1999-020A - Landsat 7

Název objektu Landsat 7
SSC25682
Start1999-04-15 18:32:00.288 UT, Western Test Range, Delta 7920-10
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-OES
VýrobceUSA, LMMS
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost vzletová 2200 kg kg
na dráze 1969 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-04-15.88 G 98.22° 98.47 min 672 km 699 km  
99-04-28.20 G 98.22° 98.54 min 678 km 700 km  
99-05-06.62 G 98.22° 98.63 min 689 km 697 km  
99-06-18.06 G 98.22° 98.72 min 693 km 703 km  
99-06-21.20 G 98.21° 98.76 min 697 km 702 km  
99-06-23.12 G 98.22° 98.80 min 699 km 704 km  
99-06-28.00 G 98.21° 98.83 min 703 km 703 km  
02-01-06.70 G 98.22° 98.83 min 702 km 703 km  
05-01-03.61 G 98.22° 98.83 min 702 km 703 km  
08-01-01.08 G 98.22° 98.83 min 702 km 704 km  
11-01-01.05 G 98.23° 98.83 min 702 km 703 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum. Postavila ji firma Lockheed Martin Missiles & Space (LMMS, dříve RCA), Valley Forge, PA (USA); přístrojové vybavení dodala firma Raytheon (dříve Hughes) Santa Barbara Research Center in Santa Barbara, CA (USA). Provozovatelem je NASA Goddard Space Flight Center (GSFC), Greenbelt, MD (USA) pro NASA Headquarters, Office of Earth Science (OES), Washington, DC (USA). Spoluprovozovatelem je organizace Dept. of Interior, U. S. Geological Survey (USGS), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice, součást projektu NASA Earth Science Enterprise Program, o délce 4.8 m a průměru 2.75 m, vybavená panelem slunečních baterií, dodávajícím 1.55 kW elektrické energie. Na palubě jsou následující vědecké přístroje:

Jeden záběr ETM+ představuje přibližně 3.8 Gbit dat; předpokládá se denní produkce 250 záběrů. Palubní polovodičová pamět pro záznam dat má kapacitu 380 Gbit. Povelový systém a provozní telemetrie pracuje v pásmu S, vědecká data se přenášejí na Zemi v pásmu X. Družice je vybavena motorem pro korekce oběžné dráhy. Stabilizační systém udržuje zaměření na Zemi s přesností ±0.05°.

Hlavní pozemní stanicí a střediskem pro zpracování, distribuci a archivaci dat je USGS Earth Resources Observation Systems Data Center (EROS Data Center), Sioux Falls, SD (USA).

Družice se pohybuje po heliosynchronní dráze s přeletem rovníku na sestupném uzlu vždy kolem 10.00 hodin místního času.

Průběh letu

Datum Událost
1999-04-15 19:34 UT: Družice se oddělila od 2. st. nosné rakety. Později byl úspěšně vyklopen panel slunečních baterií a zahájeny zkoušky systémů.
1999-04-16 Bylo zahájeno odplynování přístroje ETM+.
1999-04-18 Byly pořízeny první snímky Země s výbornou kvalitou.
1999-06-28 03:53 UT: Bylo dokončeno navádění družice na operační dráhu.
1999-08-23 Byla zahájena distribuce snímků z družice přes Internet.
2000-10-01 Předání operativního řízení družice z NASA do USGS.
2003-05-31 Krátce před 22:00 UT: Došlo k závadě na zařízení SLC [=Scan Line Corrector] pro kompenzaci pohybu družice u radiometru ETM+, která znemožnila pořizování snímků zemského povrchu11. Odborníci na Zemi zahájili vývoj software, které by nahradilo při zpracování dat na Zemi nefunkční SLC.
2009-12-11 Družice uskutečnila úhybný manévr12 od družice Formosat 3D (2006-011D).

Literatura

 1. Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2007. - [Cit. 2008-06-20].     (http://www.nasa.gov/centers/goddard/home/index.html).
 2. Home Page. - Washington, DC : NASA-OES, 2004. - [Cit. 2004-07-17].     (http://www.earth.nasa.gov).
 3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [546] 1 (1999-05-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx546.html).
 4. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Landsat 7. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?99-020A).
 5. The Landsat 7 Home Page. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://mtpe.gsfc.nasa.gov/landsat/default.htm).
 6. Landsat Program. - Mountain View, CA : NASA-ARC, 1999.     (http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/landsat.html).
 7. Earth Science Enterprise. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/mtpe/mtpe.html).
 8. USGS: EROS Data Center. - Sioux Falls, SD : USGS, 1999     (http://edcwww.cr.usgs.gov/eros-home.html).
 9. Landsat Program. - Mountain View, CA : NASA-ARC, 1999.     (http://geo.arc.nasa.gov/sge/landsat/landsat.html).
 10. Satellite Digest-322 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [8] 351-352 (1999).
 11. Troubles strike Landsat 7 / S. Clark. - Spaceflight Now. - 2003-07-27 - [Cit. 2003-07-28].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0307/27landsat7/).
 12. Avoiding Satellite Collisions in 2009. - Orbital Debris Quarterly News, vol. 14, No. 1 (2010) p. 2. - [Cit. 2010-07-15].     (http://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv14i1.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-28 20:12:40 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek