2004-022A - Intelsat 1002

Název objektuIntelsat 1002 [=International Telecommunication Satellite]
Intelsat 10-02
Intelsat 10 F-2
IS-1002 [=Intelsat]
IS-10-02
SSC28358
Start2004-06-16 22:27:00.070 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-M/Briz-M
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelIntelsat
VýrobceFrancie, Astrium
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnostvzletová 5575 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-06-16.95 G 51.5° 87.95 min 173 km 173 km Plánovaná 1. vyčkávací dráha. CENKI.
04-06-17.00 G 50.3° 141.79 min 258 km 5000 km Plánovaná 2. vyčkávací dráha. CENKI.
04-06-17.09 G 49.7° 246.31 min 309 km 12967 km Přibližná 3. vyčkávací dráha. McDowell.
04-06-17.09 G 49.0° 636.45 min 414 km 35849 km Přibližná 4. vyčkávací dráha. McDowell.
04-06-17.10 G 49.02° 635.69 min 410 km 35814 km  
04-06-17.17 G 49.04° 636.00 min 413 km 35827 km  
04-06-17.32 G 23.7° 708.10 min 4090 km 35786 km Plánovaná přechodová dráha. CENKI.
04-06-17.32 G 23.7° 710.36 min 4184 km 35804 km Přibližná přechodová dráha. McDowell.
04-06-17.56 G 23.67° 710.45 min 4186 km 35806 km  
04-06-24.05 G 0.11° 1433.08 min 35690 km 35765 km  
04-07-07.84 G 0.14° 1436.56 min 35786 km 35805 km  
04-08-19.90 G 0.03° 1437.20 min 35803 km 35813 km  
04-09-01.23 G 0.02° 1436.10 min 35782 km 35791 km  
07-01-02.26 G 0.02° 1436.09 min 35780 km 35793 km  
10-01-04.80 G 0.05° 1436.07 min 35785 km 35788 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
05-07-30.00-0.99°0.01°/d0.01° 
08-05-05.75-0.93°0.01°/d0.01° 
08-06-27.06-0.99°0.01°/d0.03° 
08-07-15.96-0.98°199.74°/d30.81° 
08-07-20.60-0.98°199.75°/d30.84° 
08-07-25.96-0.98°199.74°/d30.80° 
08-07-31.91-1.01°199.78°/d30.81° 
08-08-05.10-1.00°199.77°/d30.79° 
08-08-08.85-1.00°199.77°/d30.81° 
08-08-19.64-0.95°0.01°/d0.05° 
08-10-15.22-0.94°0.01°/d0.02° 
08-12-19.02-0.99°0.01°/d0.02° 
09-02-10.89-1.02°0.00°/d0.03° 
10-02-17.91-1.00°0.01°/d0.02° 
10-09-15.12-0.95°0.01°/d0.01° 
10-11-11.96-0.94°0.01°/d0.02° 
10-12-30.03-0.97°0.00°/d0.01° 
10-12-30.05-0.98°0.00°/d0.01° 
10-12-30.05-0.98°0.00°/d0.01° 
10-12-30.05-0.98°0.00°/d0.01° 
11-07-03.16-0.96°0.01°/d0.04° 
11-07-04.23-0.96°0.01°/d0.04° 
11-07-05.27-0.95°0.01°/d0.04° 
11-07-05.27-0.95°0.01°/d0.04° 
11-07-05.27-0.95°0.01°/d0.04° 
11-07-29.07-0.97°0.01°/d0.02° 
11-07-29.07-0.97°0.01°/d0.02° 
11-07-29.07-0.97°0.01°/d0.02° 
11-07-29.07-0.97°0.01°/d0.02° 
11-07-29.07-0.97°0.01°/d0.02° 
11-08-25.08-0.95°0.01°/d0.02° 
11-09-23.17-0.94°0.01°/d0.01° 
11-09-23.17-0.94°0.01°/d0.01° 
11-10-20.22-0.94°0.01°/d0.01° 
11-10-20.22-0.94°0.01°/d0.01° 
11-10-21.56-0.93°0.01°/d0.01° 
11-10-21.86-0.93°0.01°/d0.01° 
11-11-16.05-0.93°0.01°/d0.00° 
11-11-16.05-0.93°0.01°/d0.00° 
11-11-16.05-0.93°0.01°/d0.00° 
11-11-16.05-0.93°0.01°/d0.00° 
11-11-16.05-0.93°0.01°/d0.00° 
11-12-12.09-0.95°0.01°/d0.01° 
11-12-13.25-0.95°0.01°/d0.00° 
11-12-13.25-0.95°0.01°/d0.00° 
11-12-14.09-0.96°0.01°/d0.00° 
11-12-16.32-0.97°0.00°/d0.01° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma EADS Astrium, Toulouse (Francie). Provozovatelem je mezinárodní organizace Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).

Tříose stabilizovaná družice typu Eurostar E3000 tvaru kvádru o rozměrech 7.5×2.9×2.4 m je vybavena párem fotovoltaických baterií o rozpětí 45 m, které dodávají minimálně 11 kW elektrické energie (na konci aktivního života), dobíjejících NiMH akumulátorové baterie. Nese 45 aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, šířka pásma 70×36 MHz, výkon permaktronů 45×150 W, EIRP 32.0 až 46.9 dBW) a 16 aktivních převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz, šířka pásma 36×36 MHz, výkon permaktronů 16×150 W, EIRP 46.7 až 55.3 dBW). Provoz v pásmu C je zajišťován dvěma většími výklopnými parabolickými anténami, vytvářejícími 4 úzce směrované paprsky, v pásmu Ku pak 3 menšími směrovatelnými anténami umístěnými na horní podstavě družice. Komunikačně obsluhuje oblast Atlantského oceánu, západní pobřeží Severní Ameriky, Jižní Ameriku, Evropu, Afriku, Blízký a Střední východ po Indii. Stabilizaci družice zajišťuje systém silových setrvačníků. Pro navedení na stacionární dráhu a větší korekce dráhy je vybavena motorem na dvousložkové KPL. Pro korekce dráhy ve směru sever-jih je vybavena plazmovými motory s pracovní látkou xenonem.

Plánovaný bod zavěšení je nad 1° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je nejméně 13 roků.

Předchozí družicí této řady jiného typu je Intelsat Americas 13 (2003-034A), další jiného typu je Intelsat Americas 8 (2005-022A). V provozu nahradí Intelsat 707 (1996-015A).

Průběh letu

Datum Událost
2004-06-16 22:27:00.070 UT: Vzlet11,12,13,14.
2004-06-17 07:37 UT: Oddělení od 4. st. rakety.
2004-srpen /Plán/ Zahájení provozu družice.

Literatura

 1. Home Page. - Toulouse : EADS Astrium, 2003. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.space.eads.net).
 2. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
 3. Introducing Intelsat 10-02 at 359°E. - Washington, DC : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.intelsat.com/pdf/en/resources/satellites/is_10-02.pdf).
 4. Intelsat 10-02 - Summary. - Andrews Space & Technology, 2004. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/logs/2003/intelsat-10-02_sum.shtml).
 5. Intelsat 10-02. - EADS Astrium, 2004. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.astrium.eads.net/corp/programs/part1/00000583.htm).
 6. Intelsat 10-02. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.skyrocket.de/space/doc_sdat/intelsat-10-02.htm).
 7. Programma "Intelsat-10" / Intelsat-10 Program. - Moskva : CENKI, 2004. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.tsenki.com/video/Intelsat_10_www.pdf).
 8. Mission overview - Instelsat 10-02. - ILS, 2004. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.ilslaunch.com/launches/cbin/Mission_Overview/proton/INTELSAT_10-02_MO.pdf).
 9. EADS Astrium-built Intelsat 10-02 spacecraft shipped to Baikonur. - Toulouse : EADS Astrium. - 2004-05-18. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.space.eads.net/web1/press/press_release.asp?langue=en&id_tree=320&id_tree_nav=77).
 10. Intelsat 10-02 Spacecraft Ready for Launch. - Toulouse : EADS Astrium. - 2004-06-108. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.eads.com/frame/lang/en/1024/xml/content/OF00000000400004/6/03/31000036.html).
 11. Mission status center / J. Ray. - Spaceflightnow. - 2004-06-16. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.spaceflightnow.com/proton/is1002/status.html).
 12. Powerful broadcasting satellite goes into orbit / J. Ray. - Spaceflightnow. - 2004-06-16. - [Cit. 2004-06-18].     (http://www.spaceflightnow.com/proton/is1002/).
 13. Intelsat 10-02 Satellite. - Pembroke : Intelsat. - 2004-06-16. - [Cit. 2004-12-13].     (http://www.intelsat.com/aboutus/press/10-02info.aspx).
 14. Intelsat 10-02. - Haverhill : Microcom Systems. - 2004-06-20. - [Cit. 2004-07-06].     (http://www.spacenewsfeed.co.uk/2004/20June2004.html#Launches).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:12:21 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek