1959-013A (ν1) - Pioneer 4

Název objektu Pioneer 4
SSC 113
Start1959-03-03 05:10:56 UT, Eastern Test Range, Juno 2
Stav objektu na heliocentrické dráze, již nesledován
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, NASA-JPL
Kategorieměsíční sonda
Hmotnost5.9 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
59-03-03.72 H 29.9° 398 d 0.98 AU 1.13 AU e=0.07109
59-03-04 H 1.30° 398 d 0.987 AU 1.142 AU Farnborough.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Měsíční sonda. Postavila ji a provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA).

Rotací 6 obr/min stabilizovaná sonda tvaru kužele o průměru základny 0.23 m a výšce 0.51 m a suché hmotnosti na dráze 6.1 kg. Kužel je vyroben ze sklolaminátu a pokryt zlatou vrstvou kvůli elektrické vodivosti. Na povrchu je natřen bílými pruhy, čímž se udržuje teplota uvnitř přístroje v rozmezí 10 až 15 °C. Na vrcholku kužele vystupuje malá tyč, která společně s pláštěm tvoří anténu. V základně kužele se nachází prstenec obsahující Hg baterie. Středem prstence prochází fotoelektrické čidlo se dvěma fotobuňkami, které reagují na světlo Měsíce ve vzdálenosti asi 30 000 km. Ve středu kužele se nachází dvě Geiger-Müllerovy trubice, které tvoří jediné vědecké vybavení sondy. Vysílač o hmotnosti 0.5 kg s fázovou modulací pracuje na frekvenci 960.05 MHz s výkonem 0.1 W. Původní rotace sondy 400 obr/min se 10 hodin po startu snižuje na 6 obr/min despinovým zařízením, jež sestává ze dvou závažíček o hmotnosti 7 g, které se po sepnutí hydraulického časovače odvinou na konci 1.5 m dlouhých drátů. Po snížení otáček se dráty od sondy oddělí.

Předchozí sondou této řady je Pioneer 3 (1958-008A). Bezprostředně následující dvě sondy této řady jiného typu Pioneer P3 a Pioneer P31 se 1959-11-26 a 1960-02-15 pro havárii nosné rakety Atlas Able 4 nedostaly na oběžnou dráhu. Následující úspěšně vypuštěnou sondou této řady jiného typu je Pioneer 5 (1960-001A).

Průběh letu

Datum Událost
1959-03-03 17:11:00 UT: Vzlet z ETR a navedení na dráhu k Měsíci. Na podobnou dráhu se dostal i čtvrtý stupeň rakety (délka 1.73 m, průměr 0.15 m, hmotnost 4.65 kg).
1959-03-04 22:25 UT: Průlet kolem Měsíce v minimální vzdálenosti 60 000 km nad bodem se souřadnicemi 5.7 j.š. a 7.2 v.d. rychlostí 7230 km/h (vzdálenost byla zhruba dvakrát větší než požadovaná, aby mohlo zareagovat světelné čidlo). Sonda se stala prvním americkým tělesem na heliocentrické dráze. V blízkosti Měsíce nebyla registrována žádná radiace.
1959-03-06 Sonda byla sledována až do vzdálenosti 0.655 Gm po dobu 82 hodin po startu.
1959-03-18 01:00 UT: Dosaženo perihelu dráhy.

Literatura

  1. Projekt Pioneer / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2001.     (../PROJ/USA/PIONEER.HTM).
  2. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Pioneer 4. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?59-013A).
  3. Listy z historie : Pioneer 3 a 4 / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 47 [19] 755 (1971).
  4. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.
  5. Pioneering the Solar System and Beyond / H. Trace. - Quest 9 [4] 9-16 (2002).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 21:17:49 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek