1998-006A - Brasilsat B3

Název objektuBrasilsat B3
SBTS-B3 [=Sistema Brasileiro de Telecomunicacoes por Satélite]
Chybný název Brazilsat B3
SSC 25152
Start1998-02-04 23:29 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44LP
Stav objektuna geocentrické dráze
ProvozovatelBrazílie, Embratel
VýrobceUSA, Hughes SC
Kategoriestacionární telekomunikační družice
Hmotnost vzletová 1780 kg
na dráze 1052 kg
prázdná 856 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
98-02-05 G 7.00° 635.7 min 199 km 36023 km plánovaná dráha
98-02-05.53 G 7.02° 632.07 min 219 km 35818 km  
98-02-11.12 G 6.99° 630.46 min 247 km 35708 km  
98-02-18.11 G 7.00° 628.26 min 217 km 35624 km  
98-02-20.00 G 0.03° 1436.14 min 35780 km 35795 km  
98-04-01.01 G 0.11° 1437.32 min 35808 km 35814 km  
98-06-23.06 G 0.02° 1436.17 min 35787 km 35789 km  
01-01-01.44 G 0.06° 1436.09 min 35781 km 35792 km  
04-01-03.40 G 0.08° 1436.11 min 35780 km 35793 km  
07-01-01.26 G 0.08° 1436.14 min 35777 km 35798 km  
08-08-05.50 G 0.08° 1434.14 min 35744 km 35752 km  
08-08-06.25 G 0.07° 1436.12 min 35777 km 35797 km  
08-08-06.90 G 0.07° 1434.04 min 35743 km 35750 km  
08-08-22.40 G 0.10° 1435.83 min 35761 km 35802 km  
08-09-19.37 G 0.04° 1436.12 min 35770 km 35804 km  
11-01-01.21 G 0.05° 1436.09 min 35766 km 35807 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
98-07-19.00-84.03°0.00°/d0.04° 
08-05-04.11-83.99°-0.00°/d0.07° 
08-08-21.19-75.46°0.49°/d0.10° 
08-08-23.20-75.12°0.02°/d0.10° 
08-09-19.36-74.90°-0.00°/d0.04° 
09-04-21.08-75.01°-0.00°/d0.07° 
10-01-11.91-74.94°0.00°/d0.05° 
10-10-18.39-75.05°-0.00°/d0.07° 
11-04-21.23-75.02°-0.00°/d0.04° 
11-04-22.18-75.04°-0.00°/d0.04° 
11-04-22.18-75.04°-0.00°/d0.04° 
11-04-23.33-75.04°-0.01°/d0.04° 
11-05-10.43-74.96°0.01°/d0.07° 
11-06-03.42-74.98°0.00°/d0.05° 
11-12-04.05-74.90°0.01°/d0.06° 
11-12-04.05-74.90°0.01°/d0.06° 
11-12-04.05-74.90°0.01°/d0.06° 
11-12-04.05-74.90°0.01°/d0.06° 
11-12-17.04-74.96°-0.01°/d0.07° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech Integrated Satellite Factory, El Segundo, CA (USA). Provozovatelem je společnost Embratel S.A., Rio de Janeiro, RJ (Brazílie).

Rotací stabilizovaná družice typu HS-376W válcového tvaru o průměru 3.65 m a délce 3.43 m během startu (na dráze 8.31 m po vyklopení antén a vysunutí válcového panelu slunečních baterií) nese 28 aktivních převaděčů pracujících v pásmu C (6/4 GHz, polovodičové zesilovače s výkonem 24×15.3 W a 4×16.5 W, šířka pásma 27×36 MHz, 1×33 MHz, EIRP 33 až 41 dBW). Družice zajišťuje regionální provoz v Brazílii a zemích organizace MERCOSUL. Anténní systém tvořený parabolickou anténou o průměru 2.44 m je umístěn na stabilizované protirotující plošině, která nese též veškerou elektroniku. Boky válcového tělesa jsou pokryty slunečními bateriemi dodávajícími 1800 W na počátku a 1650 W na konci aktivního života a dobíjejícími NiCd akumulátorovou baterii. Pro navedení na stacionární dráhu slouží motor na KPL.

Plánovaný bod zavěšení je nad 65° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 12.6 roku.

Předchozí družicí této řady je Brasilsat B2 (1995-016A), další je Brasilsat B4 (2000-046A).

Průběh letu

Datum Událost
1998-březen V průběhu měsíce byl vymanévrován z pozice nad 65° z.d. a pohyboval se západním směrem.
1998-červen V průběhu měsíce přemístěn nad 84° z.d.

Literatura

  1. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
  2. Satélite - Tecnologias - EMBRATEL.     (http://www.embratel.net.br/tecnologias/satelite/index.html).
  3. Second-Generation Spacecraft for Brasil. - Los Angeles : Hughes, 1998.     (http://www.hughespace.com/factsheets/376/brasilsat_b/brasilsat_b.html).
  4. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [532] 1 (1998-03-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx532.html).
  5. Launch Kit: Arianespace Flight 105. - Arianespace, 1998.     (http://www.arianespace.com/english/news_kit105.html).
  6. Satellite Digest-313 / P. S. Clark. - Spaceflight 40 [11] 451-452 (1998).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-24 20:17:10 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek