1962-051A (βγ1) - Explorer 14

Název objektuExplorer 14
SERB-53A
EPE-B [=Energetic Particle Explorer]
S-3A [=Science]
SSC 432
Start1962-10-02 22:11 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3A
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1966-07-01
Životnost1367 dní, tj. 3.74 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost40 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
62-10-10.6 G 32.95° 2185.00 min 281 km 98530 km  
63-12-27.5 G 42.31° 2184.60 min 2558 km 96229 km  
64-02-15.5 G 42.77° 2184.60 min 2601 km 96189 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací stabilizovaná družice s tělesem tvaru nízkého osmibokého hranolu o průměru 0.678 m na spodní podstavě přecházejícím v nízký komolý kužel. Z horní podstavy vybíhá tyč o délce 0.864 m s magnetometrem a 4 prutovými anténami vysílače (136 MHz, 2 W). Celková výška družice obnáší 1.3 m. Elektrická energie se získává z 6144 kusů fotovoltaických článků uspořádaných do čtyř panelů ve tvaru lopatek upevněných na boční stěnu základního tělesa a dobíjejících AgCd akumulátorové baterie. Družice slouží k měření:

Pro tyto účely nese na palubě následující přístroje: Pomocí slunečního detektoru se měří rychlost rotace a směr rotační osy.

Předchozí družicí této řady je Explorer 13 (1961-022A), následující je Explorer 15 (1962-059A). Předchozí družicí programu EPE [=Energetic Particle Explorer] je Explorer 12 alias EPE-A (1961-020A), následující je Explorer 15 alias EPE-C (1962-059A).

Průběh letu

Datum Událost
1962-10-02 21:30:00 UT: Vzlet.
1963-01-10 až
1963-01-24
Výpadek v přenosu dat.
1963-01-24 Rychlost rotace činila 10 obr/min.
1963-07-08 Rychlost rotace činila 1 obr/min.
1963-08-11 Ukončen přenos vědeckých dat. Do té doby byla po cca 85% životnosti získávány kvalitní informace.

Literatura

  1. Listy z historie : Explorer / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 53 [3] 95-96 (1977).
  2. National Space Science Data Center: Spacecraft EPE-B. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2002-12-01. - [Cit. 2002-12-13].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=1962-051A).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 21:19:54 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek