2003-038A - Spitzer Space Telescope

Název objektuSpitzer Space Telescope
SST [=Spitzer Space Telescope]
SIRTF [=Space Infrared Telescope Facility]
SSC27871
Start2003-08-25 05:35:39.231 UT, Eastern Test Range, Delta 7920H
Stav objektuna heliocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA-OSS
USA,  NASA-JPL
VýrobceUSA, LMSS
Kategorievědecká družice Slunce
Hmotnostvzletová 865 kg
PoznámkaLyman Spitzer, Jr. (1914-1997), americký astrofyzik, v r. 1946 navrhl vypuštění astronomické observatoře do vesmíru.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
03-08-25.24 G 31.5° 87.81 min 166 km 167 km Vyčkávací dráha. Boeing.
03-08-25.24 G 31.50° 87.74 min 162 km 163 km  
03-08-25.27 Gh 31.5° 172 km Úniková dráha. Boeing. e=1.0061.
03-09-02 H 1.14° 369.4 dne 0.996 AU 1.019 AU Odhad. J. McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice Slunce. Hlavním dodavatelem je firma Lockheed Martin Space Systems Co., Sunnyvale, CA (USA), dodavatelem dalekohledu je firma Ball Aerospace Systems Div., Boulder, CO (USA). Operativním provozovatelem pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA) je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA). Na vědeckém programu se podílejí zejména NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA), University of Arizona, Tucson, AZ (USA), Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, MA (USA) a Cornell University, Ithaca, NY (USA).

Tříose stabilizovaná astronomická observatoř přibližně válcového tvaru o délce 4.45 m a průměru 2.1 m má z jedné strany připojen panel fotovoltacických baterií střechovitého tvaru, tvořený dvěma díly o rozměrech 3.30×0.72 m z 50 % pokrytých fotovoltaickými články a z 50 % odrazivou folií, dodávající maximálně 427 W elektrické energie a dobíjející akumulátorové baterie s kapacitou 16 Ah. Ze strany přivrácené k družici je k panelu připevněna tepelná izolační přepážka. Obslužné přístroje jsou soustředěny pod dalekohledem v osmiboké služební části o přibližné výšce 0.7 m a průměru 1.2 m. Hlavním užitečným zatížením je:

Vědecký program družice je řízen palubním počítačem s procesorem RAD6000; program je obměňován každých 12 hodin. Komunikační systém pracuje v pásmu X (8 GHz, rychlost přenosu povelů 7.8 bit/s až 2 kbit/s, rychlost přenosu dat na Zemi 40 bit/s až 2.2 Mbit/s, komunikační dosah 96 Gm). Pro spojení slouží všesměrové antény a částečně otočná parabolická anténa o průměru přibližně 1.3 m, umístěná na spodku služební části. Orientační systém využívá ke zjištění orientace sledovačů hvězd. Stabilizaci a orientaci zajišťují 4 silové setrvačníky a systém 6 primárních a 6 záložních plynových trysek na stlačený dusík (zásoba 15.6 kg) uchovávaný v kulové nádrži uvnitř služební části.

Pro spojení se sondou se využívají stanice sítě dálkového spojení DSN [=Deep Space Network].

Družice se pohybuje po heliocentrické dráze vně dráhy Země, od níž se vzdaluje přibližně o 0.1 AU za rok. Plánovaná délka primární mise je 2.5 roku, s možností prodloužení až na 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2003-08-25 05:35:39.231 UT: Vzlet26,27,28,29,30.
05:43 UT: Navedení na vyčkávací dráhu.
06:16 UT: Restart motoru 2. stupně.
06:20 UT: Navedení na únikovou dráhu s rychlostí 11.05 km/s.
06:25 UT: Oddělení družice od 2. st. nosné rakety.
06:41 UT: Navázáno spojení s pozemní stanicí DSN u Canberry (Austrálie).
Vzhledem k tomu, že sledovače hvězd nenašly v časovém limitu orientační hvězdy, přešla observatoř do bezpečnostního módu. Po dálkovém zásahu z řídicího střediska byla závada odstraněna32.
2003-08-29 Byl odhozen protiprachový kryt observatoře33,34,35.
2003-08-30 Byl otevřen kryt tubusu dalekohledu33,34,35.
2003-10-06 Teplota vnitřku dalekohledu poklesla na provozní hodnotu 5.5 K, což umožňuje zahájení pozorování v pásmu 160 µm. Teplota některých konstrukčních částí dalekohledu však stále ještě klesá a dosáhne rovnovážné teploty za jeden nebo dva týdny36.

Literatura

 1. Home Page. - Bethesda, MD : Lockheed Martin, 2005. - [Cit. 2005-10-21].     (http://www.lockheedmartin.com/).
 2. Home Page. - Boulder, CO : Ball Aerospace, 2002. - [Cit. 2002-01-09].     (http://www.ball.com/aerospace/index.html).
 3. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 4. Home Page. - Greenbelt, MD : GSFC, 2004. - [Cit. 2004-07-17].     (http://www.gsfc.nasa.gov).
 5. Space Infrared Telescope Facility Launch : Press Kit. - Washington, DC : NASA, 2003. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/sirtflaunch.pdf).
 6. Space Infrared Telescope Facility. - Pasadena, CA : CalTech, 2003. - [Cit. 2003-08-25]     (http://sirtf.caltech.edu/).
 7. Current Missions - Space Infrared Telescope Facility. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2003. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.jpl.nasa.gov/missions/current/sirtf.html).
 8. Space Infrared Telescope Facility. - Sunnyvale, CA ; LMMS, 2003. - [Cit. 2003-08-25].     (http://lmms.external.lmco.com/remospasci/sirtf.html).
 9. Space Infrared Telescope Facility. - Sunnyvale, CA : LMSS, 2003. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.lockheedmartin.com/factsheets/product407.html).
 10. Infrared Eyes Set to Launch. - Washington, DC : NASA, 2003. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.nasa.gov/news/launches/sirtf_launch.html).
 11. Infrared Eyes Set to Launch. - Washington, DC : NASA. - 2003-08-15. - [Cit. 2003-09-04].     (http://www.nasa.gov/news/launches/sirtf_launch.html).
 12. Observatory to peek at the old, cold and dirty / W. Horwood. - Spaceflight Now. - 2003-08-21. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030821preview.html).
 13. The SIRTF spacecraft / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030414sirtf.html).
 14. The SIRTF telescope / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030414telescope.html).
 15. SIRTF science objectives / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030414sirtfsci.html).
 16. Past and future infrared missions / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030414irmissions.html).
 17. Space Launch Complex 17 / [Boeing]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030414slc17.html).
 18. The Delta 2 rocket / [Boeing]. - Spaceflight Now. - 2003-08-14. - [Cit. 2003-08-22].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/030414delta.html).
 19. Launch of Space Infrared Telescope Facility Delayed / K. Young [Florida Today]. - SPACE.Com. - 2003-08-20. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.space.com/missionlaunches/sirtf_delay_030420.html).
 20. SIRTF's orbit / J. McDowell. - 2003-06-25. - [Cit. 2003-08-26].     (http://www.planet4589.org/space/misc/sirtf/sirtf.html).
 21. Press Release Archive. - Pasadena, CA : Caltech, 2003. - [Cit. 2003-09-04].     (http://sirtf.caltech.edu/news/releases/).
 22. Shuttle and Station / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 507. - 2003-08-25. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.507).
 23. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 508. - 2003-09-02. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.508).
 24. Recent Launches / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 516. - 2003-12-22. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.516).
 25. [JSR] / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 527. - 2004-06-02. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.527).
 26. 300th Delta rocket launches new window on Universe / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2003-05-25. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/).
 27. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2003-08-25. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d298/status.html).
 28. Space Infrared Telescope Facility Lifts Off. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2003-08-25. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2003/117.cfm).
 29. Space Infrared Telescope Facility Lifts Off. - Pasadena, CA : Caltech. - 2003-08-25. -[Cit. 2003-09-04].     (http://sirtf.caltech.edu/news/releases/ssc2003-01/release.shtml).
 30. Last of NASA's Great Observatories Launched by 300th Boeing Delta Rocket. - St. Louis, MS : Boeing. - 2003-08-25. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.boeing.com/news/releases/2003/q3/nr_030825s.html).
 31. Final 'Great Observatory' Lofted into Orbit by Delta 2 / J. Banke. - SPACE.Com. - 2003-08-25. - [Cit. 2003-08-25].     (http://www.space.com/missionlaunches/delta2_launch_030825.html).
 32. Space Infrared Telescope Facility Mission Status. - Pasadena, CA : Caltech. - 2003-08-25. -[Cit. 2003-09-04].     (http://sirtf.caltech.edu/news/releases/ssc2003-02/release.shtml).
 33. Space Infrared Telescope Facility Mission Status. - Pasadena, CA : Caltech. - 2003-09-03. -[Cit. 2003-09-04].     (http://sirtf.caltech.edu/news/releases/ssc2003-03/release.shtml).
 34. SIRTF begins snapping test images of Universe. - Spaceflight Now. - 2003-09-03. - [Cit. 2003-09-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0309/03sirtf/).
 35. First Photo From New Space Telescope, SIRTF. - SPACE.Com. - 2003-08-04. - [Cit. 2003-09-04].     (http://www.space.com/scienceastronomy/sirtf_first_030904.html).
 36. SIRTF Update October 6, 2003 / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2003-10-06. - [Cit. 2003-10-08].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=10587).
 37. Spitzer Space Telescope sends cosmic Valentine rose / [Harvard]. - Spaceflight Now. - 2004-02-12. - [Cit. 2004-02-13].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0402/12spitzerrose/).
 38. Invisible Giants Exposed / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-04-14. - [Cit. 2004-04-15].     (http://www.space.com/imageoftheday/image_of_day_040414.html).
 39. Spitzer shares the wealth / [NASA/JPL]. - Spaceflight Now. - 2004-05-11. - [Cit. 2004-05-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0405/11spitzer/).
 40. Seeing Double: Spitzer Captures Our Galaxy's Twin. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-06-28. - [Cit. 2004-07-08].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-165).
 41. Glowing Results: Rampant Star Birth Left Universal Imprint / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2004-08-24. - [Cit. 2004-08-26].     (http://www.space.com/scienceastronomy/spitzer_galaxies_040824.html).
 42. Spitzer Space Telescope: A Great First Year / C. Kridler. - SPACE.Com. - 2004-08-25. - [Cit. 2004-08-26].     (http://www.space.com/scienceastronomy/spitzer_update_040825.html).
 43. Great Observatories May Unravel 400-Year-Old Supernova Mystery. - Washington, DC : NASA. - 2004-10-06. - [Cit. 2004-11-07].     (http://www.nasa.gov/vision/universe/starsgalaxies/kepler.html).
 44. Unraveling a 400-year-old supernova mystery / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-10-06. - [Cit. 2004-10-07].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0410/06supernova/).
 45. Astronomers Discover Planet Building Is Big Mess / D. Savage, W. Clavin. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-11-04. - [Cit. 2004-11-05].     (http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2004-17/release.shtml).
 46. Spitzer and Hubble Capture Evolving Planetary Systems / D. Savage, W. Clavin, R. Villard. - Baltimore, MD : STScI. - 2004-12-01. - (Release ; STScI-2004-33). - [Cit. 2004-12-12].     (http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/33/text/).
 47. Spitzer And Hubble Capture Evolving Planetary Systems / D. Savage, W. Clavin, R. Villard. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-09. - (Release ; 04-390). - [Cit. 2004-12-11].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/dec/HQ_04390_hubble_spitzer.html).
 48. How the Early Universe Got Dusty Remains a Mystery / L. Stiles. - Tucsdon, AZ : University of Arizona. - 1994-12-02. - [Cit. 2004-12-12].     (http://uanews.org/cgi-bin/WebObjects/UANews.woa/9/wa/SRStoryDetails?ArticleID=10197).
 49. Spitzer Sees Dusty Aftermath of Pluto-Sized Collision / G. Y. Hill, D. Beasley. - Washington, DC : NASA. - 2005-01-10. - (Release ; 05-010). - [Cit. 2005-01-15].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jan/HQ_05010_spitzer.html).
 50. Spitzer exposes dusty galactic hideouts / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2005-03-01. - [Cit. 2005-03-05].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0503/01galaxy/).
 51. Spitzer observatory spies spectacular Sombrero / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2005-05-05. - [Cit. 2005-05-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0505/05sombrero/).
 52. Spitzer nets thousands of galaxies in a giant cluster. - Spaceflight Now. - 2007-05-29. - [Cit. 2007-05-31].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0705/29spitzer/).
 53. Spacewarn Bulletin, SPX-598. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-10-07. - [Cit. 2003-09-02].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.598).

------
Datum poslední úpravy: 2007-05-31 09:45:08 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek