2002-034A - CONTOUR

Název objektuCONTOUR [=Comet Nucleus Tour]
Discovery 6
SSC27457
Start2002-07-03 06:47:41.366 UT, Eastern Test Range, Delta 7425-9.5
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, JHU-APL
USA,  NASA
VýrobceUSA, JHU-APL
Kategoriekometární sonda
Hmotnostvzletová 1005 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
02-07-03.33 G 30.50° 2431.06 min 91 km 106934 km  
02-07-08.38 G 29.82° 2427.31 min 215 km 106687 km  
02-07-11.83 G 29.97° 2470.74 min 198 km 108127 km  
02-07-15.29 G 30.15° 2481.65 min 183 km 108498 km  
02-08-06.71 G 30.55° 2486.12 min 212 km 108614 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Postavila ji a provozuje Applied Physics Laboratory (APL), Johns Hopkins University, Laurel, MD (USA) pro organizaci National Aeronautics and Space Administration (NASA), Washington, DC (USA). Navigační podporu a sledování zajišťuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA).

Sonda tvaru pravidelného osmibokého hranolu má boční strany a horní podstavu pokryty fotovoltaickými články. Dolní osmiúhelníková podstava o tlouštce 250 mm přesahující rozměry vlastní sondy je vyrobena z Nextelu a Nomexu a slouží jako protimeteorický štít. Sonda nese následující přístroje:

Je určena k podrobnému zkoumání jader komet. Pro navedení na meziplanetární dráhu je vybavena motorem Star 30 na TPL.

Předpokládaná aktivní životnost je 4 roky.

Zatím poslední sonda řady Discovery. Předchozí je Discovery 5 alias Genesis (2001-034A).

Průběh letu

Datum Událost
2002-07-03 06:47:41.366 UT: Vzlet4,5,6,7,8.
07:51 UT: Oddělení od 3. st. rakety.
08:04 UT: Sledovací stanice DSS v Goldstone, CA (USA) navázala spojení se sondou.
09:45 UT: Řídicí středisko JHU-APL potvrdilo, že sonda pracuje.
2002-08-15 08:49 UT: Předpokládaný zážeh motoru Star 30 pro navedení na meziplanetární dráhu (plánované Δv=1920 m/s).
09:35 UT: Předpokládaný okamžik navázání spojení se sondou. Spojení se však nepodařilo obnovit9.
2002-08-16 10:00 UT: Palubní počítač sondy měl zahájit automatické vyhledávání spojení se Zemí. Signál však nebyl zachycen9.
Kamera dalekohledu o průměru 1.8 m na Kitt Peach systému Spacewatch zachytila dva objekty10,13, pohybující se přibližně po plánované dráze sondy a vzdálené od sebe nejméně 460 km asi 20 h po plánovaném manévru. To je interpretováno jako rozpad sondy na více částí11,12 s relativní rychlostí nejméně 6 m/s.
2002-08-19 Pokračovalo neúspěšné pátrání po signálech ze sondy14.
2002-08-21 Bylo oznámeno, že pravděpodobně byl nalezen na snímcích systému Spacewatch třetí úlomek sondy13,15, vzdálený od hlavní části objektu asi 6000 km. Pokusy o navázání spojení byly zatím neúspěšné. Hlavní objekt se nachází ve vzdálenosti 2.1 Gm a pohybuje se geocentrickou rychlostí 6.1 km/s.
2002-08-22 Na sondu byly vyslány povely pokoušející se konfigurovat její systémy, aby zahájila aktivní vysílání16. Odpověď nebyla získána.
2002-08-23 Síť stanic DSN [=Deep Space Network] zredukovala systematické pokusy o navázání spojení se sondou na jedenkrát 8 hodin týdně16.
2002-08-26 NASA jmenoval vyšetřovací komisi pro zjištění příčiny nezdaru sondy17.
2002-12-18 17:10 UT: Pracovníci APL zahájili pokusy o navázání kontaktu se sondou vysláním povelů přes stanice systému DSN [=Deep Space Network]19.
2002-12-19 05:10 UT: Neúspěšné pokusy o znovunavázání spojení se sondou byly dočasně přerušeny19.
2002-12-20 Uskutečnily se poslední 4 h trvající neúspěšné pokusy o znovunavázání spojení se sondou, jejž trosky se nacházely ve vzdálenosti 68 Gm od Země. Poté byla sonda definitivně prohlášena za ztracenou20.

Literatura

 1. Home Page. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2007-01-01].     (http://www.nasa.gov).
 2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 3. Comet Nucleus Tour Home Page. - Laurel, VA : JHU-APL, 2002. - [Cit. 2002-06-30].     (http://www.contour2002.org/).
 4. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2002-07-03. - [Cit. 2002-07-03].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d292/status.html).
 5. Probe launched to see fossils from formation of planets / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2002-07-03. - [Cit. 2002-07-03].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d292/index.html).
 6. The Delta 2 rocket / [Boeing]. - Spaceflight Now. - 2002-07-03. - [Cit. 2002-07-03].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d292/020628delta.html).
 7. Space Launch Complex 17 / [Boeing]. - Spaceflight Now. - 2002-07-03. - [Cit. 2002-07-03].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d292/020628slc17.html).
 8. JPL Navigators Critical For Four Year Comet Tour Across Deep Space. - Space Daily. - 2002-07-11. - [Cit. 2002-07-11].     (http://www.spacedaily.com/news/astro-navigation-02a.html).
 9. CONTOUR contact attempts continue / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2002-08-15. - [Cit. 2002-08-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/15contour/).
 10. Spacewatch 1.8-meter telescope May Have Spotted CONTOUR Debris / [Spacewatch]. - SpaceRef. - 2002-06-16. - [Cit. 2002-08-17].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=6260).
 11. CONTOUR comet probe may have broken up in flight / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2002-08-16. - [Cit. 2002-08-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/16contour/).
 12. Comet-Chasing Spacecraft Possibly Destroyed, NASA Says / R. R. Britt. - SPACE.Com. - 2002-08-16. - [Cit. 2002-08-19].     (http://www.space.com/missionlaunches/contour_telecon_020816.html).
 13. Search For The CONTOUR Spacecraft. - Kitt Peak, AZ : LPL, 2002. - [Cit. 2002-08-21].     (http://spacewatch.lpl.arizona.edu/contour.html).
 14. CONTOUR Mission Status Report August 19, 2002 -- 4:00 p.m. (EDT). - SpaceRef. - 2002-08-19. - [Cit. 2002-08-21.     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=6326).
 15. CONTOUR Status Report 21 Aug 2002: Six Days and Still No Signal. - SpaceRef. - 2002-08-21. - [Cit. 2002-08-21.     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=6337).
 16. Team scales back CONTOUR monitoring / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2002-08-23. - [Cit. 2002-08-24].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/23contour/).
 17. NASA appoints CONTOUR mission investigation team / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2002-08-26. - [Cit. 2002-08-27].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0208/26contour/).
 18. Contour team awaits signal. - Spaceflight 44 [10] 407 (2002).
 19. No signal from CONTOUR / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2002-12-19. - [Cit. 2002-12-20].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0212/19contour/).
 20. CONTOUR team ends contact attempts / [JHU-APL]. - Spaceflight Now. - 2002-12-20. - [Cit. 2002-12-22].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0212/21contour/).
 21. Spacewarn 13243. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-07-03. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/launch/l.13243).
 22. Spacewarn Bulletin, SPX-585. - Greenbelt, MD : WDC. - 2002-08-01. - [Cit. 2003-01-05].     (ftp://nssdcftp.gsfc.nasa.gov/miscellaneous/spacewarn/spx.585).

------
Datum poslední úpravy: 2009-02-13 22:12:03 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek