1998-073A - Mars Climate Orbiter

Název objektuMars Climate Orbiter
MCO [=Mars Climate Orbiter]
SSC25571
Start1998-12-11 18:45:51 UT, Eastern Test Range, Delta 7425
Stav objektuzanikl v atmosféře Marsu
Zánik1999-09-23.38
Životnost285.60 dne, tj. 0.78 roku
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, LMA
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost vzletová 633 kg
prázdná 342 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-12-11.78 G 28.40° 95.54 min 184 km 905 km Plán. Parkovací dráha.
98-12-11.79 G 23.90° 94.90 min 163 km 865 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Postavila ji firma Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science, Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná sonda tvaru nepravidelného hranolu o rozměrech 2.10×1.65×1.95 m je vybavena jedním rozkládacím panelem slunečních baterií o rozpětí 5.5 m, dodávajícím u Země 1000 W, u Marsu 500 W elektrické energie a dobíjejícím NiH2 akumulátorovou baterii s kapacitou 16 Ah. Na palubě jsou následující vědecké přístroje:

Telekomunikační systém pracuje v pásmu X (8 GHz, výkon 15 W) přes parabolickou anténu o průměru 1.3 m. Dále nese retranslační zařízení pracující v pásmu UHF (výkon vysílače 15 W) pro oboustranné spojení s přistávacím modulem a penetrátory sondy Mars Polar Lander. Pro navedení na dráhu kolem Marsu je vybavena motorem LEROS o tahu 640 N na dvousložkové KPL (hydrazin a oxid dusičitý). Ke korekcím dráhy a změnám orientace slouží 4 motory o tahu 22 N na jednosložkové KPL (hydrazin); pro stabilizaci slouží 4 motorky o tahu 0.9 N, doplňující systém 3 silových setrvačníků. Orientační systém využívá referenční kamery, dvou čidel Slunce a dvou redundantních inerciálních plošin. Pro snižování výšky dráhy nad Marsem bude využito aerodynamického brzdění.

Hlavní pozemní řídicí středisko se nachází v prostorách NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA), záložní v areálu Lockheed Martin Astronautics (LMA), Denver, CO (USA). Pro spojení se sondou je využíváno sítě stanic DSN [=Deep Space Network].

Předchozí sondou této řady je Mars Global Surveyor (1996-062A), následující je Mars Polar Lander (1999-001A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-12-11 19:24:22 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:09:03 UT: Snížení rychlosti rotace.
19:29:09 UT: Oddělení od 3. st. rakety.
19:31 UT: Vyklopení panelů slunečních baterií - 19:45 UT: Navázáno první spojení se sledovací stanicí DSN poblíže Canberry (Austrálie).
1998-12-16 Sonda se nacházela 1.12 mil. km od Země, od níž se vzdalovala rychlostí 3.41 km/s.
1998-12-17 Bylo ukončeno nepřetržité sledování sondy; zkráceno na 3×4 h denně.
1998-12-21 21:30 UT: Korekce dráhy TCM-1 (t=2.8 min, Δv=19.1 m/s). Sonda se nacházela ve vzdálenosti 2.87 mil. km od Země, vůči níž se pohybovala rychlostí 3.32 km/s.
1998-12-23 Na dobu 4.5 h byly oživeny přístroje PMIRR a MARCI. Telemetrické údaje potvrdily, že oba přístroje jsou v dobrém stavu.
1999-03-24 Byl úspěšně znovu vyzkoušen přístroj PMIRR.
1999-03-26 Byla znovu vyzkoušena kamera MARCI.
1999-01-26 Korekce dráhy TCM-2.
1999-06-29 Sonda se nacházela 95.6 Gm od Země a 24.6 Gm od Marsu.
1999-07-25 Korekce dráhy TCM-3. Během manévru a krátce po něm bylo zjištěno nečekané chování servomotoru natáčení panelů slunečních baterií.
1999-09-15 17:40 UT: Korekce dráhy TCM-4 (t=15 s).
1999-09-23 09:01 UT: Zažehnut hlavní koreční motor sondy, který ji měl navést na areocentrickou dráhu. V důsledku navigační chyby bylo však periareum ve výši přibližně 60 km nad povrchem Marsu místo očekávaných 140 až 150 km, takže sonda shořela v atmosféře planety8 (nejnižší přípustná výška byla 85 km). Příčinou navigační chyby byla záměna metrických a anglických měrových jednotek při předávání dat mezi dvěma řídicími středisky.

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. Mars Surveyor 98 Press Kit. - Pasadena, CA : JPL, 1998.     (http://mars.jpl.nasa.gov/msp98/news/presskit.html).
  3. Mars Surveyor 98. - Pasadena, CA : JPL, 1998.     (http://mars.jpl.nasa.gov/msp98/welcome.html).
  4. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [542] 1 (1999-01-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx542.html).
  5. Delta 264: Mars Climate Orbiter. - Florida Today, 1998.     (http://www.flatoday.com/space/explore/uselv./stories/1998b/d264.htm).
  6. Launching to Mars. - Spaceflight 41 [3] 93 (1999).
  7. Weather Satellite Nears Mars. - NASA Space Science News. - 1999-09-21.     (http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast210999_1.htm).
  8. Satellite Digest-328 / P. S. Clark. - Spaceflight 42 [2] 87-88 (2000).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:52 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek