2004-006A - Rosetta

Název objektu Rosetta
SSC28169
Start2004-03-02 07:17:51 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 5G+
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelESA
VýrobceNěmecko, EADS-Astrium
Kategoriekometární sonda
Hmotnost vzletová 3187 kg
vzletová vlastní sondy 3065 kg
na dráze 3011 kg
prázdná 1395 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
04-02-03.3 G 5.67° 127.16 min 169 km 3828 km Vyčkávací dráha. Plán.Arianespace.
04-02-03.40 Gh 5.70° 6771 km Úniková dráha. ESA. e=1.213208
04-03-07 H 0.4° 341.9 dne 0.885 AU 1.094 AU J. McDowell.
05-03-04.80 Gh 144.9° 1954 km Průlet kolem Země. e=1.3120. Anderson et al.1
07-02-25.09 Ah ? 250 km Průlet kolem Marsu.
07-02-27 H 1.9° 471.16 dne 0.78 AU 1.59 AU J. McDowell.
07-11-13.75 Gh ? 5301 km Průlet kolem Země.
07-11-18 H 7.7° 728.8 dne 0.91 AU 2.26 AU J. McDowell.
08-09-05.78 Xh ? 800 km Průlet kolem planetky (2867) Šteins.
09-11-13.32 Gh ? 2480 km Průlet kolem Země.
10-01-01 H 4.4° 5.29 roku 0.98 AU 5.09 AU J. McDowell.
10-07-10 Xh ? 3162 km Průlet kolem planetky (21) Lutetia.
10-07-15.00 H 4.37° 5.290 roku 0.980 AU 5.092 AU HORIZONS/NASA-JPL.
11-01-01.00 H 4.37° 5.290 roku 0.980 AU 5.093 AU HORIZONS/NASA-JPL.
11-06-14.00 H 6.57° 5.760 roku 1.135 AU 5.291 AU HORIZONS/NASA-JPL.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Ah - hyperbolická areocentrická (Mars), Xh - hyperbolická jiný objekt, i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Kometární sonda. Hlavním dodavatelem je firma EADS Astrium GmbH, Friedrichshafen (Německo); integraci uskutečnila firma Alenia Spazio, Torino (Itálie) (nyní Thales Alenia Space). Provozovatelem je organizace European Space Agency (ESA), Paris (Francie). Na zajištění provozu spolupracuje též National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná sonda přibližného tvaru kvádru o rozměrech 2.8×2.1×2.0 m je vybavena dvěma panely fotovoltaických baterií o celkové užitečné ploše 32 m2 a rozpětí 32 m, dodávajících 850 W elektrické energie (ve vzdálenosti 3.4 AU u komety), resp. 400 W (v maximální vzdálenosti 5.2 AU od Slunce) a dobíjejících 4 akumulátorové baterie s kapacitou 4×10 Ah. Sondu tvoří dva moduly:

Hlavní úkolem sondy je komplexní průzkum komety 67P/Churyumov-Gerasimenko. Modul PSM družicové části nese za tím účelem 11 experimentů: Na jedné straně družicové části je připojena otočná parabolická anténa HGA [=High Gain Antenna] o průměru 2.2 m, na druhé pak přistávací modul Philae. Komunikační systém družicové části je vybaven vysílačem, pracujícím v pásmu X (8.4 GHz, výkon permaktronu 28 W, rychlost přenosu 5 až 20 kbit/s) pro přenos telemetrie a vědeckých dat a zdvojený transponder, pracující v pásmu S (2.1/2.3 GHz, výkon 2×5 W). Komunikační systém dále využívá jedné pevné antény 0.8 m se středním ziskem a 2 všesměrových antén. Orientační a stabilizační systém využívá 2 sledovače hvězd, detektor Slunce, navigační kamery a 3 soupravy laserových měřicích gyroskopů; jako výkonné prvky slouží 24 motorků o tahu 24×10 N a silové setrvačníky. Systém korekce dráhy je vybaven dvěma nádržemi o objemu 1106 litrů, obsahujících 660 kg paliva (monomethylhydrazin) a 1060 kg okysličovadla (oxid dusičitý). Celková korekční kapacita činí Δv=2200 m/s.

Přistávací modul Philae o hmotnosti přibližně 100 kg, tvaru nepravidelného šestibokého hranolu o průměru 1.0 m a výšce 0.8 m, je vybaven fotovoltaickými bateriemi a 2 chemickými bateriemi s kapacitou 970 Wh a 110 Wh. K základně jsou připevněny nohy přistávací třínožky. Pro ukotvení na povrchu kometárního jádra je vybaven vystřelovací harpunou, spojenou s tělesem modulu lankem.

Komunikaci přistávacího modulu s družicovou částí zajišťuje vysílač pracující v pásmu S (2 GHz, výkon 1 W). Jednoosou stabilizaci během sestupu k povrchu zajišťuje silový setrvačník.

Sonda je řízena ze střediska RMOC [=Rosetta Mission Operations Centre] v areálu ESOC [=European Space Operations Centre], Köln am Rhein (Německo). Hlavní sledovací stanice se nachází v New Norcia poblíže města Perth, Western Australia (Austrálie). V kritických obdobích mise se účastní sledování též stanice ESA u Kourou (Francouzská Guyana) a síť stanic DSN [=Deep Space Network] organizace NASA. Vědecká měření a zpracování dat zajišťuje středisko RSOC [=Rosetta Science Operations Centre] s pracovišti v areálu ESOC a ESA European Space Technology Center (ESTEC), Noordwijk (Nizozemí).

Předpokládaná aktivní životnost sondy je 12 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2004-03-02 07:17:51 UT: Vzlet17,18,19.
07:28:14 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
09:14:29 UT: Start 2. st. rakety.
09:31:26 UT: Navedení na únikovou dráhu.
09:32:36 UT: Oddělení sondy od nosné rakety.
09:34 UT: Navázáno spojení se sondou ze stanice u Kourou (Francouzská Guayana)24,25.
09:37 UT: Řízení sondy převzalo středisko ESOC.
10:11 UT: Dokončeno vyklápění fotovoltaických panelů.
10:34 UT: Odeslání prvních povelů na sondu ze stanice u Kourou (Francouzská Guayana).
11:25 UT: Zahájeny testy sledovačů hvězd.
13:15 UT: Sledovače hvězd připojeny do systému řízení orientace.
14:23 UT: Zapojeny silové setrvačníky systému orientace a stabilizace.
2004-03-03 00:34 UT: Vyklopena parabolická anténa.
09:34 UT: Zkušební zážeh korekčního motoru (Δv=1.0 m/s).
11:47 UT: Korekce dráhy (t=7 min).
2004-03-05 Sonda opustila sféru gravitačního vlivu Země.
2004-03-07 až
2004-03-08
Testování přístroje COSIMA.
2004-03-11 Vyklopena anténa experimentu COSERT.
2004-03-12 09:30 UT: Sonda se nacházela ve vzdálenosti 3.2 Gm od Země.
Pokračovaly zkoušky systémů sondy a jejího vědeckého vybavení.
2005-03-04 V průběhu průletu kolem Země byly navigačními kamerami snímkovány Země a Měsíc. Dále byly prověřeny přístroje ALICE, VIRTIS a MIRO.
22:09:14 UT: Průlet perigeem hyperboly kolem Země ve výši 1954.74 km nad Tichým oceánem západně od Mexika. Tímto gravitačním manévrem u Země byla zvýšena rychlost sondy27,28.
23:01 UT: Sonda byla převedena do režimu AFM [=Asteroid Fly-by Mode], v němž bylo vyzkoušeno zaměřování na planetky; jako náhradní cíl sloužil Měsíc.
23:10 UT: Ukončení režimu AFM.
2004-07-04 Ultrafialový spektrometr sondy se zapojil do sledování komety 9P/Tempel 1 během impaktu projektilu sondy Deep Impact (2005-001A) do jejího jádra29,30.
2006-03-06 Sonda pořídila kamerovým systémem OSIRIS celkem 283 snímků planetky (2867) Šteins31,34 ze vzdálenosti přibližně 150 Gm. Zkoumání potvrdilo, že tato planetka rotuje kolem své osy32 s periodou (6.052 ± 0.007) h.
2006-09-29 Korekce dráhy sondy pro zajištění gravitačního manévru u planety Mars33.
2006-11-13 Korekce dráhy sondy pro zajištění gravitačního manévru u planety Mars33.
2007-01-02 až
2007-01-03
Sonda pořídila kamerovým systémem OSIRIS snímky planetky (21) Lutetia34,35 ze vzdálenosti přibližně 245 Gm.
2007-02-23 16:32 UT: Natáčení sondy v prostoru pro kalibraci přístrojů před průletem kolem planety Mars.
2007-02-24 17:35 UT: Zahájeno sledování Marsu během příletu k planetě.
21:30 UT: Ukončeno sledování Marsu na příletové dráze.
2007-02-25 01:15 UT: Vypojení vědeckých přístrojů s výjimkou kamery CIVA.
02:13 UT: Začátek rádiového zákrytu sondy za Marsem. Plánované přerušení spojení.
02:15 UT: Průlet pericentrem dráhy ve výši 250 km nad planetou. Gravitační manévr u Marsu36,37,38,39,40 (celková změna helocentrické rychlosti sondy Δv=-2.29 km/s).
02:15 UT: Vstup sondy do stínu Marsu. Přerušena dodávka elektrické energie z fotovoltaických panelů.
02:28 UT: Konec rádiového zákrytu sondy. Obnoven příjem nosného signálu vysílače sondy na Zemi.
02:40 UT: Výstup sondy ze stínu Marsu. Obnovena dodávka elektrické energie z fotovoltaických panelů.
02:50 UT: Obnoveno sledování planety Mars a měsíce Phobos přístroji sondy.
02:52 UT: Obnoven příjem telemetrie ze sondy na Zemi.
Zahájeno přenášení naměřených dat na Zemi.
2007-10-18 17:06 UT: Korekce dráhy sondy (t=42 s) pro zacílení průletu kolem Země41,42.
2007-11-13 20:57 UT: Gravitační manévr u Země43,44,45,46,47,48. Sonda proletěla ve výši 5301 km nad povrchem Země nad bodem o souřadnicích 63.77° j.š., 73.58° z.d.
2008-02-21 Korekce dráhy (Δv=0.2483 m/s)49.
2008-03-24 Uskutečnil se nácvik50 operací během průletu kolem planetky (2867) Šteins.
2008-03-27 Sonda byla převedena do hibernace.
2008-04-11 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 0.48 AU od Země a 1.48 AU od Slunce.
2008-červen Koncem měsíce byla sonda probuzena z hibernace51,52.
2008-08-04 Sonda zahájila ze vzdálenopsti přibližně 24 Gm navigační snímkování53 planetky (2867) Šteins.
2008-08-14 12:42 UT: Korekce dráhy54 (t=2 min, Δv=0.128 m/s).
2008-09-04 Sonda ukončila ve vzdálenosti přibližně 950 Mm navigační snímkování planetky (2867) Šteins.
2008-09-05 18:19 UT(SCET [=Spacecraft Event Time]) ,18:39 UT(ERT [=Earth Receive Time]): Sonda zahájila průletovou sekvenci kolem planetky.
18:28 UT(SCET), 18:48 UT((ERT): Vzhledem k odklonění parabolické antény sondy od směru k Zemi, bylo plánovaně přerušeno spojení se sondou.
18:38 UT(SCET), 18:58 UT(ERT): Průlet kolem planetky (2867) Šteins55,56,57,58,59 ve vzdálenosti 800 km rychlostí 8.6 km/s.
20:14 UT(ERT): Spojení se sondou bylo obnoveno přes stanici DSN [=Deep Space Network] v Goldstone (USA).
2008-09-06 00:00 UT: Zahájeno přehrávání vědeckých dat ze záznamu pořízeného během průletu kolem planetky (2867) Šteins.
2009-04-02 Hibernace systémů sondy.
2009-09-02 Znovuoživení systémů sondy.
2009-09-14 až
2009-10-09
Probíhalo testování vědeckých přístrojů sondy.
2009-10-22 13:30 UT: Korekční manévr60,61,62 4 motory (t=86 s, Δv=0.088 m/s).
2009-11-06 Plánovaný korekční manévr byl zrušen jako nepotřebný61,62.
Byl zapojen přístroj ALICE.
2009-11-06 až
2009-11-09
Postupné zapojování dalších vědeckých přístrojů pro pozorování v okolí Země.
2009-11-12 Plánovaný korekční manévr byl zrušen jako nepotřebný.
2009-11-13 01:45 UT: Plánovaný dolaďovací korekční manévr byl zrušen jako nepotřebný.
Gravitační manévr u Země.
07:45:39.9908 UT: Průlet perigeem dráhy ve výši 2479.523 km rychlostí 13.34 km/s nad Indickým oceánem jižně od ostrova Java63,64,65. Chyba v zacílení byla pouze 1.1 km, okamžiku průletu perigeem menší než 0.01 s.
Průlet sledovala pozemní stanice ESA New Norcia (Austrálie) prostřednictvím 35m antény.
Během průletu sonda snímkovala Zemi navigační kamerou a přístroje měřily radiaci. V provozu byly přístroje ALICE, MIRO, OSIRIS, RPC a VIRTIS.
08:05 UT: Stanice ESA Maspalomas (Kanárské o., Španělsko) potvrdila úspěšné provedení gravitačního manévru.
2009-11-14 až
2009-11-23
Postupné vypojování vědeckých přístrojů.
2009-11-23 Korekční manévr (Δv=0.58 m/s)65.
Průlet perihelem dráhy ve vzdálenosti 146.6 Gm od Slunce65.
2009-12-25 Sonda se nacházela 161.55 Gm (1.07 AU) od Slunce a 31.22 Gm (0.2  AU) od Země66. Doba letu signálu jedním směrem činila 104 s.
2010-07-10 16:10:17 UT: Průlet kolem planetky (21) Lutetia61,67,68,69,70,71 ve vzdálenosti 3162 km rychlostí 15 km/s.
V průběhu průletu sonda snímkovala planetku (maximální rozlišení 60 m/px) a sledovala ji 16 přístroji.
16:45 UT: Obnoveno spojení se sondou přes pozemní stanici u Madridu.
2011-01-17 Korekce dráhy73 RDVM #1 [=Rendezvous Maneuver] 1A (Δv=300 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny A.
2011-01-18 Korekce dráhy73 RDVM #1 [=Rendezvous Maneuver] 1B (Δv=30 m/s, plán Δv=274 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny A.
Manévr byl předčasně ukončen pro nízký výkon motoru RCS [=Reaction Control System] 9A a sonda přešla do bezpečnostního módu73.
2011-01-19 Sonda byla úspěšně vyvedena z bezpečnostního módu do normálního režimu letu73.
2011-01-20 Rekonfigurace systému motorů RCS [=Reaction Control System]73.
Zkouška účinosti motorů73 skupiny RCS-B.
2011-01-21 Zkušební korekce dráhy73 RDVM #1 [=Rendezvous Maneuver] (Δv=35 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny B.
2011-01-22 Korekce dráhy73 RDVM #1 [=Rendezvous Maneuver] 2A (Δv=160 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny B.
2011-01-23 Korekce dráhy73 RDVM #1 [=Rendezvous Maneuver] 2B (Δv=200 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny B.
2011-01-24 Korekce dráhy73 RDVM #1 [=Rendezvous Maneuver] 2C (Δv=45 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny B.
Sonda se nacházela ve vzdálenosti 3.99 AU t.j. 598.2 Gm od Země a 3.90 AU tj. 583 Gm od Slunce73.
2011-02-08 Příprava systému korekčních motorů RCS [=Reaction Control System] skupiny A k dolaďovacímu korekčnímu manévru74.
2011-02-10 Dolaďovací korekce dráhy TRIM-1 (plánované Δv=17.3 m/s) motory RCS [=Reaction Control System] skupiny A byla pro chybnou orientaci sondy přerušena a sonda přešla do bezpečnostního módu74.
Zahájen převod sondy do normálního režimu letu74.
2011-02-11 Ukončen převod sondy do normálního režimu letu74.
Sonda se nacházela ve vzdálenosti 3.79 AU t.j. 568 Gm od Země a 3.98 AU tj. 583 Gm od Slunce74.
2011-červen Hibernace systémů sondy75.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2014-leden /Plán/ Znovuoživení systémů sondy.
2014-květen /Plán/ Korekce dráhy (přibližné Δv=800 m/s).
/Plán/ Zahájení setkávacího manévru s kometou 67P/Churyumov-Gerasimenko.
2014-srpen /Plán/ Ukončeno navádění na oběžnou dráhu kolem komety.
Zahájení snímkování jádra komety.
2014-listopad /Plán/ Vysazení modulu Philae na povrch jádra komety.
2015-srpem /Plán/ Průlet komety perihelem dráhy.
2015-prosinec /Plán/ Ukončení mise.

Literatura

 1. The energy transfer process in planetary flybys / J. D. Anderson, J. K. Campbell, M. Martin Nieto. - arXiv. - 2006-11-02. - [Cit. 2006-11-03].     (http://arxiv.org/PS_cache/astro-ph/pdf/0608/0608087v2.pdf).
 2. Astrium Home Page. - Bremen : Astrium, 2003. - [Cit. 2003-05-12].     (www.astrium-space.com).
 3. Home Page. - Paris : ESA, 2006. - [Cit. 2006-07-15].     (http://www.esa.int).
 4. Home Page. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-01-01].     (http://www.nasa.gov).
 5. Rosetta. - Paris : ESA, 2004. - [Cit. 2004-02-25].     (http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=13).
 6. Rosetta. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2003. - [Cit. 2004-02-25].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=ROSETTA).
 7. Press kit : Ariane 5 - Boosting Rosetta on an interplanetary voyage. - Paris : Arianespace, 2004. - [Cit. 2004-02-25].     (http://www.arianespace.com/site/news/kit/Vol_158_GB.pdf).
 8. Rosetta: A space sophisticate / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-02-16. - [Cit. 2004-02-25].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v158/040216sophisticate.html).
 9. Rosetta fact sheet / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-02-25].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v158/040224rosetta.html).
 10. Program Rosetta / A. Havlíček. - Kosmo.CZ, 2004. - [Cit. 2004-02-25].     (http://spaceprobes.kosmo.cz/index.php?cid=78).
 11. The Rosetta Mission - In Search of Pristine Matter. - Friedrichshaven : EADS Astrium. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.space.eads.net/web1/press/press_release.asp?id_tree=143&id_tree_nav=79&tree_name=EADS_SPACE_WEB_PAGES&langue=en).
 12. Rosetta - ein Satellit auf der Suche nach der Urmaterie. - Friedrichshaven : EADS Astrium. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.astrium-rosetta.de/).
 13. EADS Astrium role in Rosetta. - Friedrichshaven : EADS Astrium. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.space.eads.net/web1/press/press_release.asp?id_tree=144&id_tree_nav=79&tree_name=EADS_SPACE_WEB_PAGES&langue=en).
 14. Rosetta - Scientific probe for cometary exploration. - Torino : Alenia Spazio, 2004. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.alespazio.it/program/sci/rosetta/rosetta.htm).
 15. Ariane 5 upper stage reaches escape speed on Rosetta mission for the first time. - Toulouse : EADS Space. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.space.eads.net/web1/press/press_release.asp?id_tree=145&id_tree_nav=79&tree_name=EADS_SPACE_WEB_PAGES&langue=en).
 16. ROSETTA Status report archive. - Paris : ESA, 2004. - [Cit. 2008-07-04].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=31523&farchive_objecttypeid=30&farchive_objectid=30930&fareaid_2=63).
 17. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-02].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v158/status.html).
 18. Rosetta soars on ambitious comet intercept mission / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-02].     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v158/040302launch.html).
 19. Rosetta On Its Way. - Paris : ESA. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=34784).
 20. Arianespace Flight 158 : Successful launch of the Rosetta space probe. - Kourou : Arianespace. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.arianespace.com/site/news/releases/presrel04_3_2.html).
 21. Flight 158 - Ariane 5 sends Rosetta on its way to meet a comet. - Kourou : Arianespace. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.arianespace.com/site/news/mission_up_153.html).
 22. Rosetta spacecraft successfully launched - EADS SPACE plays a major role in the mission. - Friedrichshaven : EADS Astrium. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.space.eads.net/web1/press/press_release.asp?id_tree=147&id_tree_nav=79&tree_name=EADS_SPACE_WEB_PAGES&langue=en).
 23. Successful launch for Rosetta, the comet-chaser. - Torino : Alenia Spazio. - 2004-03-02. - [Cit. 2004-03-25].     (http://www.alespazio.it/news/ing/2003/155.htm).
 24. Rosetta in Good Health. - Paris : ESA. - 2004-03-04. - [Cit. 2004-03-07].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=34797).
 25. Rosetta in Good Health / [ESA]. - SpaceRef. - 2004-03-07. - [Cit. 2004-03-07].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=12106).
 26. Cooking on a comet / [ESA]. - Spaceflight Now. - 2004-08-19. - [Cit. 2004-08-20].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0408/19rosetta/).
 27. The long trek. - Paris : ESA, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta/ESA38F7708D_0.html).
 28. Rosetta performs ESA's closest-ever Earth fly-by. - Paris : ESA. - 2005-03-05. - (Release ; ESA PR 13-2005). - [Cit. 2005-03-05].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMT9JD3M5E_index_0.html).
 29. Rosetta monitors Deep Impact. - Paris : ESA. - 2005-06-20. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMCOZ1DU8E_index_0.html).
 30. Ultraviolet spectroscopy of Comet 9P/Tempel 1 with Alice/Rosetta during the Deep Impact encounter / P. D. Felman et al. - Icarus (preprint). - 2006-08-31. - [Cit. 2007-01-30].     (http://arXiv.org/pdf/astro-ph/0608708.pdf).
 31. La sonde Rosetta observe l'astéroïde Steins. - 2007-01-19. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=3641).
 32. Determination of the light curve of the Rosetta target Asteroid (2867) Steins by the OSIRIS cameras onboard Rosetta / M. Küppers et al. - Astronomy & Astrophysics (preprint). - 2006-12-04. - [Cit. 2007-01-30].     (http://arXiv.org/pdf/astro-ph/0612097.pdf).
 33. Rosetta warms up for Mars swing-by. - Paris : ESA. - 2006-11-29. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMNJ8D4VUE_index_0.html).
 34. Lutetia asterid in Rosetta's spotlight. - Paris : ESA. - 2007-01-16. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMNRESMTWE_index_0.html).
 35. L'astéroïde Lutetia et Mars dans le collimateur de la sonda Rosetta. - 2007-01-27. - [Cit. 2007-01-30].     (http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=3672).
 36. Timeline: Mars swingby at 36 000 km per hour. - Paris : ESA. - 2007-02-23. - [Cit. 2005-02-25].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMR7IBE8YE_0.html).
 37. Rosetta swingby update - 03:13 CET 25 February. - Paris : ESA. - 2007-02-25. - [Cit. 2005-02-25].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMGP5CE8YE_0.html).
 38. Rosetta successfully swings-by Mars - next target: Earth. - Paris : ESA. - 2007-02-25. - [Cit. 2005-02-25].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMWZ5CE8YE_0.html).
 39. Stunning view of Rosetta skimming past Mars. - Paris : ESA. - 2007-02-25. - [Cit. 2005-02-25].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMFTZM0LYE_0.html).
 40. Comet-bound probe enjoys close encounter with Mars / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2007-02-25. - [Cit. 2007-02-26].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0702/25rosettamars/).
 41. Boosting the accuracy of Rosetta's Earth approach. - Paris : ESA. - 2007-10-19. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMKB9JJX7F_index_0.html).
 42. Thruster burn boosts accuracy of Rosetta's Earth approach. - Paris : ESA. - 2007-10-19. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMC1VAMS7F_0.html).
 43. Rosetta closes in on Earth - a second time. - Paris : ESA. - 2007-11-08. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMC20VOM8F_index_0.html).
 44. Rosetta right on track for Earth swing-by. - Paris : ESA. - 2007-11-13. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMCQH53R8F_index_0.html).
 45. Rosetta swing-by a success. - Paris : ESA. - 2007-11-13. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMEFN53R8F_index_0.html).
 46. Images of Earth and Moon captured by Rosetta. - Paris : ESA. - 2007-11-14. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMXWN53R8F_index_0.html).
 47. Cities at night: Extraordinary Rosetta images. - Paris : ESA. - 2007-11-14. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM9MQ53R8F_index_0.html).
 48. Rosetta: OSIRIS' view of Earth by night. - Paris : ESA. - 2007-11-15. - [Cit. 2007-11-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMK1W53R8F_index_0.html).
 49. No. 95 - Trajectory Correction Manoeuvre : Report for Period 16 February to 14 March 2008. - Paris : ESA. - 2008-03-25. - [Cit. 2008-07-04].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=42585).
 50. No. 96 - Asteroid Flyby Test : Report for Period 15 March to 11 April 2008. - Paris : ESA. - 2008-04-18. - [Cit. 2008-07-04].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=42630).
 51. Rosetta awakes from hibernation for asteroid encounter. - Paris : ESA. - 2008-07-03. - [Cit. 2008-07-04].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMQPDSHKHF_0.html).
 52. Intense preparations for Rosetta's asteroid visit. - Paris : ESA. - 2008-07-24. - [Cit. 2008-08-23].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEM4OCXIPIF_0.html).
 53. Rosetta starts tracking asteroid Steins. - Paris : ESA. - 2008-08-04. - [Cit, 2008-08-06].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMF0B8N9JF_index_0.html).
 54. Perfect sight: Rosetta cameras track asteroid target. - Paris : ESA. - 2008-08-18. - [Cit. 2008-08-23].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMC9R6UWJF_index_0.html).
 55. Two asteroid fly-bys for Rosetta. - Paris : ESA. - 2004-03-11. - (ESA PR ; 15-2004). - [Cit. 2004-03-16].     (http://www.esa.int/export/SPECIALS/Rosetta/SEM3LY2PGQD_2.html).
 56. Rosetta Steins fly-by confirmed. - Paris : ESA. - 2008-09-05. - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMUOWO4KKF_index_0.html).
 57. Steins: A diamond in the sky. - Paris : ESA. - 2008-09-06. - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMNMYO4KKF_index_0.html).
 58. Encounter of a different kind: Rosetta observes asteroid at close quarter. - Paris : ESA. - 2008-09-06. - (ESA PR ; 37-2008). - [Cit. 2008-09-06].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM5EZO4KKF_index_0.html).
 59. Results from the Rosetta Encounter with Asteroid 2867 Steins / E. Lakdawalla. - Pasadena, CA : Planetary Society. - 2010-01-11. - [Cit, 2010-01-19].     (http://www.planetary.org/news/2010/0111_Results_from_the_Rosetta_Encounter_with.html).
 60. No. 122 - Earth swingby preparations. - Paris : ESA. - 2009-11-04. - [Cit. 2010-01-19].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=45860).
 61. No. 123 - Earth swingby preparations. - Paris : ESA. - 2009-11-11. - [Cit. 2010-01-19].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=45895).
 62. Rosetta third Earth approach on schedule. - Waukesha, WI : Astronomy Magazine. - 2009-11-09. - [Cit. 2010-01-19].     (http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=8785).
 63. Rosetta bound for outer Solar System after final Earth swingby / A. Accomazzo, G. Schwehm, R. Schulz. - Paris : ESA. - 2009-11-13. - [Cit. 2009-11-14].     (http://www.esa.int/esaCP/SEMZC04VU1G_index_0.html).
 64. No. 124 - Successful Earth swingby. - Paris : ESA. - 2009-11-18. - [Cit. 2010-01-19].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=45907).
 65. No. 125 - Earth swingby clean-up manoeuvre. - Paris : ESA. - 2009-12-02. - [Cit. 2010-01-19].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46032).
 66. No. 126 - Mission Operations Update. - Paris : ESA. - 2009-12-25. - [Cit. 2010-01-19].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=46253).
 67. Rosetta's blind date with asteroid Lutetia. - Paris : ESA. - 2010-06-15. - [Cit. 2010-07-06].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEM9VRQVEAG_0.html).
 68. Call for Media: Rosetta flyby of asteroid Lutetia on 10 July. - Paris : ESA. - 2010-06-30. - (Press Release ; ESA PR-14 2010]. - [Cit. 2010-07-06].     (http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMC5YOZVAG_0.html).
 69. Rosetta triumphs at asteroid Lutetia. - Paris : ESA. - 2010-07-10. - [Cit. 2010-07-15].     (http://www.esa.int/esaCP/SEM44DZOFBG_index_0.html).
 70. Rosetta visits mysterious asteroid to unlock its secrets / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2010-07-10. - [Cit. 2010-07-11].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1007/10rosetta/).
 71. Rosetta snaps views of asteroid Lutetia. - Spaceflight Now. - 2010-07-10. - [Cit. 2010-07-11].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n1007/10lutetia/).
 72. Rosetta Discovers Haunting Beauty in Deep Space / D. Coulter. - Washington, DC : Science @ASA. - 2010-07-14. - [Cit. 2010-07-15].     (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/14jul_rosetta/).
 73. No. 150 - First rendezvous manoeuvre. - Paris : ESA. - 2011-01-24. - [Cit. 2011-06-14].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48767).
 74. No. 151 - Spacecraft ranging and trim burn.. - Paris : ESA. - 2011-02-18. - [Cit. 2011-06-14].     (http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=48768).
 75. Rosetta glimpses comet and enters hibernation / E. Baldwin. - Spaceflight Now. - 2011-06-09. - [Cit. 2011-06-14].     (http://spaceflightnow.com/news/n1106/09rosetta/).

------
Datum poslední úpravy: 2011-06-14 12:47:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek