2002-042B - Kodama

Název objektuKodama {=Ozvěna}
DRTS [=Data Relay Test Satellite]
SSC27516
Start2002-09-10 08:20 UT, Tanegashima Uchu Senta /=Tanegašima Učú Sentá/ [=Tanegashima Space Center], H-2A
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelJaponsko, NASDA
VýrobceJaponsko, Mitsubishi
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2800 kg
na dráze 1500 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-09-10.46 G 30.40° 93.59 min 443 km 457 km  
02-09-10.59 G 28.40° 641.13 min 465 km 36038 km  
02-09-10.72 G 30.41° 93.58 min 443 km 456 km  
02-09-11.58 G 11.95° 780.99 min 7415 km 36014 km  
02-09-22.79 G 0.11° 1446.13 min 35938 km 36028 km  
02-10-06.27 G 0.06° 1441.04 min 35832 km 35935 km  
02-10-07.60 G 0.07° 1434.48 min 35668 km 35842 km  
02-10-10.60 G 0.05° 1436.56 min 35777 km 35814 km  
03-07-06.65 G 0.18° 1436.09 min 35450 km 36123 km  
03-07-18.61 G 0.06° 1436.13 min 35608 km 35967 km  
03-08-01.69 G 0.08° 1436.11 min 35768 km 35806 km  
03-08-09.65 G 0.13° 1436.13 min 35411 km 36163 km  
03-08-22.61 G 0.07° 1436.14 min 35769 km 35806 km  
03-12-20.66 G 0.04° 1436.19 min 35545 km 36032 km  
03-12-23.78 G 0.03° 1436.27 min 35701 km 35879 km  
06-01-03.86 G 0.07° 1436.11 min 35769 km 35805 km  
09-01-01.86 G 0.06° 1436.12 min 35776 km 35799 km  
11-02-03.95 G 0.27° 1436.10 min 35771 km 35802 km  
11-05-03.60 G 0.48° 1436.12 min 35774 km 35800 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
02-11-30.0090.79°0.00°/d0.04° 
08-11-07.7490.74°-0.00°/d0.08° 
09-05-12.7490.78°0.01°/d0.01° 
09-12-05.9590.73°-0.00°/d0.01° 
10-09-18.5790.79°0.00°/d0.00° 
10-10-22.9890.74°-0.00°/d0.10° 
11-01-07.7590.73°0.00°/d0.20° 
11-01-07.7590.73°0.00°/d0.20° 
11-01-07.7590.73°0.00°/d0.20° 
11-02-17.5790.75°-0.01°/d0.30° 
11-02-18.7190.73°0.00°/d0.30° 
11-02-18.7190.73°0.00°/d0.30° 
11-04-05.6090.74°-0.00°/d0.41° 
11-05-24.7590.75°0.01°/d0.53° 
11-05-24.7590.75°0.01°/d0.53° 
11-05-24.7590.75°0.01°/d0.53° 
11-06-14.8390.69°-0.01°/d0.57° 
11-06-14.8390.69°-0.01°/d0.57° 
11-06-15.8390.68°-0.01°/d0.58° 
11-07-04.9190.74°0.01°/d0.62° 
11-07-04.9190.74°0.01°/d0.62° 
11-07-27.7490.71°0.00°/d0.67° 
11-07-28.8190.72°0.00°/d0.67° 
11-07-29.8090.73°0.01°/d0.68° 
11-07-30.8090.73°0.01°/d0.68° 
11-07-31.8890.74°0.01°/d0.68° 
11-07-31.8890.74°0.01°/d0.68° 
11-08-29.8190.75°0.01°/d0.75° 
11-09-26.9490.76°0.00°/d0.81° 
11-11-06.8190.77°0.01°/d0.91° 
11-11-29.2090.73°-0.00°/d0.96° 
11-11-29.2090.73°-0.00°/d0.96° 
11-11-30.9390.72°0.00°/d0.97° 
11-12-01.5590.78°0.01°/d0.97° 
11-12-02.1790.74°0.01°/d0.97° 
11-12-03.9190.74°0.01°/d0.97° 
11-12-04.8490.75°0.01°/d0.98° 
11-12-16.1490.74°0.01°/d1.00° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární experimentální sledovací a retranslační družice. Postavila ji firma Mitsubishi Electric, hlavním subdodavatelem telekomunikačního vybavení byla firma NEC Toshiba Space Systems. Provozovatelem je organizace Uchu kaihatsu jigyodan <= 宇宙開発事業団 > /=Učú kaihacu jigyódan/ {=National Space Development Agency (NASDA, od října 2003 JAXA)}, Tokyo (Japonsko).

Tříose stabilizovaná družice tvaru kvádru o rozměrech 2.2×2.4×2.2 m je vybavena párem panelů fotovoltaických baterií o rozpětí 17 m, dobíjejích 2 palubní NiH2 akumulátorové baterie s kapacitou 2×50 Ah. Družice je určena ke sledování a přenosu dat z nízkolétajících družic, především:

Spojení s nízkolétajícími družice se uskutečňuje v pásmech Ka (23/17 GHz, rychlost přenosu 240 Mbit/s) a S (2.0 až 2.3 GHz), spojení s pozemními stanicemi v pásmu Ka (šířka kanálu pro přenos na Zemi 330 MHz). Nese 2 parabolické antény, anténa o průměru 3.6 m slouží pro spojení s nízkolétajícími družice, anténa o průměru 1.8 m pro spojení s pozemními stanicemi. Pro navedení na stacionární dráhu a korekce dráhy je vybavena motorem na KPL (hydrazin a směsné oxidy dusíku, zásoba 500 kg) o tahu 500 N. Pro drobné korekce dráhy je vybavena motorky o tahu 20 N a obloukovým elektrickým motorem americké výroby.

Pozemní sledovací stanice se nacházají na ostrově Tanegashima /=Tanegašima/ a u měst Tsukuba /=Cukuba/ a Hatoyama /=Hatojama/.

Předpokládaná aktivní životnost je 7 roků. Plánovaný bod zavěšení je nad 90.75° v.d.

Průběh letu

Datum Událost
2002-09-10 08:20 UT: Vzlet7,8,9.
08:34 UT: Navedení na předběžnou dráhu.
08:49 UT: Navedení na přechodovou dráhu.
08:50 UT: Oddělení družice od 2. st. rakety.
2003-01-10 Byly ukončeny provozní zkoušky družice. Družice zahájila normální provoz10.
2003-02-20 Uskutečnil se první přenos dat11 mezi družicemí Kodama a Midori 2 alias ADEOS-2 (2002-056A).

Literatura

 1. Home Page. - Tokyo : JAXA, 2003. - [Cit. 2003-09-24].     (http://www.jaxa.jp).
 2. "KODAMA" Data Relay Test Satellite (DRTS). - Tokyo : NASDA, 2002. - [Cit. 2003-01-10].     (http://www.nasda.go.jp/projects/sat/drts/index_e.html).
 3. Data Relay Satellite - Communication Relay Station on Orbit. - Tokyo : NASDA, 2002. - [Cit. 2002-09-13].     (http://www.nasda.go.jp/projects/rockets/h2a/documents/f3/sheet/h2af03.html).
 4. DRTS Mechanism - Hardware Implementing Relay Technology. - Tokyo : NASDA, 2002. - [Cit. 2002-09-13].     (http://www.nasda.go.jp/projects/rockets/h2a/documents/f3/sheet/h2af06.html).
 5. DRTS Experiments and Utilization. - Tokyo : NASDA, 2002. - [Cit. 2002-09-13].     (http://www.nasda.go.jp/projects/rockets/h2a/documents/f3/sheet/h2af05.html).
 6. Tracking and Control. - Tokyo : NASDA, 2002. - [Cit. 2002-09-13].     (http://www.nasda.go.jp/projects/rockets/h2a/documents/f3/sheet/h2af08.html).
 7. Mission status report. - Spaceflight Now. - 2002-09-10. - [Cit. 2002-09-10].     (http://www.spaceflightnow.com/h2a/f3/status.html).
 8. Japanese H-2A rocket launches two satellites / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2002-09-10. - [Cit. 2002-09-10].     (http://www.spaceflightnow.com/h2a/f3/).
 9. Japan Launches H2A Rocket With Two Birds On Board. - Space Daily. - 2002-09-10. - [Cit. 2002-09-10].     (http://spacedaily.com/news/japan-h2a-02c.html).
 10. Move to Operation Phase of "Kodama". - Tokyo : NASDA. - 2003-01-09. - [Cit. 2003-01-29].     (http://www.nasda.go.jp/press/2003/01/kodama_20030109_e.html).
 11. Successful Inter-satellite Communications Experiments between DRTS (Kodama) and ADEOS-II (Midori-II). - Tokyo : NASDA, 2003-02-21. - [Cit. 2003-02-25].     (http://www.nasda.go.jp/press/2003/02/kodama-midori2_20030221_e.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:11:53 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek