Registrace

Knihovna je od 16. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Více informací »

Knihovna AV ČR poskytuje své služby široké veřejnosti, podmínkou je dosažení patnácti let věku. Její fond se zaměřuje na odbornou literaturu. Dostupnost tištěných či elektronických dokumentů lze ověřit bez předchozího přihlášení pomocí volně přístupného online katalogu. Pro samotný vstup do knihovny a užívání výpůjčních a dalších služeb je nutné se zaregistrovat.

 

Typy registrací / členství:

Absenční členství

Prezenční členství

Členství pro vzdálený přístup (osobně, korespondenčně, online)

Návštěvník – jednodenní vstupenka

 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K JEDNOTLIVÝM REGISTRACÍM
 

typ registrace / členství

 

absenční

 

prezenční

vzdálený přístup  

jednodenní

osobně korespondenčně online
jsem:
občan ČR občanský průkaz řidičský průkaz, pas občanský / řidičský průkaz, pas občanský průkaz, legalizace občanský průkaz (digitální kopie) občanský / řidičský průkaz, pas
občan EU povolení k pobytu v ČR občanský / řidičský průkaz, pas občanský / řidičský průkaz, pas povolení k pobytu v ČR, legalizace povolení k pobytu v ČR (digitální kopie) občanský / řidičský průkaz, pas
občan
mimo EU
povolení k pobytu v ČR řidičský průkaz, pas řidičský průkaz, pas povolení k pobytu v ČR, legalizace povolení k pobytu v ČR (digitální kopie) řidičský průkaz, pas

Přehled poskytovaných služeb s odkazy na podrobnější informace

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
typ registrace / členství absenční
členství
prezenční členství vzdálený přístup jednodenní jednodenní s internetem
služby:
uživatelské konto ano ano ano ne ne
absenční výpůjčky
(domů; samoobslužně)
ano ne ne ne ne
prezenční výpůjčky
(do studovny)
ano ano ne ano ano
databáze (EIZ)
(vstup z KNAV)
ano ano ne ne ano
vzdálený přístup k EIZ ano ano ano ne ne
wifi
(1 zařízení současně,
bez časového limitu)
ano ano ne ne ano
počítačová studovna
(120 min/den)
ano ano ne ne ano
skenování
(samoobslužně)
ano
vlastní USB disk
ano
vlastní USB disk
ne ano
vlastní USB disk
ano
vlastní USB disk
kopírování
(samoobslužně)
ano ano ne ano ano
tisk
(samoobslužně)
ano ano ne ano
vlastní USB disk
PDF a obrázky
ano
Digitální knihovna AV ČR
(plný přístup z KNAV / terminály + tisk)
ano ano ne ano ano
pronájem individuální studovny ano ano ne ne ne
meziknihovní služby ano ano ne ne ne

 

Absenční členství

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • absenční i prezenční výpůjčky (domů i do studovny; absenční výpůjčky samoobslužně)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • elektronické informační zdroje (EIZ) včetně vzdáleného přístupu
 • wifi (bez časového limitu, současně jen 1 zařízení), počítačová studovna (120 min/den)
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování, tisk
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup + tisk)
 • pronájem individuální studovny
 • meziknihovní služby
 • čtenářský průkaz (možnost registrace vlastní čipové karty s fotografií a jménem)
 • registrace na půl roku nebo 1 rok

Potřebné dokumenty, registrační poplatky

 • občanský průkaz (ČR) / povolení k pobytu v ČR
 • rok (365 dní) – 150 Kč
 • půlrok (183 dní) – 80 Kč
 • registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Informace pro pracovníky AV ČR


Pracovníkům AV ČR poskytujeme toto členství na 3 roky (1095 dní).

Poplatek

registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč

Při registraci/prodloužení potřebujeme ještě ověřit pracovněprávní vztah k AV ČR. Knihovna jej ověřuje v kontaktech na webových stránkách jednotlivých pracovišť AV ČR. Pokud na webu Vašeho pracoviště nejsou tyto údaje dostupné, předložte při registraci/prodloužení Váš služební průkaz nebo vyplněné potvrzení.

Úplné informace o absenčním členství

 


Prezenční členství

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • prezenční výpůjčky (pouze do studovny)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • elektronické informační zdroje (EIZ) včetně vzdáleného přístupu
 • wifi (bez časového limitu, současně jen 1 zařízení), počítačová studovna (120 min/den)
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování a tisk
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup + tisk)
 • pronájem individuální studovny
 • meziknihovní služby (pouze do studovny)
 • čtenářský průkaz (možnost registrace vlastní čipové karty s fotografií a jménem)
 • registrace na půl roku nebo 1 rok

Potřebné dokumenty, registrační poplatky

 • občanský průkaz (EU) / řidičský průkaz / pas
 • rok (365 dní) – 150 Kč
 • půlrok (183 dní) – 80 Kč
 • registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Informace pro pracovníky AV ČR


Pracovníkům AV ČR poskytujeme toto členství na 3 roky (1095 dní).

Poplatek

registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč

Při registraci/prodloužení potřebujeme ještě ověřit pracovněprávní vztah k AV ČR. Knihovna jej ověřuje v kontaktech na webových stránkách jednotlivých pracovišť AV ČR. Pokud na webu Vašeho pracoviště nejsou tyto údaje dostupné, předložte při registraci/prodloužení Váš služební průkaz nebo vyplněné potvrzení.

Úplné informace o prezenčním členství

 


Členství pro vzdálený přístup (osobně, korespondenčně, online)

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ)
 • bez čtenářského průkazu
 • registrace na 1 rok
 • možnost doregistrace absenčního nebo prezenčního členství při osobní návštěvě KNAV (poplatky: registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč)

Způsoby registrace, potřebné dokumenty, registrační poplatek

 • osobní registrace: občanský průkaz (ČR, EU) / řidičský průkaz / pas
 • korespondenční registrace: občanský průkaz (ČR) / povolení k pobytu v ČR, legalizace
 • online registrace: občanský průkaz (ČR) / povolení k pobytu k ČR
 • rok (365 dní) – 150 Kč

Úplné informace o členství pro vzdálený přístup

 


 

Návštěvník – jednodenní vstupenka

Jednodenní vstupenka

 • prezenční výpůjčky (pouze do studovny)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování, tisk (pouze PDF a obrázky z vlastního USB disku)
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup)
 • registrace na jeden kalendářní den platná po celou otevírací dobu

Potřebné dokumenty, poplatek

 • občanský průkaz (ČR, EU) / řidičský průkaz / pas
 • 10 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Jednodenní vstupenka s internetem

 • wifi (bez časového limitu, současně jen 1 zařízení), počítačová studovna (120 min/den)
 • prezenční výpůjčky (pouze do studovny)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • elektronické informační zdroje (EIZ)
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování, tisk
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup + tisk)
 • registrace na jeden kalendářní den platná po celou otevírací dobu

Potřebné dokumenty, poplatek

 • občanský průkaz (ČR, EU) / řidičský průkaz / pas
 • 30 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Úplné informace o návštěvníkovi a jednodenní vstupence