1999-018A - Eutelsat W6

Název objektuEutelsat W6 [=European Telecommunications Satellite]
Eutelsat W3 [=European Telecommunications Satellite]
SSC25673
Start1999-04-12 22:50 UT, Eastern Test Range, Atlas 2AS
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelEutelsat
VýrobceFrancie, Alcatel
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 3177 kg
na dráze 1680 kg
prázdná 1375 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-04-12 G 20.70° 766.24 min 168 km 42551 km Plánovaná minimální přechodová dráha.
99-04-13.26 G 19.66° 834.23 min 207 km 45747 km  
99-04-14.75 G 10.87° 946.41 min 5404 km 45702 km  
99-04-15.91 G 10.81° 946.81 min 5404 km 45720 km  
99-04-20.44 G 0.05° 1431.22 min 35461 km 35921 km  
99-04-21.43 G 0.04° 1432.09 min 35469 km 35947 km  
99-04-24.41 G 0.04° 1417.29 min 35044 km 35791 km  
99-04-26.18 G 0.04° 1431.74 min 35632 km 35770 km  
99-05-04.07 G 0.03° 1436.07 min 35771 km 35801 km  
99-05-10.82 G 0.02° 1432.47 min 35694 km 35737 km  
99-05-18.86 G 0.05° 1435.46 min 35704 km 35844 km  
99-05-19.07 G 0.07° 1436.08 min 35773 km 35799 km  
01-08-17.94 G 0.08° 1436.11 min 35472 km 36102 km  
01-08-26.89 G 0.02° 1436.09 min 35682 km 35891 km  
03-04-22.87 G 0.04° 1436.07 min 35540 km 36032 km  
03-04-29.88 G 0.04° 1436.09 min 35771 km 35802 km  
03-07-12.83 G 0.03° 1436.09 min 35630 km 35943 km  
03-07-16.89 G 0.02° 1436.07 min 35761 km 35811 km  
04-06-20.02 G 0.02° 1434.13 min 35727 km 35770 km  
05-01-01.90 G 0.03° 1436.12 min 35773 km 35801 km  
08-01-02.05 G 0.07° 1436.09 min 35770 km 35803 km  
11-01-01.87 G 0.07° 1436.07 min 35766 km 35806 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
99-06-29.006.95°0.00°/d0.02° 
00-05-10.007.03°0.01°/d0.05° 
08-05-07.0121.55°0.01°/d0.07° 
08-07-01.7421.61°0.00°/d0.07° 
08-07-16.0921.52°170.74°/d32.27° 
08-07-22.1321.57°170.68°/d32.28° 
08-07-24.6721.63°170.60°/d32.18° 
08-07-29.2121.51°170.74°/d32.31° 
08-08-02.7321.61°170.63°/d32.17° 
08-08-04.8321.61°170.64°/d32.17° 
08-08-08.1821.53°170.72°/d32.32° 
08-08-12.7221.61°170.64°/d32.17° 
08-08-21.7121.64°0.00°/d0.07° 
09-04-22.7921.62°0.00°/d0.08° 
09-12-12.8721.60°-0.00°/d0.06° 
10-10-16.8221.63°0.00°/d0.07° 
11-04-20.0621.53°0.01°/d0.07° 
11-04-20.0621.53°0.01°/d0.07° 
11-05-18.1021.54°0.01°/d0.08° 
11-05-19.7221.62°0.01°/d0.08° 
11-05-20.7721.62°0.01°/d0.08° 
11-05-21.7921.62°0.01°/d0.08° 
11-05-21.7921.62°0.01°/d0.08° 
11-05-22.1521.55°0.01°/d0.08° 
11-06-18.9321.57°0.01°/d0.07° 
11-06-18.9321.57°0.01°/d0.07° 
11-07-16.0921.53°0.01°/d0.07° 
11-08-10.0621.52°0.01°/d0.07° 
11-09-05.2221.53°0.00°/d0.07° 
11-09-05.2221.53°0.00°/d0.07° 
11-09-06.8821.58°0.00°/d0.07° 
11-12-17.0821.57°0.01°/d0.07° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Alcatel Space Industries (dř. Aérospatiale Espace et Defense) Cannes (Francie). Provozovatelem je organizace European Telecommunications Satellite Organization (nyní Eutelsat S. A.), Paris (Francie).

Tříose stabilizovaná družice typu Spacebus 3000B2 o rozměrech 4.6×2.5×1.8 m (výška po vyklopení antén činí 2.9 m) je vybavena párem slunečních baterií o rozpětí 29.0 m, dodávající min. 5.84 kW na konci aktivního života. Nese 24 převaděčů pracujících v pásmu Ku (14/12 GHz, šířka pásma 72 a 36 MHz, výkon 24×97 W, EIRP 40 až 53 dBW). Je určena pro přímé vysílání televizních programů a poskytování multimediálních služeb. Jeden širokoúhlý anténní svazek pokrývá Evropu, Blízký Východ a severní Afriku, druhý úzce směrovaný řiditelný svazek zajišťuje vysílání digitální televize pro Turecko.

Plánovaný bod zavěšení je nad 7° v.d., později 21.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 12 roků.

Předchozí družicí této řady je Eutelsat W2 (1998-056A), další je Eutelsat W4 (2000-028A).

Průběh letu

Datum Událost
1999-04-12 23:17 UT: Navedení na přechodovou dráhu. Výkon nosné rakety byl vyšší, což bude s výhodou zužitkováno pro úsporu pohonných hmot při navedení na stacionární dráhu.
23:19 UT: Družice se oddělila od 2. stupně nosné rakety.
Předběžně byla umístěna nad přibližně 1-2° v.d.
1999-05-09 Kolem tohoto data byl zahájen přesun nad operační pozici7.
1999-05-15 Kolem tohoto data dosáhla operační pozice8 nad 7° v.d.
1999-05-20 Družice byla zakotvena nad 7° v.d., kde nahradila družici Eutelsat 2 F-2 (1991-003B). Byla předána do operačního provozu.
2004-listopad Družice byla přejmenována na Eutelsat W6.

Literatura

  1. Via Eutelsat : Home Page. - Paris : Eutelsat, 2003. - [Cit. 2003-09-28].     (http://www.eutelsat.org/home/index.html).
  2. EUTELSAT W. - Paris : Alcatel, 1998.     (http://www.alcatel.com/telecom/space/telecom/eutel.htm).
  3. Eutelsat W-series. - SPACEandTECH, 2000.     (http://www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/eutelsat-w_conspecs.shtml).
  4. Eutelsat sets new course as a private company / [Eutelsat]. - Spaceflight Now. - 2001-07-04. - [Cit. 2001-07-04].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0107/04eutelsat/).
  5. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [546] 1 (1999-05-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx546.html).
  6. Atlas Successfully Launches W3 Communications Satellite for EUTELSAT. - San Diego, CA : ILS, 1999.     (htpp://www.ilslaunch.com/ILS/whatsnew/news/n990412a.htm).
  7. Satellite Digest-322 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [8] 351-352 (1999).
  8. Satellite Digest-323 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [9] 395-396 (1999).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:10:44 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek