O webu

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Správa obsahu webu

Redaktorka webu a správkyně obsahu: Marina Krahulcová, krahulcova@knav.cz

Podmínky užití

Autorem celého obsahu, grafiky, textů, zdrojových kódů a jejich částí je Knihovna AV ČR, v. v. i.

Dílo je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11. Šíření je možné pouze s písemným souhlasem Knihovny AV ČR, v. v. i.

Autorská práva a ochrana osobních údajů

Knihovna AV ČR, v. v. i., zaručuje svým návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Knihovna AV ČR, v. v. i., nesbíráneshromažďuje žádné osobní údaje, které mu návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou.

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky Knihovny AV ČR, v. v. i., dodržují Pravidla tvorby přístupného webu (Blind Friendly Web), publikovaná v souladu s novelou Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Webové stránky Knihovny AV ČR, v. v. i.,  se řídí metodickými pokyny Ministerstva informatiky ČR, normami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), metodickými pokyny „Blind Friendly Web“ (projekt Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

Obsah webu je kódován pomocí syntaxe XHTML 1.0 Transitional, grafická podoba je vytvářena pomocí kaskádových stylů (CSS) dle konsorcia W3C, portál dodržuje syntaktickou i sémantickou správnost. Velikosti textů jsou definovány tak, aby je bylo možné jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů (například při stisknuté klávese CTRL + posun kolečka myši).

Nedílnou součástí webové prezentace Knihovny AV ČR, v. v. i., je rovněž  CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení standardními prostředky internetového prohlížeče (standardně ikona tiskárny v navigační liště prohlížeče, pomocí klávesové zkratky Ctrl + P,  či přes menu Soubor – Tisk).

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami (formou alternativního obsahu).

Výjimky z přístupnosti

Na webové stránce Knihovny AV ČR, v. v. i., jsou některá data prezentována v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy, které vedou na tyto soubory, jsou v textu označeny buď upozorněním, jaký je cíl odkazu, či příslušnou ikonou s označením obsahu tohoto odkazu. V obsahu vytvářeném před rokem 2009 mohou být výjimky, které jsou postupně upravovány dle zákonných norem přístupnosti.
Formáty dokumentů na tomto webu:

  • PDF – pro tento formát je zdarma ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – dokumenty lze prohlížet pomocí programů Open Office (zdarma), či společnost Microsoft ke svým produktům řady Office poskytuje prohlížeče volně ke stažení.
  • RTF – lze otevřít či upravovat pomocí většiny textových editorů.
  • ZIP – soubory komprimované z důvodu velikosti. K jejich rozbalení je dostupné velké množství programů.

Technická správa portálu

Pokud na našich webových stránkách naleznete cokoliv, co neodpovídá požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, abychom mohli tyto nedostatky co nejdříve odstranit. Můžete využít emailovou adresu webmaster@lib.cas.cz.