Zařazování časopisů do databáze Scopus

O databázi Scopus

Bibliografická a citační databáze vznikla v roce 2004 a v současné době je zde indexováno 21 000 časopisů (20 000 recenzovaných, 2 600 open access), 390 obchodních publikací, 370 knižních edic a 5,5 milionů konferenčních příspěvků. Databáze je denně aktualizovaná a obsahuje více než 50 mil. záznamů. Více než polovinu obsahu tvoří záznamy od 1996, které obsahují citace, 21 mil. tvoří záznamy z let 1823 do 1995. Ve Scopus lze prohledávat také 25,2 mil. patentů. V databázi Scopus je zařazeno 20 % všech v současné době vycházejících odborných časopisů (103 309). Seznam časopisů je možno třídit dle mnoha kritérií, také dle země vydání. Aktuálně je zde indexováno 218 českých časopisů. Do roku 2015 zde bude zařazeno 75 000 monografií. Seznam aktuálně zařazených monografií (10 581) je k dispozici zde.

Proces zařazování časopisů do databáze Scopus

V průběhu roku zasílají zájemci žádost o zařazení časopisu prostřednictvím webového formuláře, který je určen pro vydavatele časopisu. Před vstupem do formuláře jsou uvedeny minimální podmínky, které musí nově zařazený časopis splňovat:

  • recenzovaný obsah
  • pravidelné vydávání
  • ISSN registrované v International ISSN Centre
  • název článku a abstrakt v angličtině
  • citace v latince
  • prohlášení o dodržování publikační etiky a politiky nekalých praktik

Publikační etika a politika nekalých praktik

Časopis by měl na svých webových stránkách zveřejňovat jasné prohlášení o dodržování publikační etiky a prohlášení o politice nekalých praktik (podrobnosti jsou popsány ve stanovisku předsedy předmětové komise pro lékařství Davida Rewa a v části věnované výběru časopisů na webové stránce Elsevier. Přesné formulace nejsou vyžadovány, jako inspirace mohou sloužit souhrnné pokyny a rady, které jsou publikovány na webových stránkách některých významných institucí, např. COPE (Výbor pro publikační etiku) nebo WAME (Světová asociace lékařských editorů). Prevence nekalých praktik je na odpovědnosti každého autora, recenzenta, editora, vydavatele a instituce. Významní vydavatelé již uvádějí tato prohlášení na svých webových stránkách, např. Elsevier. Za jejich dodržování pravidel je zodpovědný vydavatel.

Proces výběru časopisů

O zařazení nového titulu rozhoduje nezávislá a mezinárodní rada Scopus Content Selection & Advisory Board. Tvoří ji 40 zkušených a nezávislých odborníků. Jsou v ní zastoupeni vědci a knihovníci, zejména ti, kteří se zabývají předmětovým zpracováním. Výběr časopisů probíhá jednou ročně v podzimních měsících. Hodnotí se plnění 5 kategorií výběru.

Scopus a hodnocení vědy

V lednu 2011 byla databáze Scopus vybrána jako největší světová A&I databáze Evropskou radou pro výzkum (ERC – European Research Council) pro posuzování hodnoty evropského výzkumu a projektů financovaných ERC. Zařazení časopisu do databáze Scopus je jedním z významných kritérií i pro hodnocení výsledků české vědy. Rada pro výzkum, vývoj a inovace ji zařadila (vedle WOS, ERIH a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice) do Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. V roce 2013 je do databáze zařazeno 40 časopisů ze 74 časopisů vydávaných ústavy AV ČR (54 %).

Informace

Informace o obsahu Scopus a seznam časopisů a knih

Formulář pro zařazení časopisu do Scopus

Publikační etika a politika nekalých praktik

Proces výběru časopisů

ERC a Scopus

Hodnocení vědy v ČR

 

Tomanová, Hana. Zařazování časopisů do databáze Scopus. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-10]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zarazovani-casopisu-do-databaze-scopus/

Tisknout stránku