1961-022A (χ1) - Explorer 13

Název objektuExplorer 13
Micrometeoroid A
S-55A [=Science]
SSC 180
Start1961-08-25 18:29 UT, Wallops Flight Facility, Scout X1
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1961-08-28.1
Životnost2.3 dne, tj. 0.01 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost86 kg
Poznámka. Dle SPACE 2000 a Farnborough je čas startu 1926 UT; zde uvedeno dle McDowella.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
61-08-26.8 G 37.70° 97.50 min 125 km 1164 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací stabilizovaná vědecká družice. Těleso družice má tvar vpředu zkoseného válce o průměru 0.61 m a délce 1.93 m. V přední části jsou k tělesu družice připojeny radiálně čtyři prutové antény. Uprostřed v ose prochází poslední stupeň nosné rakety. Družice je určena ke studiu výskytu mikrometeoritů a jejich účinků na umělá kosmická tělesa. K tomuto účelu je vybavena souborem těchto detektorů:

Elektrická energie se získává z 5 skupin fotovoltaických článků, přičemž 3 jsou pokryty ochrannou vrstvou (2×2 µm a 1×16 µm) křemene, a sloužících rovněž k posouzení vlivu kosmického prostoru na fotovoltaické baterie. Vysílač pracuje na frekvencích 136.2 MHz a 136.86 MHz.

Předchozí družicí této řady je Explorer 12 (1961-020A), následující je Explorer 14 (1962-051A).

První úspěšně vypuštěná družice v programu S-55, následující je Explorer 16 alias S-55B (1962-070A). Předchozí družice v rámci programu S-55 se 1961-06-30 pro havárii nosné rakety Scout nedostala na oběžnou dráhu.

Průběh letu

Datum Událost
1961-08-25 19:26 UT: Vzlet.
Byla dosažena podstatně nižší dráha než plánovaná.
1961-08-28 Zánik družice. Během letu nebyl zaznamenán žádný náraz mikrometeoroidu.

Literatura

  1. Listy z historie : Explorer / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 53 [3] 95-96 (1977).
  2. National Space Science Data Center: Spacecraft S 55A. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2002-08-05. - [Cit. 2003-01-31].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=1961-022A).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 21:18:57 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek