2006-042A - USA 190

Název objektuUSA 190
GPS 2R-15 [=Global Positioning System]
GPS 2R-M2 [=Global Positioning System]
GPS 2-42 [=Global Positioning System]
Navstar 58 [=Navigation Signal Timing And Ranging]
PRN-31 [=Pseudorandom Noise number]
SVN-52 [=Space Vehicle Number]
SSC29486
Start2006-09-25 18:50:00.024 UT, Eastern Test Range, Delta 7925-9.5
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, USAF-SMC
VýrobceUSA, LMMS
Kategorievojenská navigační družice
Hmotnost2060 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-09-25.79 G 37.50° 88.29 min 174 km 206 km Plán. Vyčkávací dráha. Boeing.
06-09-25.83 G 37.95° 99.10 min 191 km 1241 km Plán. Před zážehem 3. st. Boeing.
06-09-25.83 G 39.94° 357.01 min 174 km 20410 km  
06-09-25.84 G 40.00° 356.63 min 193 km 20368 km Plán. Přechodová dráha. Boeing.
06-09-26.32 G 40.00° 357.05 min 173 km 20414 km  
06-10-03.95 G 54.94° 725.28 min 20253 km 20471 km  
06-10-08.16 G 54.94° 717.93 min 20020 km 20342 km  
07-05-10.35 G 55.14° 717.99 min 20008 km 20357 km  
08-01-07.16 G 55.34° 717.96 min 20000 km 20364 km  
08-09-02.49 G 55.55° 717.91 min 19998 km 20363 km  
09-06-04.70 G 55.75° 717.99 min 19989 km 20376 km  
10-04-10.81 G 55.95° 717.97 min 19978 km 20386 km  
11-06-29.55 G 56.15° 717.98 min 19975 km 20389 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vojenská navigační družice. Hlavním dodavatelem je firma Lockheed Martin Missiles & Space (LMMS, dříve RCA), Valley Forge, PA (USA). Navigační elektroniku vyrábí firma ITT Industries, Space Systems Div., Clifton, NJ (USA). Cena jedné družice je 43 mil. USD. Provozovatelem je USAF, 50th Space Wing, Schriever AFB, CO (USA) pro Navstar GPS Joint Program Office, Space and Missile Systems Center, Los Angeles AFB, CA (USA).

Tříose stabilizovaná družice další generace typu Navstar Block IIRM (vojenské typové označení NS-7D) odvozená od typu AS-4000, součást operačního globálního navigačního systému GPS [=Global Positioning System], tvořeného 24 funkčními družicemi, rozmístěnými v 6 oběžných rovinách a obíhajícími na 12tihodinových drahách, má tvar hranolu o rozměrech 1.52×1.93×1.91 m se dvěma panely slunečních baterií o rozpětí 11.59 m dodávajícími 1.136 kW elektrické energie na konci aktivního života a dobíjejícími 2 NiH2 akumulátorové baterie. Družice slouží k určování polohy vojenských mobilních objektů (vozidel, plavidel a letadel) s přesností ±6 m, subsystém se sníženou přesností (±90 m) je využíván civilními objekty. Od 2000-05-01 mohou civilní uživatelé využívat do odvolání plnou přesnost7. Na palubě jsou vysílače pracující v pásmu L (1.57242 a 1.2276 GHz) a pásmu S (2.2275 GHz), cesiové a rubidiové hodiny a detektory, kontrolující dodržování zákazu zkoušek nukleárních zbraní. Nová modernizovaná verze 2RM družice má přidány další dva vysílače pro vojenské použití a jeden pro civilní použití; u všech vysílačů byl zvýšen vyzařovaný výkon a zdokonaleny antény. Kromě toho má nový systém vyšší stabilitu palubních atomových hodin a zvýšenou odolnost proti vnějšímu přirozenému i záměrnému rušení. Navigační signál je vysílán v pásmu L, telemetrie a povelový systém pracují v pásmu S. Družice je vybavena zdokonalenou elektronicky řízenou vysílací anténou, zvyšující podstatně efektivní tok signálu (EIRP) na Zemi.

Systém GPS je řízen z Navstar Headquarters, Los Angeles AFB, CA (USA). Hlavní pozemní stanice se nachází na Falcon AFB, CO (USA) a hlavní operační řídicí středisko na Schriever AFB, CO (USA), které provozuje USAF, 2nd Space Operations Sq. Po světě je rozmístěno 5 dalších monitorovacích stanic (Havajské ostrovy, Kwajalein, Diego Garcia, Ascension, Colorado Springs) a 3 povelové stanice (Kwajalein, Diego Garcia, Ascension).

Předpokládaná aktivní životnost je 10 roků.

Předchozí družicí této řady je GPS 2R-14 alias Navstar 57 alias USA 183 (2005-038A), následující je GPS 2R-16 alias Navstar 59 alias USA 192 (2006-052A). V provozu nahradí dosluhující družici GPS 2A-3 alias Navstar 24 alias USA 79 (1992-009A). Předchozí vojenskou družicí řady USA je USA 184 (2006-027A), následující je USA 191 (2006-050A).

Průběh letu

Datum Událost
2006-09-25 18:50:00.024 UT: Vzlet12,13,14.
19:01 UT: První vypojení motoru 2. stupně.
19:52 UT: Restart motoru 2. stupně.
19:53 UT: Druhé vypojení motoru 2. stupně. Zážeh motoru 3. stupně.
10:56 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
19:58 UT: Oddělení družice od 3. stupně rakety.
2006-10-12 22:53 UT: Byl aktivován navigační systém družice.
2006-10-25 Byly ukončeny provozní zkoušky družice.
Družice byla zařazena do operačního provozu15.

Literatura

 1. Home Page. - Clifton, NJ : ITT Industries, Space Systems Div., 2005. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.ssd.itt.com).
 2. 50th SW Home Page. - Schriver AFB, CO : 50th Space Wing, 2005. - [Cit. 2005-09-26]     (http://www.schriever.af.mil/Welcome.aspx?Id=7).
 3. Global Positioning System. - Los Angeles, CA : LA AFB, 2010. - [Cit. 2010-05-28].     (http://www.losangeles.af.mil/library/factsheets/factsheet.asp?id=5325).
 4. Global Positioning System. - Sunnyvale, CA : LMMS, 2000.     (http://lmms.external.lmco.com/telnav/gps.html).
 5. NAVSTAR GPS - Summary. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/navstar-gps_consum.shtml).
 6. NAVSTAR GPS/Block IIR - Specs. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/navstar-gps-block2r_conspecs.shtml).
 7. More Accurate GPS Will Hone Navigation. - Florida Today. - 2000-05-03.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/2000a/050300f.htm).
 8. ITT Industries Wins Contract to Modernize Global Positioning System (GPS) Satellites. - SpaceRef. - 2001-05-17. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=4867).
 9. GPS Navigation. - ITT-SSD, 2005. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.ssd.itt.com/navigational/).
 10. GPS Navigation Payloads. - ITT-SSD, 2005. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.ssd.itt.com/literature/pdf/GPS-Payloads.pdf).
 11. The NAVSTAR Global Positioning System. - Spaceflight Now. - 2006-09-21. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d318/060921gps.html).
 12. U. S. Air Force successfully launches modernized GPS satellite built by Lockheed Martin. - Valley Forge, PA : Lockheed Martin. - 2006-09-25. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=17906&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400).
 13. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2006-09-25. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d318/status.html).
 14. Updating the GPS satellite constellation takes next step / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2006-09-25. - [Cit. 2006-09-27].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d318/).
 15. Second modernized GPS satellite built by Lockheed Martin begins service for users worldwide. - Denver, CO : Lockheed Martin. - 2006-10-25. - [Cit. 2006-10-28].     (http://www.lockheedmartin.com/wms/findPage.do?dsp=fec&ci=17990&rsbci=0&fti=111&ti=0&sc=400).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:09:25 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek