2005-045A - Venus Express

Název objektu Venus Express
SSC28901
Start2005-11-09 03:33:34 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-FG/Fregat
Stav objektuna cytherocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceFrancie, EADS Astrium
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost1270 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
06-04-12 V 90° 9 d 400 km 350000 km ESOC.
06-05-07 V 90° 24 h 250 km 66000 km Operační dráha. Plán. ESOC.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : V - cytherocentrická (Venuše), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda pro průzkum Venuše. Postavilo ji konsorcium firem, které vedla společnost Astrium (dříve Matra Marconi Space), Vélizy (Francie) ve výrobním závodě v Toulouse (Francie). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná sonda se základním tělesem tvaru kvádru o rozměrech 1.5×1.8×1.4 m je vybavena dvěma křídly fotovoltaických článků o celkové ploše 5.7 m2, dodávajících v maximální vzdálenosti od Slunce (u Země) minimálně 800 W elektrické energie, u Venuše až 1100 W a dobíjejících 3 lithiumsulfonylové akumulátorové baterie s kapacitou 3×22.5 Ah. Na palubě sondy jsou umístěny následující experimenty (celková hmotnost 93 kg):

Kromě toho bude využíváno sledování signálu nosné frekvence palubních vysílačů k následujícím vědeckým pozorováním (experiment VeRa [=Venus Radio Science]; Německo): Vysílače sondy pracují v pásmu X (8.4 GHz) a S (2.3 GHz), povelový přijímač pracuje v pásmu S (2.1 GHz). Pro spojení s pozemními stanicemi v blízkosti Země slouží 2 všesměrové antény, ve větších vzdálenostech dvě pevné parabolické antény o průměru 1.3 m resp. 0.3 m. Naměřená data jsou zaznamenávána do velkokapacitní polovodičové paměti palubního počítače s kapacitou 12 Gbit. Orientace sondy je zjišťována hvězdnými čidly, laserovými měřicími gyroskopy a hrubými čidly Slunce. Jako výkonné prvky stabilizace a orientace slouží silové setrvačníky a 8 trysek na dvousložkové KPL o tahu 8×10 N, které mají společné zásoby KPL ve dvou nádržích o celkové kapacitě 570 kg s hlavním motorem o tahu 400 N, který slouží k navedení na oběžnou dráhu kolem Venuše. Malé trysky slouží také k drobným korekcím dráhy. Pohonné látky jsou do motorů dopravovány přetlakem hélia.

Řízení sondy zajišťuje středisko VMCC [=Venus Express Mission Control Centre] umístěné v ESOC [=European Space Operations Centre], Darmstadt (Německo). Spojení zajišťuje pozemní stanice Cebreros u Madridu (Španělsko) za podpory stanic ve Villafranca (Španělsko), Kourou (Francouzská Guayana) a New Norcia (Austrálie).

Předpokládaná aktivní životnost jsou 2 roky.

Poslední sonda tohoto typu. Předchozí je Mars Express (2003-022A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-11-09 03:33:34 UT: Vzlet4.
Kolem 05:12 UT Navedení na meziplanetární dráhu a oddělení sondy od 4. stupně rakety.
Úspěšné vyklopení panelů fotovoltaických baterií.
Kolem 06:30 UT: Středisko VMCC navázalo spojení se sondou.
2005-11-11 06:14:33 UT: Korekce dráhy TCM-1 [=Trajectory Correction Maneuvre] (t=209 s, Δv=3.43 m/s).
2005-11-23 až
2005-11-24
Přístroje VMC a VIRTIS zkušebně pozorovaly Zemi a Měsíc.
Sonda se nacházela ve vzdálenosti 4 Gm od Země a 72.5 Gm od Venuše.
2005-12-15 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 8.9 Gm od Země a 45.9 Gm od Venuše.
2006-01-13 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 18.7 Gm od Země a 21.5 Gm od Venuše.
2006-02-02 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 32.3 Gm od Země a 17.1 Gm od Venuše.
2006-02-16 Zkušební zážeh hlavního motoru sondy (t=3 s, Δv=2.838 m/s, plán Δv=2.6 m/s).
2006-02-23 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 54 Gm od Země a 15.7 Gm od Venuše.
2006-02-24 Korekce dráhy (Δv=0.14 m/s).
2006-03-13 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 83 Gm od Země a 10.1 Gm od Venuše.
2006-03-21 Sonda prolétla perihelem dráhy ve vzdálenosti 105.27 Gm od Slunce.
2006-03-29 Korekce dráhy (Δv=0.13 m/s).
2006-04-11 06:03 UT (ERT [=Earth Receive Time]): Natočení sondy do polohy pro zahájení manévru VOI [=Venus Orbit Insertion].
07:17 UT (ERT): Zážeh motoru sondy pro manévr VOI (t=50 min).
07:45 UT (ERT) Začátek rádiového zákrytu sondy za Venuší. Plánované přerušení komunikace se Zemí.
07:55 UT (ERT): Konec rádiového zákrytu sondy.
08:07 UT (ERT): Navedení na oběžnou dráhu kolem Venuše7 hlavním motorem sondy (Δv=1.3 km/s).
2007-září /Plán/ Ukončení primární mise.

Literatura

  1. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
  2. Venus Express : Velcome to Cryptic Planet. - Paris : ESA, 2005. - 9ESA Brochure ; BR-245). - [Cit. 2005-11-09].     (http://esamultimedia.esa.int/docs/VENUSEXPRESSLR.pdf).
  3. Venus Express factsheet. - Paris : ESA. - 2005-10-25. - [Cit. 2005-11-09].     (http://www.esa.int/esaSC/SEM2EE1A6BD_index_0.html).
  4. Venus Express en route to probe the planet's hidden mysteries. - Paris : ESA. - 2005-11-09. - (Release ; PR 50-2005). - [Cit. 2005-11-09].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM56Q638FE_index_0.html).
  5. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-11-09. - [Cit. 2005-11-09].     (http://www.spaceflightnow.com/venusexpress/status.html).
  6. Spacecraft sets sail to explore mysteries of Venus / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2005-11-09. - [Cit. 2005-11-09].     (http://spaceflightnow.com/venusexpress/051109launch.html).
  7. Europe scores new planetary success: Venus Express enters orbit around the Hothouse Planet. - Paris : ESA. - 2006-04-11. - (Release ; ESA PR 13-2006). - [Cit. 2006-04-13].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM2GQNFGLE_index_2.html).
  8. Venus Express' infrared camera goes filming. - Paris : ESA. - 2007-05-07. - [Cit. 2007-05-07].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMQKVU681F_index_0.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-06 14:59:34 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek