2003-004A - SORCE

Název objektu SORCE [=Solar Radiation and Climate Experiment]
SSC27651
Start2003-01-25 20:13:40 UT, Eastern Test Range, Pegasus-XL/L-1011
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, NASA
USA,  Univ. of Colorado
VýrobceUSA, OSC
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 287 kg
na dráze 268 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
03-01-26 G 40.00° 97.52 min 640 km 640 km Plán.
03-01-26.16 G 40.00° 97.36 min 614 km 650 km  
03-01-26.56 G 39.99° 97.31 min 610 km 650 km  
03-02-11.57 G 40.01° 97.36 min 616 km 648 km  
03-02-14.60 G 40.00° 97.31 min 611 km 648 km  
03-03-13.75 G 40.01° 97.35 min 614 km 650 km  
03-04-09.65 G 40.00° 97.29 min 611 km 648 km  
04-02-11.81 G 40.00° 97.24 min 609 km 644 km  
06-03-26.70 G 40.00° 97.18 min 607 km 641 km  
09-01-01.71 G 40.00° 97.16 min 603 km 642 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji firma Orbital Sciences Corp., Dulles, VA (USA), vědecké přístroje postavila University of Colorado, Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), Boulder, CO (USA). Operativním provozovatelem je University of Colorado, Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), Boulder, CO (USA) pro NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA). Program řídí Earth Science Enterprise, NASA Headquarters, Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice odvozená od typu LEOStar-2TM tvaru šestibokého hranolu o výšce 1.603 m a průměru 1.000 m je vybavena 6 výklopnými panely fotovoltaických článků s rozpětím 3.393 m, dodávajících průměrně 348 W elektrické energie a dobíjejícími palubní akumulátorové baterie. Nese následující přístroje určené pro studium slunečního záření:

Družice slouží k dlouhodobému zkoumání množství sluneční energie dopadajícího na zemskou atmosféru a navazuje zejména na pozorování družice UARS (1991-063B). Povelový systém (rychlost přenosu 2 kbit/s) i telemetrický systém (rychlost přenosu 4 kbit/s přes systém TDRSS, resp. 1.5 Mbit/s na Zemi) pracují v pásmu S (2 GHz). Kapacita palubní paměti pro záznam naměřených dat činí 1 Gbit. Orientační systém, udržující orientaci družice s přesností lepší než ±1° využívá 2 sledovače hvězd, přesný detektor Slunce a magnetometry. Jako výkonné prvky jsou použity silové setrvačníky a magnetické cívky.

Řídicí střediska MOC [=Mission Operations Center] a SOC [=Science Operations Center] se nacházejí v areálu University of Colorado, Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP), Boulder, CO (USA). Pozemní stanice pro příjem dat jsou na Wallops Island, VA (USA) a u města Santiago (Chile).

Družice je součástí systému EOS [=Earth Observing System]. Předchozí družicí tohoto systému je ICESat (2003-002A). Předpokládaná aktivní životnost je 5 roků.

Průběh letu

Datum Událost
2003-01-25 19:17 UT: Vzlet nosného letadla L-1011 Stargazer z Cape Canaveral Air Force Station.
20:13:35 UT: Shoz rakety z nosného letadla.
20:13:40 UT: Zážeh 1. st. rakety7,8,9.
20:22:35 UT: Navedení na oběžnou dráhu.
20:24:36 UT: Oddělení družice od 3. st. rakety.
20:25 UT: Pozemní stanice navázala spojení s družicí.

Literatura

 1. Home Page. - Dulles, VA : OSC, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.orbital.com).
 2. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 3. Earth Science Enterprise. - Washington, DC : NASA, 2002. - [Cit. 2003-01-14].     (http://www.earth.nasa.gov).
 4. SORCE. - Boulder, CO : LASP, 2003. - [Cit. 2003-01-26].     (http://lasp.colorado.edu/sorce/).
 5. Getting to the SORCE of climate change. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2003-01-21. - [Cit. 2003-01-26].     (http://www.gsfc.nasa.gov/topstory/2003/0106sorce.html).
 6. The SORCE spacecraft / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2003-01-23. - [Cit. 2003-01-24].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/sorce/030123sorce.html).
 7. Mission status center. - Spaceflight Now. - 2003-01-25. - [Cit. 2003-01-26].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/sorce/status.html).
 8. SORCE launch timeline. - Spaceflight Now. - 2003-01-23. - [Cit. 2003-01-24].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/sorce/030123ascenttimeline.html).
 9. Air-launched rocket gives boost to climate research / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2003-01-25. - [Cit. 2003-01-26].     (http://www.spaceflightnow.com/pegasus/sorce/).
 10. NASA's SORCE satellite celebrates year of operations / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-02-24. - [Cit. 2004-02-26].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0402/24sorce/).
 11. Spacewarn 13273. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-01-27. - [Cit. 2003-01-28].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13273).
 12. Spacewarn Bulletin, SPX-591. - Greenbelt, MD : WDC. - 2003-02-01. - [Cit. 2003-05-08].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.591).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-03 19:43:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek