2000-068A - Intelsat 12

Název objektuIntelsat 12 [=International Telecommunication Satellite]
IS-12 [=Intelsat 12]
PanAmSat 12 [=Pan American Satellite]
PAS-12 [=Pan American Satellite]
Europe*Star 1
SSC26590
Start2000-10-29 05:59 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44LP
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel Provozovatel: USA, Intelsat
dříve USA, PanAmSat
dříve Velká Británie, Europe*Star
Výrobce Francie, Alcatel
 USA, SS/L
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 4167 kg
prázdná 1729 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-10-29 G 7.00° 631.07 min 200 km 35786 km Plán.
00-10-29.36 G 6.99° 654.17 min 159 km 37010 km  
00-10-31.77 G 6.91° 655.68 min 275 km 36971 km  
00-11-02.77 G 0.21° 1404.62 min 34616 km 35720 km  
00-11-03.86 G 0.12° 1518.47 min 35936 km 38832 km  
00-11-03.88 G 0.04° 1432.80 min 35685 km 35759 km  
00-11-07.89 G 0.01° 1434.41 min 35737 km 35770 km  
00-11-08.79 G 0.01° 1434.73 min 35700 km 35820 km  
00-11-12.83 G 0.01° 1436.11 min 35780 km 35794 km  
03-01-01.94 G 0.05° 1436.05 min 35773 km 35799 km  
06-01-03.77 G 0.05° 1436.11 min 35775 km 35799 km  
09-01-01.01 G 0.01° 1436.08 min 35776 km 35796 km  
09-06-24.97 G 0.01° 1437.29 min 35796 km 35824 km  
09-06-25.19 G 0.01° 1436.13 min 35779 km 35796 km  
11-02-23.80 G 0.01° 1429.91 min 35542 km 35789 km  
11-02-24.79 G 0.01° 1436.14 min 35781 km 35794 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
01-01-29.0044.98°0.02°/d0.06° 
08-05-06.0645.01°0.01°/d0.00° 
08-06-27.8045.03°0.01°/d0.04° 
08-07-12.6345.04°142.30°/d25.74° 
08-07-18.7245.02°142.32°/d25.73° 
08-07-24.9744.98°142.36°/d25.76° 
08-08-05.0244.94°142.41°/d25.76° 
08-08-09.6145.01°142.32°/d25.76° 
08-08-14.8844.99°142.33°/d25.80° 
08-08-20.8445.02°0.02°/d0.03° 
08-09-30.9245.00°0.01°/d0.04° 
08-11-02.8345.04°0.00°/d0.05° 
09-05-09.7445.03°0.00°/d0.02° 
09-06-24.9644.98°-0.29°/d0.01° 
09-06-29.6445.02°0.01°/d0.02° 
09-08-22.0044.98°0.01°/d0.02° 
09-10-27.9345.02°0.02°/d0.00° 
09-12-08.8645.02°0.01°/d0.04° 
10-01-29.7145.01°0.00°/d0.01° 
10-09-29.0344.99°0.00°/d0.01° 
11-04-01.6245.03°0.01°/d0.02° 
11-04-01.7645.03°0.01°/d0.02° 
11-04-01.7645.03°0.01°/d0.02° 
11-04-01.7645.03°0.01°/d0.02° 
11-04-22.0144.95°0.01°/d0.01° 
11-04-23.6045.02°0.01°/d0.01° 
11-04-23.6045.02°0.01°/d0.01° 
11-05-19.8544.99°0.01°/d0.03° 
11-05-20.9444.99°0.01°/d0.03° 
11-05-21.9144.99°0.01°/d0.04° 
11-05-21.9144.99°0.01°/d0.04° 
11-05-21.9144.99°0.01°/d0.04° 
11-05-21.9144.99°0.01°/d0.04° 
11-06-18.0544.98°0.01°/d0.02° 
11-06-19.9044.99°0.01°/d0.02° 
11-06-19.9044.99°0.01°/d0.02° 
11-07-16.0344.98°0.01°/d0.01° 
11-07-16.0344.98°0.01°/d0.01° 
11-07-16.0344.98°0.01°/d0.01° 
11-08-15.8645.01°0.01°/d0.01° 
11-08-15.8645.01°0.01°/d0.01° 
11-09-10.0245.01°0.02°/d0.04° 
11-09-10.0245.01°0.02°/d0.04° 
11-09-10.0245.01°0.02°/d0.04° 
11-09-10.0245.01°0.02°/d0.04° 
11-09-26.8945.04°0.01°/d0.00° 
11-09-27.9645.03°0.01°/d0.00° 
11-09-28.6745.05°0.01°/d0.02° 
11-09-29.9545.04°0.01°/d0.00° 
11-09-29.9545.04°0.01°/d0.00° 
11-09-29.9545.04°0.01°/d0.00° 
11-09-29.9545.04°0.01°/d0.00° 
11-10-27.0645.03°0.01°/d0.01° 
11-10-27.0645.03°0.01°/d0.01° 
11-10-27.0645.03°0.01°/d0.01° 
11-10-27.0645.03°0.01°/d0.01° 
11-11-23.8545.01°0.01°/d0.00° 
11-11-23.8545.01°0.01°/d0.00° 
11-11-23.8545.01°0.01°/d0.00° 
11-11-23.8545.01°0.01°/d0.00° 
11-12-15.9345.00°0.01°/d0.01° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Hlavním dodavatelem je firma Alcatel Espace, Cannes (Francie), která vyrobila telekomunikační vybavení; konstrukci družice vyrobila firma Space Systems/Loral, Palo Alto, CA (USA). Provozovatelem bylo konsorcium Europe*Star UK Ltd., Uxbridge, Middlesex (Velká Británie), tvořené firmami Alcatel Espace, Cannes (Francie) a Loral Space & Communications, New York, NY (USA), od r. 2005 firma Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA) a od r. 2006 International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu FS-1300 tvaru kvádru o rozměrech 2.7×3.5×5.5 m je vybavena párem pětidílných rozkládacích panelů tvaru kříže o celkovém rozpětí 24.7 m s fotovoltaickými články, dodávajícími 9.6 kW elektrické energie na počátku života a dobíjejícími palubní akumulátorové baterie. Nese 30 převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz, šířka pásma 30×36 MHz, EIRP 52 dBW), určených pro poskytování telekomunikačních služeb včetně přenosu počítačových dat, Internetu a multimediálních dat v Evropě, jižní Africe, na Středním Východě, indickém subkontinentu a jihovýchodní Asii. Družice je vybavena dvěma výklopnými parabolickými anténami.

Předpokládaná aktivní životnost je 15 roků. Plánovaný bod zavěšení je nad 45° v.d.

První a zatím poslední družice této řady.

Průběh letu

Datum Událost
2000-10-29 05:59 UT: Vzlet.
06:18 UT: Družice byla navedena na přechodovou dráhu.
06:20 UT: Družice se oddělila od 3. st. rakety.
2005-červenec Družice byla prodána firmě Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA) a přejmenována z Europe*Star 1 na PanAmSat 12 alias PAS-12.
2006-07-03 Družice byla převedena do vlastnictví společnosti Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).
2007-02-01 Družice byla přejmenována z PAS-12 na Intelsat 12 alias IS-12.

Literatura

  1. Home Page. - Cannes : Alcatel, 2002. - [Cit. 2002-07-06].     (http://www.alcatel.com).
  2. Home Page. - Palo Alto, CA : Space Systems/Loral, 2002. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.ssloral.com).
  3. Home Page. - Greenwich, CT : PAS, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.panamsat.com/noflash_index.asp).
  4. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
  5. Satellites. - Europe*Star, 2003. - [Cit. 2003-08-02].     (http://www.europestar.com/print/satellites.htm).
  6. Mission Status Center. - Spaceflight Now. - 2000-10-29.     (http://www.spaceflightnow.com/ariane/v134/status.html).
  7. Satellite Digest-340 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [2] 54-55 (2001).
  8. Satellite Digest-341 / P. S. Clark. - Spaceflight 43 [3] 97-98 (2001).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:11:17 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek