Elektronické informační zdroje

Vstupem do cílového zdroje uživatel prohlašuje, že byl seznámen a zavazuje se dodržovat Zásady pro užívání EIZ:

Zásady pro užívání elektronických informačních zdrojů

  • Obsah EIZ je určen pouze pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatelů, nelze je v žádném případě využívat ke komerčním účelům.
  • Není povoleno stahovat nebo kopírovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů nebo jiné větší části EIZ.
  • Použití informací podléhá praxi obvyklé při tvorbě vědecké práce, tzn. že každá použitá práce by měla být náležitě citovaná (viz např. http://www.citace.com).
  • Uživatelské jméno a heslo jsou nepřenosné.

Další informace naleznete v Knihovním řádu.

Pro souborné prohledávání našich elektronických zdrojů můžete využít vyhledávací portály.

 

Databáze Library PressDisplay je od ledna 2017 dostupná na nové platformě PressReader. Jedná se pouze o změnu uživatelského rozhraní, obsah a jeho dostupnost zůstávají stejné.

 

American Chemical Society

Anopress

ASEP – evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

ASPI – Automatizovaný systém právních informací

Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků 1501–1800 (BCBT)

Biological Abstracts Archive

BioMed Central

BioOne

Britannica ImageQuest

Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Českoslovenští váleční parašutisté 1941–1945

Digital Humanities

Digitální knihovna Akademie věd ČR

Ebook Central

Ebsco

Ebsco eBooks

Emerald

Encyclopaedia Britannica

ISSN

Journal Citation Reports (JCR)

JSTOR

Manuscriptorium

NATO Science for Peace and Security – A, B, C

NATO Science for Peace and Security – D, E

Nature

PressReader

ProQuest

SAGE Psychology Collection

ScienceDirect

Scopus

Space 40 (Velká encyklopedie družic a kosmických sond)

SpringerLink

Web of Science

Wiley Online Library