2008-063A - Ciel 2

Název objektu Ciel 2
SSC33453
Start2008-12-10 13:42:59.990 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-M/Briz-M
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelKanada, Ciel
VýrobceFrancie, Thales Alenia Space
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 5585 kg
počáteční na dráze 5561 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
08-12-10.58 G 51.5° 88.17 min 184 km 184 km Plán. Chruničev, ILS.
08-12-10.63 G 50.3° 142.10 min 277 km 5007 km Plán. Chruničev, ILS.
08-12-10.72 G 49.1° 632.37 min 432 km 35621 km Plán. Chruničev, ILS.
08-12-10.72 G 49.08° 632.07 min 421 km 35616 km  
08-12-10.95 G 19.5° 734.98 min 5597 km 35603 km Plán. Chruničev, ILS.
08-12-11.20 G 19.47° 734.91 min 5581 km 35616 km  
08-12-12.78 G 9.23° 893.18 min 13076 km 35612 km  
08-12-15.75 G 0.05° 1430.40 min 35633 km 35718 km  
09-01-05.11 G 0.05° 1436.07 min 35786 km 35787 km  
09-01-23.43 G 0.05° 1432.47 min 35654 km 35777 km  
09-01-23.50 G 0.03° 1431.43 min 35619 km 35771 km  
09-01-23.80 G 0.02° 1428.14 min 35626 km 35635 km  
09-01-27.70 G 0.05° 1430.20 min 35630 km 35712 km  
09-01-28.40 G 0.04° 1434.53 min 35718 km 35794 km  
09-01-28.46 G 0.05° 1435.47 min 35758 km 35791 km  
09-01-28.90 G 0.05° 1436.10 min 35778 km 35795 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
08-12-15.75-142.68°1.44°/d0.05° 
09-01-06.46-138.01°0.01°/d0.05° 
09-01-23.80-136.99°2.02°/d0.02° 
09-01-28.90-128.82°0.01°/d0.05° 
09-03-21.62-128.85°0.01°/d0.01° 
09-05-21.43-128.80°0.00°/d0.01° 
10-02-01.51-128.91°0.01°/d0.02° 
10-09-16.46-128.87°0.01°/d0.01° 
10-11-11.37-128.83°0.01°/d0.01° 
10-12-30.26-128.83°0.01°/d0.04° 
10-12-31.57-128.89°0.01°/d0.03° 
10-12-31.57-128.89°0.01°/d0.03° 
11-01-01.39-128.86°0.01°/d0.03° 
11-01-01.39-128.86°0.01°/d0.03° 
11-01-21.58-128.91°0.00°/d0.06° 
11-01-21.58-128.91°0.00°/d0.06° 
11-01-21.58-128.91°0.00°/d0.06° 
11-07-26.47-128.85°0.02°/d0.01° 
11-07-26.47-128.85°0.02°/d0.01° 
11-07-26.47-128.85°0.02°/d0.01° 
11-08-05.64-128.90°0.01°/d0.07° 
11-08-05.64-128.90°0.01°/d0.07° 
11-08-05.64-128.90°0.01°/d0.07° 
11-09-06.29-128.85°0.01°/d0.04° 
11-09-06.29-128.85°0.01°/d0.04° 
11-09-07.38-128.87°0.01°/d0.04° 
11-09-08.42-128.88°0.01°/d0.04° 
11-09-09.49-128.88°0.01°/d0.04° 
11-09-10.50-128.88°0.01°/d0.03° 
11-09-10.50-128.88°0.01°/d0.03° 
11-09-17.55-128.86°0.19°/d0.02° 
11-09-17.55-128.86°0.19°/d0.02° 
11-09-17.55-128.86°0.19°/d0.02° 
11-09-20.20-128.80°0.01°/d0.01° 
11-09-20.20-128.80°0.01°/d0.01° 
11-09-21.59-128.86°0.01°/d0.01° 
11-09-21.59-128.86°0.01°/d0.01° 
11-09-22.32-128.81°0.01°/d0.01° 
11-09-22.32-128.81°0.01°/d0.01° 
11-10-21.52-128.84°0.01°/d0.00° 
11-10-21.52-128.84°0.01°/d0.00° 
11-10-21.52-128.84°0.01°/d0.00° 
11-11-13.59-128.86°0.01°/d0.00° 
11-11-14.33-128.81°0.01°/d0.00° 
11-12-04.62-128.88°0.01°/d0.01° 
11-12-04.62-128.88°0.01°/d0.01° 
11-12-05.45-128.86°0.01°/d0.01° 
11-12-05.45-128.86°0.01°/d0.01° 
11-12-15.44-128.85°0.01°/d0.01° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma . Provozovatelem je firma Ciel Satellite Group, Kanata, ON (Kanada). Kontrakt na výrobu a vypuštění družice uzavřela firma SES Americom, Inc. (součást SES Global S. A.), Princeton, NJ (USA), která je jedním z akcionářů provozovatele.

Tříose stabilizovaná družice typu Spacebus 4000C4 s tělem tvaru kvádru je vybavena dvěma sedmidílnými rozkládacími křídly fotovoltaických baterií dodávajícími elektrickou energii a dobíjejícími palubní lithiumiontové akumulátorové baterie. Družice nese 32(+12) aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (17.3-17.8/12.2-12.7 GHz, výkon permaktronů buď 32×100 W nebo 16×200 W), určených pro zajišťování přímého vysílání televizních pořadů pro oblast Kanady a kontinentálních USA. Orientaci a stabilizaci zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem typu Astrium S400 o tahu 400 N na dvousložkové KPL (směs oxidů dusíku a monomethylhydrazin). Ke korekcím dráhy slouží 4 plazmové motory typu Fakel SPT-100 [=Stationary Plasma Thruster] o tahu 80 mN s pracovní látkou xenonem.

Řídicí středisko TT&CC [=Tracking, Telemetry, and Control Center] provozuje ve svém areálu firma Calian Ltd., Systems Engineering Division (SED Systems), Saskatoon, SK (Kanada).

Plánovaný bod zavěšení je nad 129° z.d. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 16 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2008-12-10 13:43:00 UT: Vzlet6,7,8.
21:55 UT: Družice se oddělila od 4. stupně nosné rakety.
2009-02-05 Družice zahájila operační provoz.

Literatura

  1. Home Page. - Kanata, ON : Ciel, 2008. - [Cit. 2008-12-07].     (http://www.cielsatellite.ca/).
  2. Home Page. - Princeton, NJ : SES Americom, 2003. - [Cit. 2003-05-20].     (http://www.ses-americom.com/).
  3. Home Page. - Saskatoon, SK : Calian SED Systems, 2008. - [Cit. 2008-12-07].     (http://www.sedsystems.ca/).
  4. High Definition TV Services For US and Canada. - Neuilly-sur-Seine : Thales Group. - 2007-03-26. - [Cit. 2008-12-10].     (http://www.thalesonline.com/space/Activities/Details.html?link=4F096D6F-090F-6836-000E-57186D51640A:central+activities+all&locale=EN-gb&Title=High+Definition+TV+Services+For+US+and+Canada&dis=1).
  5. Ciel II Mission Ov erview. - Reston, VA : ILS, 2008. - [Cit. 2008-12-10].     (http://www.ilslaunch.com/assets/pdf/Ciel-II-MO-R2.pdf).
  6. Start rakety "Proton" s kanadskim sputnikom CIEL-2 prošel uspešno. - Moskva : Chruničev. - 2008-12-10. - [Cit. 2008-12-10].     (http://www.khrunichev.ru/main.php?id=1&nid=903).
  7. Uspešnyj pusk RKN "Proton-M" s kosmičeskim apparatom "Siel'-2". - Moskva : FKA. - 2008-12-10. - [Cit. 2008-12-10].     (http://www.federalspace.ru/NewsDoSele.asp?NEWSID=4977).
  8. Start rakety "Proton" s kanadskim sputnikom CIEL-2 prošel uspešno. - Omsk : Poljot. - 2008-12-11. - [Cit, 2008-12-27].     (http://www.polyot.su/main.php?id=10&nid=278).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:13:50 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek