1999-001A - Mars Polar Lander

Název objektuMars Polar Lander
MPL [=Mars Polar Lander]
DS-2 [=Deep Space]
Amundsen
Scott
Chybný názevMLP
Mars Payload Orbiter
SSC25605
Start1999-01-03 20:21:10.332 UT, Eastern Test Range, Delta 7425
Stav objektudopadl na Mars
Zánik1999-12-03
Životnost333 dny, tj. 0.91 roku
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, LMA
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 573.7 kg
prázdná 510 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
99-01-03.87 G 28.37° 94.70 min 237 km 771 km Plán. Před zážehem 3. st.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Meziplanetární sonda. Postavila ji firma Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Provozovatelem je organizace NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Sondu tvoří tři hlavní části:

Hlavní pozemní řídicí středisko se nachází v prostorách NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA), záložní v areálu Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Pro spojení se sondou je využíváno sítě stanic DSN [=Deep Space Network].

Zatím poslední sonda této řady, předchozí je Mars Climate Orbiter (1998-073A).

Průběh letu

Datum Událost
1999-01-03 20:48 UT: Navedení na únikovou dráhu.
21:03 UT: Sonda se oddělila od nosné rakety. Automatický orientační systém však neorientoval sondu správně v důsledku snížené rozlišovací schopnosti primární i sekundární hvězdné kamery, způsobené rozptýleným slunečním světlem odraženým od povrchu sondy.
1999-01-04 06:20 UT: Sondu se podařilo povely ze Země orientovat tak, aby bylo zajištěno spolehlivé oboustranné spojení.
Kolem 22:00 UT: Orientace sondy byla dálkovými povely upravena pro dosažení lepšího spojení. Poté byly přehrány na Zemi snímky z hvězdných kamer pro analýzu problému. Sonda se nacházela ve vzdálenosti 925 tis. km a pohybovala se heliocentrickou rychlostí 33 km/s.
1999-01-05 17:40 UT: Změněna orientace sondy pro testování hvězdných kamer.
1999-01-06 Kolem 11:00 UT: Nahráno upravené programové vybavení, zabraňující nežádoucím efektům rozptýleného světla. V průběhu dne provedeny testy systémů sondy; ty byly shledány v pořádku.
1999-01-21 12:30 UT: Korekce dráhy TCM-1 (t=3 min, Δv=16.0 m/s) zapojením čtyř z osmi trysek. Korekce odstranila záměrné odklonění trajektorie od Marsu, vynuceného požadavkem, aby 3. st. rakety bezpečně minul planetu. Sonda se nacházela 5.2 Gm od Země, od níž se vzdalovala rychlostí 3.27 km/s.
1999-03-15 Korekce dráhy TCM-2.
1999-06-29 Sonda se nacházela ve vzdálenosti 74.3 Gm od Země a 48.6 Gm od Marsu.
1999-09-01 17:07 UT: Korekce dráhy SAM [=Site Adjustment Maneuver] zapojením čtyř z osmi trysek (Δv=2.3 m/s, t=30 s) pro zajištění přistání ve zvolené oblasti. Manévrem se zdrátila doba letu k Marsu přibližně o 1 hodinu. Sonda se nacházela 36.5 Gm od Marsu, k němuž se blížila relativní rychlostí 3.7 km/s.
1999-10-04 Korekce dráhy TCM-3 byla zrušena.
1999-10-09 Družice přešla do bezpečnostního módu. Po několika hodninách byla obnovena normální činnost systémů sondy.
1999-10-10 Sonda se nacházela 23.6 Gm od Marsu, k němuž se blížila relativní rychlostí 4.6 km/s.
1999-10-20 Korekce dráhy TCM-4 byla odložena vzhledem k pokračujícímu vyšetřování navigační chyby sondy MCO (1998-073A).
1999-10-30 17:28 UT: Korekce dráhy TCM-4 (t=12 s).
1999-11-30 Kolem 18:00 UT: Korekce dráhy TCM-5 (t=12.6 s, Δv=0.58 m/s).
1999-12-03 19:51 UT: Předpokládaný okamžik oddělení přistávacího modulu od služební části sondy. O 20 s později se měly oddělit dva penetrátory (Scott a Amundsen).
20:01 UT: Předpokládaný okamžik přistání přistávacího modulu v bodě 76.1° j.š., 195.3° v.d. a penetrátorů v bodě 75.0° j.š., 196.5° z.d.
20:39 UT: Předpokládaný okamžik obnovení spojení; ani s jednou ze tří částí však nebylo navázáno.
  @
1999-prosinec až
2000-leden
Řidicí středisko neúspěšně opakovaně vysílalo povely k oživení vysílačů na přistávacích modulech sondy.
2000-01-17 16:00 UT: Řidicí středisko ukončilo pokusy o navázání spojení s přistávacím modulem.
2000-01-26 Kolem 21:00 UT: Řidicí středisko poslalo další povely na sondu vzhledem k tomu, že při zpětné analýze dat přijatých 45m stanicí Stanford University, Stanford, CA (USA) byly nalezeny známky možné aktivity vysílačů sondy.

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. Mars Surveyor 98 Press Kit. - Pasadena, CA : JPL, 1998.     (http://mars.jpl.nasa.gov/msp98/news/presskit.html).
  3. Mars Surveyor 98. - Pasadena, CA : JPL, 1998.     (http://mars.jpl.nasa.gov/msp98/welcome.html).
  4. Delta 265: Mars Polar Lander. - Florida Today, 1999.     (http://www.flatoday.com/space/explore/uselv/delta/d265/d265.htm).
  5. Mars Polar Lander Orbit Data / K. Stein. - ISI Consulting, 1998-12-28.     (http://www2.satellite.eu.org/sat/seesat/Dec-1998/0487.html).
  6. Mars Probes Launched Successfully. - Spaceflight 41 [3] 91 (1999).
  7. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [543] 1 (1999-02-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx543.html).
  8. Satellite Digest-329 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [3] 132 (2000).
  9. Mars Probe Loss Follow-Up. - Spaceflight 42 [3] 93 (2000).
  10. Has orbiter found NASA's lost Mars Polar Lander? / [NASA-JPL, MSSS]. - Spaceflight Now. - 2005-05-05. - [2005-05-06].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0505/05mpl/).

------
Datum poslední úpravy: 2005-05-06 20:24:51 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2005 - Antonín Vítek