800 fotočlánků na výklopných ramenech uspořádaných do tvaru lopatkového kola. Sluneční články dobíjejí 28 chemických akumulátorových baterií. Pro udržování tepelného režimu je hliníkový plášť sondy částečně natřený bílou barvou. Na palubě jsou umístěny následující vědecké přístroje:

Dva palubní vysílače pracují na kmitočtu 378.21 MHz. Vysílače mají výkon 5 W pro spojení do vzdálenosti do 8 Gm resp. 150 W pro vzdálenosti až 80 Gm. Digitální data jsou vysílána rychlostí 1, 8 nebo 64 bit/s podle vzdálenosti sondy a velikosti přijímací antény. Váhové omezení, které se projevilo ve velikosti slunečních baterií, neumožňuje nepřetržité vysílání, jež se tak omezuje na čtyři 25-minutové relace denně s občasným mimořádným provozem v obdobích zvláštního zájmu.

Bezprostředně předcházející sondy této řady jiného typu Pioneer P3 a Pioneer P31 se 1959-11-26 a 1960-02-15 pro havárii nosných raket typu Atlas Able 4 nedostaly na oběžnou dráhu. Předcházející úspěšně vypuštěná sonda této řady jiného typu je Pioneer 4 (1959-013A). Bezprostředně následující sondy této řady jiného typu Pioneer P30 a Pioneer P31 se 1960-09-25 a 1960-12-15 pro havárii nosné rakety Atlas Able 5A resp. Atlas Able 5B nedostaly na oběžnou dráhu. Následující úspěšně vypuštěnou sondou této řady jiného typu je Pioneer 6 (1965-105A).

Průběh letu

Datum Událost
1960-03-11 13:00:00 UT: Vzlet z ETR. Po oddělení aerodynamického krytu byla sestava sondy spolu s posledním stupněm uvedena zážehem šesti raketových motorků do rotace, která vyklopila sluneční baterie.
13:27 UT: Sonda se oddělila od nosné rakety. Detektor mikrometeoritů se nepodařilo uvést do provozu.
1960-03-15 Sonda opustila sféru zemské přitažlivosti a nastoupila dráhu kolem Slunce. Zároveň se stala prvním tělesem, které z heliocentrické dráhy vysílalo vědecké informace.
1960-04-06 U sondy, která urazila vzdálenost 5.5 Gm se začaly objevovat potíže s rádiovým spojením.
1960-04-30 Rádiové spojení se zhoršilo natolik, že nebylo možné dále přijímat hodnověrná vědecká data.
1960-05-06 Přijata poslední data z magnetometru.
1960-06-08 Na sondu byl vyslán povel na přepnutí na silnější vysílač. Přílišná spotřeba proudu způsobovala rychlé vybíjení baterií a proto byl znovu zapojen slabší vysílač.
1960-05-16 Přijata poslední použitelná data z radiačního teleskopu.
1960-05-17 Přijata poslední data z ionizačního experimentu.
1960-06-26 Poslední šestiminutové spojení se sondou, která se nacházela v rekordní vzdálenosti 36.149 Gm. Během přibližně 140 hodin provozu předala sonda 3 miliony bitů informací.

Literatura

  1. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
  2. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 54. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?60-001A).
  3. Listy z historie : Pioneer 5 / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 47 [21] 835 (1971).
  4. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  5. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 21:18:00 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek