2007-041A - WorldView 1

Název objektu WorldView 1
SSC32060
Start2007-09-18 18:35:00.526 UT, Western Test Range, Delta 7920-10C
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, Digital Globe
VýrobceUSA, Ball Aerospace
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost2500 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-09-18 G 98° 94.6 min 496 km 496 km Plán. DigiGlobe.
07-09-18.88 G 112.32° 91.25 min 178 km 494 km  
07-09-18.96 G 112.32° 91.38 min 186 km 498 km  
07-09-19.03 G 97.50° 94.49 min 493 km 494 km  
10-01-01.06 G 97.41° 94.46 min 491 km 493 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Postavila ji firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, CO (USA). Provozovatelem je firma DigitalGlobe, Inc. (dříve EarthWatch), Longmont, CO (USA). Částečně byla financována organizací National Geospatial-Intelligence Agency (NGA, dříve NIMA),, která využívá části její kapacity.

Tříose stabilizovaná družice typu BCP-5000 [=Ball Commercial Platform] přibližně tvaru čtyřbokého hranolu o rozměrech 2.5×2.5×3.6 m vybavená dvěma otočnými rozkládacími třídílnými panely fotovoltaických baterií, dodávajícími maximálně 3.2 kW elektrické energie a dobíjejícími palubní akumulátorovou baterii s kapacitou 100 Ah. Na palubě nese:

Data jsou ukládána do velkokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 2199 Gbit. Na Zemi jsou přenášena v pásu X (8 MHz, rychlost přenosu 800 Mbit/s). Povelový přijímač pracuje v pásmu S (2 GHz, rychlost přenosu 2 nebo 64 kbit/s). Telemetrie je vysílána v pásmu X (8 GHz, rychlost přenosu v reálném čase 4, 16, nebo 32 kbit/s, ze záznamu 524 kbit/s). Orientační systém využívá ke zjištění orientace sledovače hvězd, polovodičovou inerciální měřicí jednotku IRU [=Inertial Reference Unit] a údaje navigačních družic GPS [=Global Positioning System]. Jako výkonné prvky orientačního a stabilizačního systému slouží silové setrvačníky.

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze. Předpokládaná doba aktivní životnosti je 7.25 roku.

První družice této řady. Další je WorldView 2 (2009-055A).

Průběh letu

Datum Událost
2007-09-18 18:35:00.526 UT: Vzlet3.
2007-10-18 Zahájeny provozní zkoušky zobrazovacího systému.
2007-12-24 Ukončeny provozní zkoušky zobrazovacího systému, během kterých družice pořídila snímky přes 13 mil km2 zemského provozu.
Družice byla předána do operačního provozu.

Literatura

  1. National Geospatial-Intelligence Agency Home Page. - Bethesda, MD : NGA, 2004. - [Cit. 2004-03-21].     (http://www.nga.mil/).
  2. WorldView I. - Longmont, CO : DigitalGlobe, 2007. - [Cit. 2007-09-19].     (http://www.digitalglobe.com/about/worldwiev1.html).
  3. DogitalGlobe successfully launches Woldview-1. - Longmont, CO : DigitalGlobe. - 2007-09-18. - [Cit. 2007-09-19].     (http://www.digitalglobe.com/index.php?s=press_release_popup&item=135).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-07 21:14:52 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek