1962-070A (βχ1) - Explorer 16

Název objektuExplorer 16
Micrometeoroid B
S-55B [=Science]
SSC 506
Start1962-12-16 14:33:04 UT, Wallops Flight Facility, Scout X3
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze800 r.
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost100.8 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
62-12-16.6 G 52.01° 104.32 min 750 km 1181 km  
96-08-23.07 G 52.01° 104.08 min 745 km 1158 km  
99-01-07.93 G 52.01° 104.07 min 744 km 1158 km  
02-01-06.23 G 52.01° 104.03 min 745 km 1153 km  
05-01-03.86 G 52.01° 104.00 min 743 km 1152 km  
08-01-01.21 G 52.00° 104.00 min 742 km 1153 km  
11-01-01.55 G 52.01° 103.99 min 744 km 1151 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací stabilizovaná vědecká družice. Těleso družice má tvar vpředu zkoseného válce o průměru 0.61 m a délce 1.92 m. V přední části jsou k tělesu družice připojeny radiálně čtyři prutové antény. Uprostřed v ose prochází poslední stupeň nosné rakety. Družice je určena ke studiu výskytu mikrometeoritů a jejich účinků na umělá kosmická tělesa. K tomuto účelu je vybavena souborem těchto detektorů:

Elektrická energie se získává z 5 skupin fotovoltaických článků, přičemž 3 jsou pokryty ochrannou vrstvou (2×2 µm a 1×16 µm) křemene, a sloužících rovněž k posouzení vlivu kosmického prostoru na fotovoltaické baterie. Vysílač pracuje na frekvencích 136.2 MHz a 136.86 MHz.

Předchozí družicí této řady je Explorer 15 (1962-059A), následující je Explorer 17 (1963-009A).

Předchozí družicí v programu S-55 je Explorer 13 alias S-55A (1961-022A), následující je Explorer 23 alias S-55C (1964-074A).

Průběh letu

Datum Událost
1962-12-16 14:38 UT: Vzlet.
1963-červenec Ukončení činnosti družice. Všechny cíle letu byly splněny.

Literatura

  1. Listy z historie : Explorer / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 53 [3] 95-96 (1977).
  2. National Space Science Data Center: Spacecraft S 55B - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2002-08-05. - [Cit. 2003-01-31].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc1962-070A).

------
Datum poslední úpravy: 2011-01-16 17:50:22 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek