2005-030A - Galaxy 14

Název objektuGalaxy 14
G-14 [=Galaxy]
Galaxy 5R
SSC28790
Start2005-08-13 23:28:27 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-FG/Fregat
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, PanAmSat
později USA, Intelsat
VýrobceUSA, OSC
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2086 kg
na dráze 1730 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-08-14.02 G 49.3° 1303.5 min 298 km 66017 km Plán. CENKI.
05-08-14.03 G 49.16° 1307.43 min 352 km 66106 km  
05-08-14.03 G 49.17° 1311.44 min 351 km 66269 km  
05-08-14.03 G 49.16° 1307.43 min 352 km 66106 km  
05-08-14.03 G 49.17° 1311.44 min 351 km 66269 km  
05-08-19.73 G 2.36° 2279.28 min 35965 km 66020 km  
05-08-21.31 G 2.33° 2245.96 min 35962 km 64902 km  
05-08-21.31 G 2.36° 2279.31 min 35969 km 66017 km  
05-08-21.31 G 2.33° 2245.96 min 35962 km 64902 km  
05-08-23.24 G 1.29° 1797.81 min 35794 km 49403 km  
05-09-01.05 G 0.06° 1436.16 min 35782 km 35794 km  
05-11-14.03 G 0.06° 1433.64 min 35729 km 35748 km  
05-12-14.76 G 0.07° 1435.21 min 35752 km 35787 km  
05-12-15.31 G 0.06° 1435.96 min 35774 km 35794 km  
08-01-02.44 G 0.02° 1436.10 min 35776 km 35797 km  
11-01-03.79 G 0.01° 1436.08 min 35778 km 35794 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
05-12-15.00-124.94°0.06°/d0.05° 
08-05-06.97-125.01°0.00°/d0.01° 
08-12-26.38-125.02°0.00°/d0.02° 
09-07-26.51-125.05°0.00°/d0.01° 
10-01-28.65-125.05°0.00°/d0.01° 
10-12-30.47-125.05°0.00°/d0.01° 
10-12-30.47-125.05°0.00°/d0.01° 
10-12-31.30-125.02°0.00°/d0.01° 
10-12-31.30-125.02°0.00°/d0.01° 
11-07-06.38-125.02°0.00°/d0.01° 
11-07-07.44-125.04°0.00°/d0.01° 
11-12-15.14-124.89°0.01°/d0.03° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA). Provozovatelem byla firma Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA), nyní Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).

Tříose stabilizovaná družice typu Star 2 tvaru kvádru o rozměrech 3.3×1.9×1.5 m je vybavená párem panelů fotovoltaických baterií o rozpětí 12.6 m, dodávajících 2.9 kW elektrické energie (na počátku života) a dobíjejících palubní akumulátorové baterie. Nese 24(+8) aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (5.925-6.425/3.700-4.200 GHz, šířka pásma 24×36.5 MHz, výkon permaktronů 24×16 W) zabezpečujících regionální spojové služby v rámci USA včetně Aljašky, Havajských ostrovů a Karibské oblasti, zejména distribuci televizních pořadů do lokálních kabelových sítí a poskytování služeb Internetu. Je vybavena jednou výklopnou parabolickou anténou o průměru 2.0 m. Stabilizaci a orientaci družice zajišťují silové setrvačníky. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem na KPL o tahu 500 N.

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. Plánovaný bod zavěšení je nad 125.05° z.d., po dobu zkoušek během prvních 30 dní po vypuštění nad 146.0° z.d.

Předchozí družicí řady Galaxy je Galaxy 28 (2005-022A), další je Galaxy 15 (2005-041A).

Průběh letu

Datum Událost
2005-08-13 23:28 UT: Vzlet9,10.

Literatura

  1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
  2. Home Page. - Greenwich, CT : PAS, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.panamsat.com/noflash_index.asp).
  3. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
  4. PanAmSat C-band Series (Galaxy 12, Galaxy 14, Galaxy 15). - Dulles, VA : OSC, 2005. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.orbital.com/SatellitesSpace/GEO/PanAmSat/).
  5. Galaxy 12, 14 & 15 C-Band Satellites for PanAmSat. - Dulles, VA : OSC, 2005. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.orbital.com/NewsInfo/Publications/Galaxy.pdf).
  6. Galaxy 14 launch campaign is underway. - Paris : Starsem, 2005. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.starsem.com/news/g14.htm).
  7. The Galaxy 14 launch campaign enters its final phase. - Paris : Starsem. - 2005-08-09. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.starsem.com/news/g14_2.htm).
  8. Soyuz-Fregat launcher readied for launch from Baikonur Cosmodrome with Galaxy 14. - Paris : Starsem. - 2005-08-12. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.starsem.com/news/g14_3.htm).
  9. PanAmSat launches satellite to expand largest US cable television fleet providing HDTV, IPTV and VOD services. - Wilmington, CT : PanAmSat. - 2005-08-13. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.panamsat.com/news/pressview.asp?article=1411).
  10. Soyuz rocket launches U.S. cable TV spacecraft / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2005-08-13. - [Cit. 2005-08-14].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0508/14galaxy14/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek