1998-052A - Intelsat 7

Název objektuIntelsat 7 [=International Telecommunication Satellite]
IS-7 [=Intelsat 7]
PanAmSat 7 [=Pan American Satellite]
PAS-7 [=Pan American Satellite 7]
SSC25473
Start1998-09-16 06:31 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44LP
Stav objektuna geocentrické dráze
Provozovatel USA, Intelsat
dříve USA, PanAmSat
VýrobceUSA, SS/L
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 3833 kg
na dráze 2118 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-09-15.93 G 7.06° 1087.12 min 171 km 57117 km  
98-09-16 G 7.00° 1041.23 min 199 km 55104 km Plán.
98-09-16.3 G 6.99° 1041.27 min 199 km 55106 km Arianespace.
98-09-16.68 G 7.05° 1088.69 min 59 km 57297 km  
98-09-17.16 G 7.04° 1083.94 min 233 km 56919 km  
98-09-18.17 G 2.18° 1263.70 min 10082 km 54599 km  
98-09-28.00 G 0.06° 1438.66 min 35777 km 35897 km  
98-10-05.00 G 0.04° 1436.03 min 35776 km 35795 km  
01-01-05.90 G 0.04° 1436.09 min 35774 km 35799 km  
01-01-27.96 G 0.09° 1436.08 min 35556 km 36017 km  
01-02-02.97 G 0.04° 1436.06 min 35760 km 35812 km  
01-11-08.65 G 0.05° 1436.09 min 35642 km 35930 km  
01-11-29.76 G 0.06° 1436.09 min 35775 km 35798 km  
01-12-20.81 G 0.06° 1436.03 min 35652 km 35919 km  
02-01-02.00 G 0.04° 1436.09 min 35774 km 35799 km  
05-01-03.00 G 0.05° 1436.08 min 35769 km 35803 km  
08-01-01.01 G 0.02° 1436.09 min 35770 km 35803 km  
10-08-04.59 G 0.01° 1436.11 min 35638 km 35935 km  
10-08-07.68 G 0.02° 1436.10 min 35775 km 35799 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
98-10-17.0068.64°0.01°/d0.04° 
00-05-10.0068.69°0.00°/d0.01° 
08-05-04.6768.71°0.01°/d0.01° 
08-07-01.8368.66°0.01°/d0.02° 
08-08-22.0168.62°0.01°/d0.01° 
08-11-12.9668.68°0.01°/d0.03° 
09-06-18.0568.66°0.00°/d0.01° 
09-06-19.5968.68°0.00°/d0.01° 
10-02-08.6568.63°0.01°/d0.02° 
10-09-18.0168.62°0.01°/d0.01° 
10-11-13.9268.67°0.01°/d0.03° 
10-12-30.7168.66°0.00°/d0.01° 
10-12-31.8168.64°0.01°/d0.00° 
11-01-01.8768.63°0.01°/d0.00° 
11-01-02.9268.62°0.01°/d0.01° 
11-01-02.9668.62°0.01°/d0.01° 
11-01-02.9668.62°0.01°/d0.01° 
11-01-02.9668.62°0.01°/d0.01° 
11-01-26.8868.59°0.00°/d0.01° 
11-01-27.5768.68°0.00°/d0.01° 
11-01-28.6168.64°0.00°/d0.01° 
11-01-29.6668.63°0.01°/d0.01° 
11-01-30.7068.63°0.01°/d0.01° 
11-01-30.7068.63°0.01°/d0.01° 
11-01-30.7068.63°0.01°/d0.01° 
11-02-23.7868.61°0.01°/d0.01° 
11-02-23.7868.61°0.01°/d0.01° 
11-02-24.9768.58°0.01°/d0.01° 
11-02-24.9768.58°0.01°/d0.01° 
11-03-30.8068.66°-0.00°/d0.00° 
11-10-04.0168.63°0.01°/d0.01° 
11-10-04.0168.63°0.01°/d0.01° 
11-10-04.0168.63°0.01°/d0.01° 
11-11-02.9568.64°0.01°/d0.02° 
11-11-03.6768.69°0.01°/d0.02° 
11-11-04.8068.67°0.01°/d0.03° 
11-11-04.8068.67°0.01°/d0.03° 
11-11-05.7068.69°0.01°/d0.03° 
11-11-05.7068.69°0.01°/d0.03° 
11-11-05.7068.69°0.01°/d0.03° 
11-11-28.8268.67°0.01°/d0.01° 
11-11-28.8268.67°0.01°/d0.01° 
11-12-15.7068.69°0.01°/d0.00° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Space Systems/Loral, Palo Alto, CA (USA). Provozovatelem byla firma Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA), od r. 2006 International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu FS-1300 tvaru kvádru o rozměrech 2.4×2.2×2 m je vybavena párem slunečních baterií dodávajících 11.O kW elektrické energie. Nese 14(+4) převaděčů pracujících v pásmu C (6.425-6.725/3.400-3.700 GHz, výkon 14×50 W) a 30(+10) převaděčů pracujících v pásmu Ku (13.750-14.250/10.950-11.200 a 11.450-11.750 GHz, 30×100 W). Je určena pro přímé vysílání televizních programů a další telekomunikační služby pro oblast Evropy, Afriky a větší části Asie.

Plánovaný bod zavěšení je nad 68.5° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 16 roků.

Předchozí družicí této řady jiného typu je PAS-22 (1997-086A), další je PAS-8 (1998-065A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-09-16 06:31 UT: Vzlet.
06:53 UT: Družice byla navedena na velmi excentrickou (supersynchronní) přechodovou dráhu.
Kolem 09:30 UT: Vyklopeny panely slunečních baterií.
1998-09-17 Kolem 08:30 UT: První zážeh apogeového motoru.
2001-říjen Bylo oznámeno, že výkon fotovoltaických baterií družice poklesl v důsledku konstrukční závady o 25 %.
2006-07-03 Družice byla převedena do vlastnictví společnosti Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).
2007-02-01 Družice byla přejmenována z PAS-7 na Intelsat 7 alias IS-7.

Literatura

 1. Home Page. - Palo Alto, CA : Space Systems/Loral, 2002. - [Cit. 2002-05-09].     (http://www.ssloral.com).
 2. Home Page. - Greenwich, CT : PAS, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.panamsat.com/noflash_index.asp).
 3. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
 4. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [539] 1 (1998-10-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx539.html).
 5. The Satellites - PAS 7 Information. - Greenwich, CT : PanAmSat, 1998.     (http://www.panamsat.com/sat/p7info.htm).
 6. PanAmSat. - Palo Alto, CA : Space Systems/Loral, 1998.     (http://www.ssloral.com/prod_serv/products/datashts/panamsat.pdf).
 7. Arianespace Launches. - Spaceflight 40 [11] 421 (1998).
 8. Panamsat forgets its sorrows and sees Ariane launch PAS-7 / M. O. A. Ransom.     (http://www.go-ariane.com/main/vols/vol_110.shtml).
 9. Flight 110: Mission acomplished for PanAmSat / [Arianespace]. - Florida Today. - 1998-09-16.     (http://www.flatoday.com/space/explore/stories/1998b/091698j.htm).
 10. Satellite Digest-315 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [1] 44 (1999).
 11. Satellite Digest-316 / P. S. Clark. - Spaceflight 41 [2] 88-89 (1999).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:37 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek