Elektronické informační zdroje

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

Pro souborné prohledávání našich elektronických zdrojů můžete využít vyhledávací portály.

CzechELib

American Chemical Society

Anopress

Arkyves

ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

ASPI – Automatizovaný systém právních informací

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800 (BCBT)

Biological Abstracts Archive

BioMed Central

Book History Online

BOOKPORT

Britannica ImageQuest

Cambridge Journals Online – Full Collection

Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Českoslovenští váleční parašutisté 1941–1945

Codices Vossiani Latini Online

Digital Humanities

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Ebsco

Ebsco eBooks

Emerald

Encyclopaedia Britannica

ISSN

Journal Citation Reports (JCR)

JSTOR

Lexikon des gesamten Buchwesens Online

Manuscriptorium

NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – D, E

Nature

Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci

Oxford Journals Online – Full Collection

PressReader

ProQuest

ProQuest Ebook Central

SAGE Psychology Collection

ScienceDirect

Scopus

Space 40 (Velká encyklopedie družic a kosmických sond)

SpringerLink

Web of Science

Wiley Online Library