Výpůjční služby

Letní provozní doba

Ve dnech 28. 7. až 9. 9. 2018 nebudou poskytovány výpůjční služby a nebude umožněn vstup do studovny, počítačové studovny, badatelny a šatny.

Zavírací dny nebudou započteny do výpůjční lhůty; v době uzavření knihovny lze výpůjční lhůtu prodlužovat pouze online prostřednictvím čtenářského konta.

Vypůjčené dokumenty bude možné vrátit od pondělí do pátku, 6–20 hod., do knižního boxu umístěného ve vestibulu. Při vracení výpůjček prostřednictvím knižního boxu nelze vydat potvrzení o vrácení.
UPOZORNĚNÍ: Výpůjčka bude vrácena následující pracovní den.

 


 

Dokumenty z našeho fondu Vám půjčíme domů, do studovny nebo do badatelny. Možnost výpůjčky určuje stáří a hodnota dokumentu a typ Vašeho členství.

Výpůjční služby nejsou zpoplatněny. Informace o jejich poskytování najdete v Knihovním řádu.

Typy výpůjček dokumentů

 


Výpůjčka domů

Výpůjčka do studovny

Výpůjčka do badatelny

 


 

Vypůjčení dokumentu z depozitářů

Depozitář Jenšten

Dokumenty z depozitáře Jenštejn si budete moci vypůjčit nejpozději následující otevírací den v 15 hodin; stihnete-li v otevírací den knihovny zadat požadavek do 11 hodin, vyzvedávat můžete již ten samý den od 15 hodin. Dokumenty si vyzvedněte do 8 pracovních dní od dodání; po uplynutí této lhůty je vrátíme zpět do depozitáře a budeme Vám účtovat poplatek za nevyzvednutí požadovaného dokumentu.

Depozitář Národní

Dokumenty uložené v depozitáři Národní pro Vás připravíme do půl hodiny. Dokumenty si vyzvedněte do 8 pracovních dní od dodání; po uplynutí této lhůty je vrátíme zpět do depozitáře a budeme Vám účtovat poplatek za nevyzvednutí požadovaného dokumentu.

Výpůjčení dokumentu z volně přístupného knihovního fondu ve studovně

Dokumenty volně přístupné ve studovně se půjčují v režimu: kdo dřív přijde, ten si titul půjčí. Většina fondu studovny je určena k prezenční výpůjčce, ale vybranou část dokumentů označenou bílým štítkem s černě natištěnou signaturou, nalepeným na hřbetu knihy, si můžete vypůjčit i domů.

Vypůjčení dokumentu z historického knižního fondu

Za běžného provozu připravíme tyto dokumenty k vypůjčení na termín, který navrhnete, nejdříve však na první otevírací den knihovny následující po zadání objednávky. Tyto dokumenty půjčujeme výhradně do badatelny v rámci jejích otevíracích hodin: pondělí–pátek, 9–16 hodin.