2000-028A - Eutelsat W4

Název objektu Eutelsat W4
SSC26369
Start2000-05-24 23:10 UT, Eastern Test Range, Atlas 3A
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelEutelsat
VýrobceFrancie, Alcatel
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzleotová 3190 kg
na dráze 2800 kg
prázdná 1285 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
00-05-25.09 G 19.91° 835.37 min 230 km 45777 km  
00-05-27.74 G 11.16° 940.93 min 5100 km 45759 km  
00-06-01.77 G 0.32° 1655.99 min 34202 km 45773 km  
00-06-03.13 G 0.11° 1397.07 min 34171 km 35867 km  
00-06-10.81 G 0.08° 1434.99 min 35715 km 35815 km  
00-06-15.98 G 0.07° 1436.04 min 35784 km 35787 km  
00-06-25.58 G 0.05° 1433.69 min 35720 km 35759 km  
00-06-30.87 G 0.05° 1434.54 min 35751 km 35761 km  
00-07-08.15 G 0.01° 1436.23 min 35600 km 35978 km  
00-07-14.03 G 0.02° 1436.08 min 35778 km 35795 km  
00-11-22.74 G 0.02° 1436.07 min 35423 km 36149 km  
00-12-02.99 G 0.03° 1436.06 min 35784 km 35788 km  
01-08-07.08 G 0.06° 1436.14 min 35656 km 35919 km  
01-08-13.89 G 0.06° 1436.04 min 35771 km 35800 km  
01-09-22.74 G 0.07° 1436.00 min 35141 km 36428 km  
01-10-01.97 G 0.06° 1436.14 min 35513 km 36062 km  
01-10-18.82 G 0.05° 1436.05 min 35721 km 35851 km  
01-11-03.78 G 0.03° 1436.04 min 35516 km 36055 km  
01-11-27.65 G 0.07° 1436.12 min 35767 km 35808 km  
02-03-30.82 G 0.04° 1436.06 min 35627 km 35945 km  
02-04-02.81 G 0.02° 1436.10 min 35743 km 35830 km  
05-01-01.71 G 0.06° 1436.10 min 35770 km 35803 km  
08-01-06.62 G 0.07° 1436.07 min 35772 km 35800 km  
10-02-22.95 G 0.06° 1435.90 min 35584 km 35982 km  
10-02-24.46 G 0.06° 1436.25 min 35715 km 35864 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
00-08-12.0036.03°0.01°/d0.02° 
08-05-06.9436.07°0.00°/d0.07° 
08-07-18.6436.12°152.55°/d29.02° 
08-07-21.9636.10°152.58°/d29.02° 
08-07-26.7136.12°152.56°/d28.98° 
08-07-28.9836.05°152.62°/d29.06° 
08-08-02.7436.09°152.59°/d28.98° 
08-08-05.1836.04°152.61°/d29.13° 
08-08-06.8636.10°152.58°/d29.00° 
08-08-14.7236.11°152.57°/d28.98° 
08-08-20.6436.17°0.02°/d0.07° 
08-09-29.1136.06°0.01°/d0.07° 
08-11-14.6036.17°0.00°/d0.07° 
09-09-09.9336.09°0.01°/d0.07° 
09-11-13.7736.14°0.01°/d0.07° 
10-01-12.0036.03°0.01°/d0.07° 
10-02-08.0036.01°0.01°/d0.07° 
10-02-22.9535.82°0.05°/d0.06° 
10-02-25.4635.58°-0.03°/d0.05° 
10-09-17.8036.10°0.00°/d0.07° 
11-03-22.0536.02°0.01°/d0.07° 
11-03-22.0536.02°0.01°/d0.07° 
11-03-23.0936.01°0.01°/d0.07° 
11-03-24.6436.10°0.01°/d0.07° 
11-03-25.8336.08°0.01°/d0.07° 
11-03-26.9736.05°0.02°/d0.07° 
11-03-26.9736.05°0.02°/d0.07° 
11-04-10.0236.06°0.02°/d0.07° 
11-04-10.0236.06°0.02°/d0.07° 
11-04-21.0636.02°0.01°/d0.07° 
11-04-21.0636.02°0.01°/d0.07° 
11-04-22.6936.11°0.01°/d0.07° 
11-04-23.7836.10°0.01°/d0.07° 
11-04-24.8436.10°0.02°/d0.07° 
11-05-05.9936.07°0.01°/d0.07° 
11-05-05.9936.07°0.01°/d0.07° 
11-05-30.0536.05°0.01°/d0.07° 
11-05-30.0536.05°0.01°/d0.07° 
11-05-31.6236.13°0.01°/d0.07° 
11-06-01.8136.11°0.01°/d0.07° 
11-06-02.1536.11°0.02°/d0.07° 
11-06-03.1136.05°0.01°/d0.07° 
11-07-01.2636.07°0.02°/d0.07° 
11-07-02.7936.13°0.02°/d0.06° 
11-07-12.7936.07°0.01°/d0.07° 
11-07-13.9436.04°0.01°/d0.07° 
11-07-13.9436.04°0.01°/d0.07° 
11-08-06.1536.02°0.00°/d0.07° 
11-08-06.1536.02°0.00°/d0.07° 
11-12-15.9136.10°0.01°/d0.06° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Alcatel Space Industries (dř. Aérospatiale Espace et Defense) Cannes (Francie). Provozovatelem je organizace European Telecommunications Satellite Organization (nyní Eutelsat S. A.), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná družice typu Spacebus 3000B2 o rozměrech 4.6×2.5×1.8 m (výška po vyklopení antén činí 2.9 m) je vybavena párem slunečních baterií o rozpětí 29.0 m, dodávající min. 5.84 kW na konci aktivního života. Nese 31(+3) převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz, šířka pásma 72 a 36 MHz, výkon 24×97 W, EIRP 40 až 53 dBW). Je určena pro přímé vysílání televizních programů a poskytování multimediálních služeb. Jeden širokoúhlý anténní svazek pokrývá evropskou část Ruska včetně pobaltských republik a jihovýchodní část Sibiře, další paprsky pokrývají severní a rovníkovou Afriku a Madagaskar. Celkem 19 převaděčů slouží prostřednictvím společnosti Media Most <=Медиа Мост>, Moskva (Rusko) k přímému vysílání televizních programů ruských stanic na frekvencích, přidělených Rusku.

Plánovaný bod zavěšení je nad 35° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 12.5 roku.

Předchozí družicí této řady je Eutelsat W3 (1999-018A), další jiného typu je Eutelsat W1(R) (2000-052A).

Průběh letu

Datum Událost
2000-05-24 23:36 UT: Vypojení motorů 2. st. rakety.
23:39 UT: Oddělení družice od 2. st.
23:52 UT: Pozemní stanice navázaly spojení s družicí.
2000-červen Počátkem měsíce byla družice zakotvena dočasně nad 32° v.d. a byly zahájeny provozní zkoušky17.
2000-06-23 Kolem tohoto data byla družice vymanévrována18 z pozice nad 32° v.d.
2000-07-30 Kolem tohoto data byla zaktovena19 nad 36° v.d.

Literatura

 1. Via Eutelsat : Home Page. - Paris : Eutelsat, 2003. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.eutelsat.org/home/index.html).
 2. The EUTELSAT W Family: W2, W2, W4. - Paris : Alcatel, 1998.     (http://www.alcatel.com/telecom/space/telecom/eutel.htm).
 3. Eutelsat W-series - Specs. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/eutelsat-w_conspecs.shtml).
 4. Eutelsat W4 - Summary. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/logs/2000/2000-028a_eutelsat-w4_sumpub.shtml).
 5. Eutelsat W series - Launch Log / Launch Manifest. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/eutelsat-w_logfest.shtml).
 6. Much Delayed Atlas 3 to Launch Today / T. Halvorson. - SPACE.com, 2000-05-24.     (http://www.space.com/missionlaunches/launches/atlas_preview_000524.html).
 7. Status Center. - Spaceflight Now, 2000.     (http://www.spaceflightnow.com/atlas/ac201/status.html).
 8. W Series & SESAT. - Peris : Eutelsat, 2000.     (http://www.eutelsat.org/about/sesat.html).
 9. Eutelsat's New W4 Satellite Successfully Launched by the Maiden Voyage of the Atlas III. - Paris : Eutelsat, 2000-05-25.     (http://www.eutelsat.org/press/release/press130.html).
 10. Lockheed Martin Atlas 3A (AC-201) Launch Journal. - Florida Today, 2000-05-25.     (http://www.floridatoday.com/journal/ac201.htm).
 11. Eutelsat W4 transponder line-up. - Lyngsta, 2000.     (http://www.lyngsat.com/ew4.shtml).
 12. Atlas III post-launch analysis / P. C. Klanowski. - Sat-ND, 2000-06-01.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000601&n=01).
 13. Fifth Atlas III launch attempt successful / P. C. Klanowski. - Sat-ND, 2000-05-25.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000525&n=00).
 14. Pervyj zapusk RN "Atlas-3A" / A. Železnjakov. - Poslednije kosmičeskije novosti. - Vyp. No. 135. - 2000-05-25.     (http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/hotnews/index.shtml?25.05.00.html).
 15. Pervyj zapusk amerikanskoj rakety s rossijskim dvigatelem / I. Afanas'jev. - Novosti kosmonavtiki 10 [7/210] (2000).
 16. Satellite Digest-335 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [9] 365-366 (2000).
 17. Eutelsat W4 testing at 32 degrees East / P. C. Klanowski. - Sat-ND, 2000-06-05.     (http://sat-nd.com/news/news.asp?d=20000605&n=03).
 18. Satellite Digest-336 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [10] 405 (2000).
 19. Satellite Digest-338 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [12] 496-497 (2000).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:11:07 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek