2001-034A - Genesis

Název objektuGenesis
Discovery 5
SSC26884
Start2001-08-08 16:13:40.324 UT, Eastern Test Range, Delta 7326
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelUSA, JPL
VýrobceUSA, LMA
Kategorievědecká družice
Hmotnost vzletová 636 kg
prázdná 494 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
01-08-08.72 G 28.51° 127.12 min 182 km 3811 km Parkovací dráha. Boeing.
04-10-07 G ? 64 d 60670 km 1.28 Gm McDowell
05-01-24 H 0.28° 334.5 d 0.896 AU 0.990 AU McDowell.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Sluneční sonda. Postavila ji firma Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Základem konstrukce sondy stabilizované rotací 1.4 obr/min (při motorických manévrech až 4 obr/min) je nosná deska tvaru nepravidelného osmiúhelníku o rozměrech 2.3×2.0 m, k níž jsou připojeny dva panely fotovoltaických baterií o rozpětí 6.8 m, dodávajících na počátku aktivního života 254 W elektrické energie a dobíjejících NiMH akumulátorové baterie s kapacitou 360 Wh. Na nosné desce je umístěno návratové pouzdro tvaru dvou spojených nízkých kuželů se zaoblenou špicí o maximálním průměru 1.6 m a celkové výšce 1.3 m. Na sondě jsou umístěny 4 experimenty:

Monitory slouží k zjišťování režimu slunečního větru (nízkoenergetický, nebo vysokoenergetický, nebo pocházející ze slunečních erupcí). Hlavními úkoly sondy je: Povrch návratového pouzdra o celkové hmotnosti 210 kg je opatřen ablativním tepelným štítem. Pro přistání je vybaven padákovým systémem, tvořeným stabilizačním padákem o průměru 1.6 m a hlavním padákem o rozměrech 10×4 m. Orientace sondy je zjišťována čidly Slunce a sledovači hvězd. Pro orientaci osy rotace, řízení rychlosti rotace a drobné korekce dráhy slouží systém 8 motorů ve 2 skupinách po 4 o tahu 0.88 N na jednosložkové KPL (hydrazin), pro větší korekce dráhy má sonda 4 motory o tahu 22.2 N na tytéž KPL. Zásoba hydrazinu (celkem 142 kg) dopravovaného přetlakem hélia je uložena ve 2 kulových nádržích o průměru 0.55 m. Telekomunikační systém sondy pracuje v pásmu S (2 GHz, rychlost přenosu 7 až 41.7 kbit/s) prostřednictvím antény se středním ziskem a 4 antén s nízkým ziskem; spojení návratového pouzdra se uskutečňuje v pásmu UHF.

Řídicí středisko se nachází v areálu NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA). Pro spojení se sondou slouží síť stanic DSN [=Deep Space Network].

Sonda bude obíhat kolem libračního bodu L1 systému Země-Slunce. Předpokládané trvání expedice je 3 roky.

Předchozí sondou řady Discovery je Discovery 4 alias Stardust (1999-003A), další je Discovery 6 alias CONTOUR (2002-034A).

Průběh letu

Datum Událost
2001-08-08 16:13:40.324 UT: Vzlet9,10,11.
17:14 UT: Navedení na dráhu.
17:17:52 UT: Oddělení sondy od 3. st. rakety.
17:19 UT: Zahájeno vyklápění panelů fotovoltaických baterií.
17:38 UT: Pozemní stanice systému DSN [=Deep Space Network] v Goldstone, CA (USA) zachytila signály sondy.
2001-srpen V první polovině měsíce byl přepojen telemetrický systém z všesměrové antény na anténu se středním ziskem.
2001-08-17 Otevřeno pouzdro sběrače částic slunečního větru. Odklopeny krytky monitorů elektronů a iontů.
2001-srpen V druhé polovině měsíce byly odvětrány zbytky plynů z monitorů elektronů a iontů. Aktivován algoritmus WIND pro automatické detekování režimu slunečního větru a zahájeny jeho zkoušky.
2001-říjen Zahájení sběru slunečního větru.
2001-11-13 Dočasně přerušen sběr slunečního větru. Pouzdro bylo uzavřeno, aby v průběhu chystaného motorického manévru nedošlo ke znečištění sběračů.
2001-11-15 Ukončena všechna vědecká pozorování.
2001-11-16 19:03 UT: Zahájení manévru LOI [=Lissajous Orbit Insertion] (t=267 s) navedení na dráhu12,13 kolem libračního bodu L1.
2001-12-03 Vyklopeny panely pro sběr slunečního větru14. Zahájen sběr částic slunečního větru.
2002-05-22 Sonda ukončila první oběh kolem libračního centra L1 systému Země-Slunce. Korekce dráhy15.
2002-12-31 Během dosavadního letu sondy pracovaly sluneční kolektory přibližně 96 % celkové doby16.
2004-04-01 Ukončení sběru slunečního větru a zahájení návratu z oblasti libračního bodu L1 přes L2 k Zemi.
2004-04-22 /Plán/ Korekce dráhy TCM-6.
2004-05-01 Kolem 10:00 UT: Průlet kolem Země ve vzdálenosti 392 300 km.
2004-05-25 Korekce dráhy TCM-7.
2004-06-30 Korekce dráhy TCM-8.
2004-08-09 12:00 UT: Korekce dráhy17 (t=50 min, Δv=1.4 m/s, dm=0.5 kg) TCM-9.
2004-08-29 Korekce dráhy TCM-10.
2004-09-06 Korekce dráhy TCM-11.
2004-09-08 11:52:47 UT: Návratové pouzdro (2001-034D) se oddělilo od sondy ve vzdálenosti 66 Mm od Země.
12:15 UT: Vlastní sonda uskutečnila úhybný manévr a pokračovala po geocentrické dráze.
15:55 UT: Návratové pouzdro vstoupilo do atmosféry rychlostí 11 km/s pod úhlem 8.25° k horizontu.
Ve výši 33 km nad povrchem Země měl být vypuštěn stabilizační padák; vzhledem k závadě na pyrotechnice k tomu nedošlo.
15:58 UT: Nebrzděné pouzdro dopadlo18,19,20,21 rychlostí 86 m/s na střelnici Dugway Proving Ground vojenského prostoru Utah Test and Training Range, UT (USA) v bodě o souřadnicích 40.1278° s.š., 113.5081° z.d. Pouzdro bylo při dopadu značeně poškozeno. Podle výpočtu, který provedl S. Grahn, při nárazu vzniklo přetížení 504g.
2004-09-10 Náměstek administrátora NASA pro vědu A. Diaz jmenoval předsedu komise k vyšetření příčin nezdařeného přistání sondy. Stal se jím ředitel oddělení aplikovaného inženýrství a technologie dr. M. Ryschkewitsch ze střediska NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA)22.
Bylo oznámeno24,25, že pravděpodobně bude možno získat některé předpokládané výsledky mise sondy.
2004-10-07 Průlet apogeem dráhy.
2004-11-06 Průlet perigeem dráhy. Změna dráhy na únikovou.
2004-11-17 Služební úsek sondy opustil sféru vlivu Země29.

Literatura

 1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 2. Genesis Home Page. - Pasadena, CA : JPL, 2001. - [Cit. 2001-08-08].     (http://genesismission.jpl.nasa.gov/).
 3. Planetary Missions. - Denver, CO : LMA, 2001. - [Cit. 2001-08-09].     (http://www.ast.lmco.com/planetary.shtml).
 4. Genesis solar-wind sample return mission: The materials / A. J. G. Jurewicz, D. S. Burnett, R. C. Wiens, D. Woolum. - Houston, TX : LSI, 2000. - [Cit. 2003-08-03].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2000/pdf/1783.pdf).
 5. The Genesis mission solar wind collection: Solar-wind statistics over the period of collection / B. L. Barraclough, R. C. Wiens, J. E. Steinberg, D. B. Reisenfeld, M. Neugebauer, D. S. Burnett, J. Gosling, R. R. Bremmer. - Houston, TX : LPI, 2004. - (XXXVth Lunar and Planetary Science Conference, 2004-03-15 - 2004-03-19). - [Cit. 2004-08-19].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2004/pdf/1763.pdf).
 6. Nemesis for Genesis / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 534. - 2004-09-08. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.534).
 7. Genesis / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 537. - 2004-10-27. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.537).
 8. Genesis / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 9. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2001-07-30. - [Aktual. a cit. 2001-08-08].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d287/status.html).
 10. NASA probe launched to retrieve bits of our origins / J. Ray, J. Foust. - Spaceflight Now. - 2001-08-08. - [Cit. 2001-08-09].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d287/).
 11. Genesis On its Way to Pick Up a Piece of the Sun / J. Banke. - SPAC.Com. - 2001-08-08. - [Cit. 2001-08-09].     (http://www.space.com/missionlaunches/delta_genesis_launch_010808.html).
 12. Status report. - Pasadena : NASA-JPL. - 2001-11-16. - [Cit. 2001-12-30].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2001/release_2001_223.html).
 13. Genesis spacecraft to perform crucial maneuver / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2001-11-15. - [Cit. 2001-11-16].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0111/16genesisloi/).
 14. Status report. - Pasadena : NASA-JPL. - 2001-12-03. - [Cit. 2001-12-30].     (http://www.jpl.nasa.gov/releases/2001/release_2001_234.html).
 15. Sun-catcher probe completes its first loop around L1 point / [NASA-JPL]. - Spaceflight Now. - 2002-05-24. - [Cit. 2002-05-24].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0205/24genesis/).
 16. The Genesis solar wind collection mission: current status / B. L. Barraclough, R. C. Wiens, J. T. Steinberg, E. E. Dors, M. Neugebauer, D. S. Burnett, J. Gosling, R. R. Bremmer. - Houston, TX : LSI, 2003. - [Cit. 2003-08-03].     (http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2003/pdf/1232.pdf).
 17. Trajectory maneuver brings Genesis closer to home. - Spaceflight Now. - 2004-08-11. - [Cit. 2004-08-12].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0408/11genesis/).
 18. Genesis Mission Status Report / D. Savage, D. C. Agle. - Washington, DC : NASA. - 2004-09-08. - (Release ; 04-292) - [Cit. 2004-09-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/sep/HQ_04292_Genesis_status.html).
 19. Genesis Return Capsule on the Ground. - Washington, DC : NASA. - 2004-09-08. - [Cit. 2004-09-14]     (http://www.nasa.gov/mission_pages/genesis/multimedia/genesisrecov090804-2.html).
 20. NASA Updates Genesis Mission Status. / D. C. Agle. - Washington, DC : NASA. - 2004-09-09. - (Release ; 04-294) - [Cit. 2004-09-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/sep/HQ_04294_genesis_update.html).
 21. Astronomy Picture of the Day : Genesis Mission's Hard Impact. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2004-09-14. - [Cit. 2004-09-14].     (http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040914.html).
 22. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 23. NASA Appoints Genesis Mishap Investigation Board Leader / D. Savage. - Washington, DC : NASA. - 2004-09-10. - (Release ; 04-295) - [Cit. 2004-09-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/sep/HQ_04295_genesis_mishap_board.html).
 24. Genesis Scientists Bouncing Back From Hard Landing / D. Savage. - Washington, DC : NASA. - 2004-09-10. - (Release ; 04-296) - [Cit. 2004-09-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/sep/HQ_04296_genesis_update.html).
 25. Genesis team hopeful about solar wind samples / [NASA]. - Spaceflight Now. - 2004-08-16. - [Cit. 2004-08-17].     (http://www.spaceflightnow.com/genesis/040916update.html).
 26. NASA Genesis Mishap Investigation Board Status Report #1 / [NASA-JPL]. - SpaceRef. - 2004-09-20. - [Cit. 2004-09-21].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14005).
 27. Genesis Reentry Observed By Ground, Airborne Instruments / L. David. - SPACE.Com. - 2004-09-20. - [Cit. 2004-09-21].     (http://www.space.com/scienceastronomy/genesis_update_040920.html).
 28. NASA Genesis Mission Status Report 23 September 2004. - SpaceRef. - 2004-09-23. - [Cit. 2004-09-24].     (http://www.spaceref.com/news/viewsr.html?pid=14051).
 29. Genesis / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - Somerville, MA. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-01-25].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).

------
Datum poslední úpravy: 2010-03-29 16:43:48 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Antonín Vítek