Registrace

Knihovna AV ČR poskytuje své služby široké veřejnosti, podmínkou je dosažení patnácti let věku. Její fond se zaměřuje na odbornou literaturu. Dostupnost tištěných či elektronických dokumentů lze ověřit bez předchozího přihlášení pomocí volně přístupného online katalogu. Pro samotný vstup do knihovny a užívání výpůjčních a dalších služeb je nutné se zaregistrovat.

Typy registrací / členství:

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K JEDNOTLIVÝM REGISTRACÍM
 

typ registrace / členství

 

absenční

 

prezenční

vzdálený přístup  

jednodenní

osobně korespondenčně online
jsem:
občan ČR občanský průkaz řidičský průkaz, pas občanský / řidičský průkaz, pas občanský průkaz, legalizace občanský průkaz (digitální kopie) občanský / řidičský průkaz, pas
občan EU povolení k pobytu v ČR občanský / řidičský průkaz, pas občanský / řidičský průkaz, pas povolení k pobytu v ČR, legalizace povolení k pobytu v ČR (digitální kopie) občanský / řidičský průkaz, pas
občan
mimo EU
povolení k pobytu v ČR řidičský průkaz, pas řidičský průkaz, pas povolení k pobytu v ČR, legalizace povolení k pobytu v ČR (digitální kopie) řidičský průkaz, pas

 

Absenční členství

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • absenční i prezenční výpůjčky (domů i do studovny; absenční výpůjčky samoobslužně)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • elektronické informační zdroje (EIZ) včetně vzdáleného přístupu
 • wifi (bez časového limitu, současně jen 1 zařízení), počítačová studovna (120 min/den)
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování, tisk
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup + tisk)
 • pronájem individuální studovny
 • meziknihovní služby
 • čtenářský průkaz (možnost registrace vlastní čipové karty s fotografií a jménem)
 • registrace na půl roku nebo 1 rok

Potřebné dokumenty, registrační poplatky

 • občanský průkaz (ČR) / povolení k pobytu v ČR
 • rok (365 dní) – 150 Kč
 • půlrok (183 dní) – 80 Kč
 • registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Úplné informace o absenčním členství

 


Prezenční členství

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • prezenční výpůjčky (pouze do studovny)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • elektronické informační zdroje (EIZ) včetně vzdáleného přístupu
 • wifi (bez časového limitu, současně jen 1 zařízení), počítačová studovna (120 min/den)
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování a tisk
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup + tisk)
 • pronájem individuální studovny
 • meziknihovní služby (pouze do studovny)
 • čtenářský průkaz (možnost registrace vlastní čipové karty s fotografií a jménem)
 • registrace na půl roku nebo 1 rok

Potřebné dokumenty, registrační poplatky

 • občanský průkaz (EU) / řidičský průkaz / pas
 • rok (365 dní) – 150 Kč
 • půlrok (183 dní) – 80 Kč
 • registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Úplné informace o prezenčním členství

 


Členství pro vzdálený přístup (osobně, korespondenčně, online)

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ)
 • bez čtenářského průkazu
 • registrace na 1 rok
 • možnost doregistrace absenčního nebo prezenčního členství při osobní návštěvě KNAV (poplatky: registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč)

Způsoby registrace, potřebné dokumenty, registrační poplatek

 • osobní registrace: občanský průkaz (ČR, EU) / řidičský průkaz / pas
 • korespondenční registrace: občanský průkaz (ČR) / povolení k pobytu v ČR, legalizace
 • online registrace: občanský průkaz (ČR) / povolení k pobytu k ČR
 • rok (365 dní) – 150 Kč

Úplné informace o členství pro vzdálený přístup

 


 

Návštěvník – jednodenní vstupenka

Jednodenní vstupenka

 • prezenční výpůjčky (pouze do studovny)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování, tisk (pouze PDF a obrázky z vlastního USB disku)
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup)
 • registrace na jeden kalendářní den platná po celou otevírací dobu

Potřebné dokumenty, poplatek

 • občanský průkaz (ČR, EU) / řidičský průkaz / pas
 • 10 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Jednodenní vstupenka s internetem

 • wifi (bez časového limitu, současně jen 1 zařízení), počítačová studovna (120 min/den)
 • prezenční výpůjčky (pouze do studovny)
 • využití volně přístupných knihovních fondů
 • elektronické informační zdroje (EIZ)
 • samoobslužné skenování (na vlastní USB disk), kopírování, tisk
 • digitální knihovna AV ČR (na vyhrazených stanicích v KNAV plný přístup + tisk)
 • registrace na jeden kalendářní den platná po celou otevírací dobu

Potřebné dokumenty, poplatek

 • občanský průkaz (ČR, EU) / řidičský průkaz / pas
 • 30 Kč
 • úhrada možná hotově nebo platební kartou

Úplné informace o návštěvníkovi a jednodenní vstupence