2005-040A - SZ-6

Název objektu SZ-6 <= 神舟六号 > [=Shenzhou liuhao /=Šen-čou liou-chao/ {=Božská (nebeská) loď}]
SSC28879
Start2005-10-12 01:00:03.583 UT, Jiuquan Space Center /=Ťiou-čchüan/, Čchang Čeng CZ-2F
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání2005-10-16 20:33 UT, Vnitřní Mongolsko
Životnost4.815 dne, tj. 0.0132 roku
ProvozovatelČína, CRIST
VýrobceČína, CRIST
Kategoriekosmická loď
Hmotnost8000 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
2005-10-12 Země 2005-10-16 Země Fei Junlong CHN 1 CDR
Nie Haisheng CHN 1 FE

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-10-12.05 G 42.4° 90.0 min 200 km 350 km Plán. Vyčkávací dráha. CRIST.
05-10-12.05 G 42.4° 91.5 min 350 km 350 km Plán. Operační. CRIST.
05-10-12.34 G 42.41° 91.21 min 330 km 338 km  
05-10-14.31 G 42.41° 91.22 min 331 km 338 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaná kosmická loď. Hlavním dodavatelem je Zhongguo Hangtian Keji Jituan Gongsi <= 中国航天科技集团公司 > /=Čung-kuo chang-tchien kche-ťi ťi-tchuan kung-s'/ {=China Research Institute of Space Technology (CRIST)}, Beijing /=Peking/ (Čína), který je součástí uskupení Zhongguo Kongjian Jishu Yanjiu Yuan <= 中国空间技术研究院 > /=Čung-kuo kchung-ťien ťi-šu jen-ťiu jüan/ {=China Academy of Space Technology (CAST)}, Beijing /=Peking/ (Čína), ve spolupráci s China Research Institute of Carrier Rocket Technology (CRICRT) (Čína), Shanghai Hangtian Jishu Yanjiu Yuan <= 上海航天技术研究院 > /=Šang-chaj chang-tchien ťi-šu jen-ťiou jüan/ {=Shanghai Aerospace Technology Research Institute}, Shanghai /=Šanghaj/ (Čína) a ústavem Kongjian Kexue Yu Yingyong Yanjiu Zhongxin <= 空间科学与应用研究中心 > /=Kchung-ťien kche-süe jü jing-jung jen-ťiou čung-sin/ {=Center for Space Science and Applied Research, China Academy of Sciences (CAS)}, Beijing /=Peking/ (Čína), který je součástí Zhongguo kexue yuan <= 中国科学院> /=Čung-kuo kche-süe jüan/ {=China Academy of Sciences (CAS)}, Beijing /=Peking/ (Čína).

Transportní loď, vyvinutou v rámci Projektu 921, o celkové délce 8.86 m a maximálním průměru 2.8 m tvoří 3 části:

Hermetizovaný návratový modul oble kuželovitého tvaru o výšce 2.5 m, maximálním průměru 2.5 m, s vnitřním prostorem o objemu 6 m3 a opatřený ablativním tepelným štítem z kompozitního materiálu je vybaven systémy a ovládacími prvky pro řízení letu lodi. Uvnitř se nacházejí 2 tvarovaná křesla pro 2 kosmonauty. Návratový modul je pro přistání vybaven padákovým systémem, tvořeným stabilizačním padákem a hlavním padákem o ploše 1200 m2 a motory měkkého přistání na TPL. Pro stabilizaci během sestupu atmosférou nese 8 orientačních motorů na KPL. V horní části je umístěn hermetický průlez do orbitálního modulu.

V orbitálním modulu válcovitého tvaru jsou umístěny spací pytle pro odpočinek členů osádky, klimatizační systém, kuchyně s možností ohřevu jídla, palubní záchod a blíže nespecifikované vědecké experimenty (fyzika, astronomie, biologie a materiálový výzkum). Z boku je umístěn kruhový průlez pro nástup osádky na palubu lodi. Pro samostatný let je vybaven 16 motory na KPL pro orientaci, stabilizaci a korekce oběžné dráhy. K jeho bokům jsou propojeny 2 výklopné panely fotovoltaických baterií po 2 čtvercových segmentech o přibližném rozpětí 10 m a s odhadovaným maximálním příkonem 0.5 kW.

Válcový nehermetizovaný přístrojový modul nese hlavní korekční a brzdicí motor se 4 nezávislými spalovacími komorami a 26 motorů orientačního a stabilizačního systému. Na jeho povrchu jsou umístěny radiátory termoregulačního systému. K bokům jsou připojeny 2 výklopné panely fotovoltatických baterií po 4 čtvercových segmentech o přibližném rozpětí 17 m s odhadovaným příkonem 1.0 kW.

Celková kapacita vnitřního hermetizovaného prostoru činí celkem kolem 10 m3. Pro záchranu během vzletu je loď vybavena záchranným systémem s hlavním oddělovacím motorem na TPL a menším odhazovacím motorem.

V průběhu letu se uskutečňovaly následující experimenty:

Let je řízen ze střediska Beijing hangtian fei kong zhongxin <= 北京航天飞控中心 > /=Pej-ťing chang-tchien fej kchung čung-sin/ {=Beijing Flight Control Center}, Beijing /=Peking/ (Čína), které je součástí Beijing hangtian zhihui kongzhi zhongxin <= 北京航天指挥控制中心 > /=Pej-ťing chang-tchien č'-chuej kchung-č' čung-sin/ {=Beijing Aerospace Command & Control Center (BACCC)}, Beijing /=Peking/ (Čína). Kromě pozemních sledovacích stanic jsou využívány i čtyři sledovací lodi Yuan Wang 1 až 4 /=Jüan-wang/.

Zatím poslední kosmická loď této řady. Předchozí kosmickou lodí této řady je SZ-5 (2003-045A), následující je SZ-7 (2008-047A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-10-12 01:00:00 UT: Zážeh motorů 1. stupně.
01:00:03.583 UT: Vzlet7,8.
01:02:00 UT: Odhození záchranné rakety.
01:02:30 UT: Odhození pomocných startovacích motorů.
01:02:30 UT: Odhození aerodynamického krytu.
01:02:39 UT: Oddělení 1. a 2. stupně.
01:09:43 UT: Navedení na výchozí dráhu.
Oddělení kosmické lodi od 3. stupně nosné rakety.
Vyklopení panelů fotovoltaických baterií.
01:12 UT: Navázáno spojení se sledovací lodí v Čínském moři.
03:05 až 03:16 UT: - První jídlo na palubě.
07:54:45 UT: Korekce dráhy (t=63 s) pro navedení na pracovní dráhu.
09:11 UT: Kontrola tlaku v orbitálním modulu. Zahájeny přípravy k otevření průletu mezi návratovým a orbitálním modulem.
09:29 UT: Otevřen průlez mezi návratovým a orbitálním modulem. Fei Ťün-ling za asistence Nie Hai-šenga vstupuje do orbitálního modulu.
Fei Ťün-ling si svléká skafandr v orbitálním modulu.
10:30 UT: Nie Hai-šeng v návratovém modulu svléká skafandr.
11:59 UT: Fei Ťün-ling se vrací do návratového modulu, Nie Hai-šeng přechází do orbitálního modulu.
13:30 UT: Oba astronauti jsou zpátky v návratovém modulu.
13:32 až 13:39 UT: Rozhovor osádky s rodinami9. -
13:08 UT: Fei Ťün-ling zahájil odpočinek v orbitálním modulu.
20:16 UT: Fei Ťün-ling ukončil odpočinek a vrátil se do návratového modulu.
21:55 UT: Nie Hai-šeng si opět svlékl skafandr.
Kolem 22:00 UT: Nie Hai-šeng zahájil odpočinek v orbitálním modulu.
2005-10-13 05:05: Nie Hai-šeng ukončil odpočinek. Fei Ťün-ling se za ním přesunul do orbitálního modulu.
Přibližně 06:00 až 06:30 UT: členové osádky zjišťovali vliv jejich pohybů na stabilitu lodi a úroveň mikrogravitace v ní. Bylo zjištěno, že vliv jejich pohybů má jen malý efekt na stabilitu lodi.
Kolem 11:00 UT: Fei Ťün-ling se uložil v orbitálním modulu k odpočinku10.
Kolem 18:30 UT: Fei Ťün-ling ukončil odpočinek.
21:56 UT: Korekce dráhy.
2005-10-15 14:28 až 15:33 UT: S osádkou hovořil čínský prezident, generální sekretář Komunistické strany Číny Chu Ťin-tchao /=Hu Jintiao/11.
10:05 UT: Pořízení digitálních snímků panelů fotovoltaických baterií a jejich odeslání na Zemi.
2005-10-16 12:00 UT: Fei a Nie odesílají zdravici různým národnostem své vlasti, včetně obyvatel Hongkongu, Macaa a Tchaiwanu.
13:57 UT: Zahájeny přípravy k návratu na Zemi.
Kolem 15:30 UT: Hermeticky uzavřen průlez mezi orbitálním a návratovým modulem. Ukončena kontrola hermetičnosti průlezu.
19:42 UT: Navázáno spojení se sledovací lodí Yuan Wang 3 /=Jüan-wang/.
19:43 UT: Loď zaujala orientaci pro oddělení orbitálního modulu.
19:44 UT: Oddělení orbitálního modulu (2005-040E). Přechod lodi do orientace pro brzdicí manévr.
19:45 UT: Brzdicí manévr.
20:07 UT: Odhození přístrojového modulu.
20:08 UT: Navázáno spojení s pozemní stanicí Kaishi /=Kai-ši/.
20:13 UT: Vstup do atmosféry.
20:19 UT: Vypuštěn stabilizační padák.
20:20 UT: Aktivován hlavní padákový systém. Vrtulník navázal vizuální kontakt s vracející se lodí.
20:33 UT: Přistání v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, v přistávací zóně Durben Khukhut /=Duž-pen Chu-chut/ v okrese Siziwang Qi /=S'-c'-wang Čchi/, přibližně 1 km od vypočteného bodu12.
21:07 UT: Otevřen horní průlez návratového modulu.
21:38 UT: Osádka opouští návratový modul13,14.

Literatura

 1. CAST Home Page. - Beijing : CAST, 2008. - [Cit. 2008-04-26].     (http://www.cast.cn/).
 2. Home Page. - Shanghai : SAST,     (http://www.sast.org).
 3. Home Page. - Beijing : CSSAR, 2003. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.cssar.ac.cn).
 4. Home Page. - Beijing : CAS, 2003. - [Cit. 2003-11-08].     (http://www.cas.cn).
 5. Facts & figures: Shenzhou-6. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-12. - [Cit. 2005-10-12].     (http://news.xinhuanet.com/english/2005-10/12/content_3608104.htm).
 6. 2nd Manned Space Mission. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-17. - [Cit. 2005-10-17].     (http://www.xinhuanet.com/english/2005s6/).
 7. China sends two astronauts into space. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-12. - [Cit. 2005-10-12].     (http://news.xinhuanet.com/english/2005-10/12/content_3608350.htm).
 8. China takes next step in human spaceflight / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2005-10-11. - [Cit. 2005-10-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0510/11shenzhou6/).
 9. Shenzhou liuhao fei tian quan jilu (diyi tian) /=Šen-čou liou-chao fej tchien čchüan ťi-lu (ti-i tchien)/ {=Úplný záznam prvního dne letu Šen-čou 6}. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-12. - [Cit. 2005-10-12].     (http://news.xinhuanet.com/st/2005-10/13/content_3610614.htm).
 10. Shenzhou liuhao fei tian quan jilu (dier tian) /=Šenčou liou-chao fej tchien čchüan ťi-lu (ti-er tchien)/ {=Úplný záznam druhého dne letu Šen-čou 6}. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-13. - [Cit. 2005-10-13].     (http://news.xinhuanet.com/st/2005-10/14/content_3614338.htm).
 11. President Hu to talk with taikonauts. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-15. - [Cit. 2005-10-15].     (http://news.xinhuanet.com/english/2005-10/15/content_3618996.htm).
 12. Shenzhou-6 spacecraft lands safely. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-17. - [Cit. 2005-10-17].     (http://news.xinhuanet.com/english/2005-10/17/content_3622741.htm).
 13. Shenzhou liuhao fei tian quan jilu (10.12-10.17) /=Šen-čou liou-chao fej tchien čchüan ťi-lu (10.12-10.17)/ {=Kompletní průběh letu Šen-čou 6 (12. až 17. října}. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-17. - [Cit. 2005-10-17].     (http://news.xinhuanet.com/st/2005-10/17/content_3624821.htm).
 14. Zhongguo shenzhou xin kuayue /=Čung-kuo Šen-čou sin kchua-jüe/ {=Čínské Šen-čou překonala rekordy}. - Beijing : Xinhua. - 2005-10-17. - [Cit. 2005-10-17].     (http://news.xinhuanet.com/misc/2005-10/17/content_3622986.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-06 14:59:32 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek