2007-026A - TerraSAR-X 1

Název objektuTerraSAR-X 1 [=Terra Synthetic Aperture Radar X-Band]
TSX-1 [=TerraSAR-X]
SSC31698
Start2007-06-15 02:14 UT, Bajkonur [=Baikonur], Dnepr
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelNěmecko, Infoterra
VýrobceNěmecko, EADS
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost1230 kg
PoznámkaKrátce po vypuštění byl jako objekt A katalogizován poslední stupeň rakety (nyní objekt B); toto bylo opraveno teprve dne 2007-06-18.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
07-06-15.25 G 97.40° 94.91 min 514 km 514 km Plán. Infoterra.
07-06-18.64 G 97.45° 94.79 min 500 km 517 km GSOC via Heavens Above.
07-06-18.72 G 97.45° 94.79 min 500 km 517 km  
07-06-19.96 G 97.45° 94.74 min 500 km 512 km  
07-06-25.44 G 97.45° 94.78 min 503 km 513 km  
08-04-11.77 G 97.45° 94.80 min 500 km 518 km  
08-04-14.93 G 97.45° 94.75 min 500 km 513 km  
08-04-15.32 G 97.44° 94.79 min 504 km 513 km  
10-11-24.51 G 97.42° 94.85 min 507 km 516 km  
10-11-24.77 G 97.44° 94.79 min 507 km 510 km  
11-01-02.03 G 97.44° 118.11 min 1595 km 1598 km  
11-01-02.44 G 97.44° 94.79 min 507 km 510 km  
11-01-29.03 G 97.45° 94.79 min 479 km 538 km  
11-01-29.10 G 97.45° 94.79 min 507 km 509 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Postavila ji firma Astrium Space Infrastructure (dř. DASA), Bremen (Německo). Provozovatelem je firma Infoterra GmbH, Immenstaad (Německo).

Tříose stabilizovaná družice odvozená od typu Flexbus tvaru pravidelného šestibokého hranolu o délce 4.88 m a průměru 2.4 m s částí bočních stěn pokrytých fotovoltaickými články dodávajícími průměrně minimálně 800 W elektrické energie (spotřeba systémů, z toho užitečné zatížení 605 W). Na palubě nese:

Data jsou zaznamenávána do palubní velkokapacitní polovodičové paměti s kapacitou 256 Gbit. Přenos dat se uskutečňuje v pásmu X (8 GHz, rychlost přenosu 300 Mbit/s).

Řídicí středisko GSOC [=German Space Operations Center se nachází v městě Oberpfaffenhofen (Německo). Povelová pozemní stanice se nachází u Welheim (Německo), příjem naměřených dat zajišťuje pozemní stanice Neustrelitz (Německo).

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze koordinovaně s družicí (2010-030A) s periodou opakování přeletů 11 dní. Předpokládaná doba aktivní životnosti je nejméně 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2007-06-15 02:14 UT: Vzlet7,8.
2007-06-16 Space Track zveřejnil bez identifikace objektu elementy dráhy pro těleso A tohoto startu, které se však markantně liší od plánovaných parametrů pro družici. Heavens Above později zveřejnil jiné elementy převzaté ze střediska GSOC, které jsou v dobré shodě s očekávanými.

Literatura

  1. Astrium Home Page. - Bremen : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-05-12].     (www.astrium-space.com).
  2. TerraSAR-X. - Immenstaad : Infoterra, 2007. - [Cit. 2007-06-16].     (http://www.terrasar.de/).
  3. TerraSAR-X - Radar maps from space for everyday use - Immenstaad : Infoterra. - 2007-06-13. - [Cit. 2007-06-17].     (http://www.terrasar.de/upload/files/20070613_TSX_Infoterra_e.pdf).
  4. TerraSAR History. - Immenstaad : Infoterra, 2007. - [Cit. 2007-06-17].     (http://www.terrasar.de/en/imp/hist/index.php).
  5. TerraSAR-X - A new approach for Science and Economy. - Köln am Rhein : DLR, 2007. - [Cit. 2007-06-17].     (http://www.dlr.de/rd/fachprog/eo/terrasar-x).
  6. TerraSAR-X Background. - Köln am Rhein : DLR, 2007. - [Cit. 2007-06-17].     (http://www.dlr.de/rd/fachprog/eo/terrasar-x/hintergrund).
  7. TerraSAR-X erfolgreich gestartet. - Immenstaad : Infoterra. - 2007-06-15. - [Cit. 2007-06-17].     (http://www.terrasar.de/upload/files/20070613_ITD-PM_TSX_LaunchErfolgreich_d_I1.00.pdf).
  8. TerraSAR-X Launched Successfully. - Immenstaad : Infoterra. - 2007-06-15. - [Cit. 2007-06-17].     (http://www.terrasar.de/upload/files/20070613_ITD-PM_TSX_LaunchSuccessful_e_I1.00.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-13 09:09:39 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek