1997-055A - STS 86

Název objektuSTS 86
Atlantis F-20
Shuttle Mission 87
S/MM-7 [=Shuttle/Mir Mission]
Spacehab 9
SSC 24964
Start1997-09-26 02:34:19.072 UT, Eastern Test Range, Atlantis
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1997-10-06 21:55:12 UT, Eastern Test Range, SLF Rwy 15
Životnost10.8062 dne, tj. 0.0296 roku
ProvozovatelUSA, NASA-OSF
VýrobceUSA, Rockwell
Kategorieraketoplán
Hmotnost přistávací 114184 kg kg
prázdná (bez SSME) 69025 kg

Osádka

Od Odkud Do Kam Člen osádky Stát Let Funkce
1997-09-26 Země 1997-10-06 Země James D. Wetherbee USA 4 CDR
Michael J. Bloomfield USA 1 PLT
Vladimir G. Titov <=Владимир Г. Титов> RUS 4 MS
Scott E. Parazynski USA 2 MS
Jean-Loup J. M. Chrétien FRA 3 MS
Wendy B. Lawrence USA 2 MS
1997-09-26 Země 1997-09-28 1986-017A David A. Wolf USA 2 MS
1997-09-28 1986-017A 1997-10-06 Země C. Michael Foale USA 4 MS

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
97-09-26.14 G 51.65° 90.05 min 256 km 298 km  
97-09-26.25 G 51.65° 91.01 min 293 km 355 km  
97-09-26.33 G 51.66° 91.07 min 287 km 367 km  
97-09-26.73 G 51.65° 91.69 min 331 km 383 km  
97-09-27.80 G 51.65° 92.29 min 384 km 389 km  
97-10-03.96 G 51.65° 91.89 min 356 km 379 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Pilotovaný kosmický raketoplán. Postavila ho firma Rockwell International, Space Systems Group (nyní Boeing North American), Palmdale, CA (USA). Provozovatelem je NASA Johnson Space Center, Houston, TX (USA) pro NASA Office of Space Flight, Washington, DC (USA).

Raketoplán Atlantis sestává ze tří částí: družicového stupně vybaveného hlavními motory SSME [=Space Shuttle Main Engines], odhazovací nádrže ET [=External Tank] a startovacích motorů SRB [=Solid Rocket Boosters].

Motory SRB výr. č. BI-090 na TPH (polybutadienakrylát-hliník-chloristan amonný) o délce 45.46 m, průměru 3.8 m a vzletové hmotnosti 2×590 t vybavené výkyvnými tryskami vyvíjejí při vzletu tah 2×11.8 MN. Doba jejich funkce činí 120 s. Poté se oddělují a na padácích se snášejí do moře, odkud jsou vyloveny a připraveny k dalšímu použití.

Nádrž ET výr. č. ET-88 o délce 47.0 m a průměru 8.4 m nese zásoby kapalného vodíku (102 600 kg) a kyslíku (616 500 kg) pro motory SSME. Po dosažení suborbitální dráhy je odhozena a zaniká v atmosféře.

Okřídlený družicový stupeň výr. č. OV-104 o délce 37.24 m, výšce 17.25 m a rozpětí 23.79 m sestává z dvoupodlažního prostoru pro osádku, trupu a motorového prostoru. Prostor pro osádku (7 osob, v nouzových případech až 10 osob) má objem 71.5 m3 s atmosférou normálního vzduchu o tlaku 1014 hPa. V horní části se nachází letová paluba vybavená 10 okny, na níž jsou soustředěny prvky řízení, v dolní části obytná paluba s bočním průlezem pro nástup a výstup osádky a s průlezem do nákladového prostoru, sanitárním zařízením, kuchyňkou a místy pro odpočinek. V její přední části je umístěna většina řídicí elektroniky. Pod podlahou obytné paluby se nachází klimatizační zařízení. V trupu o rozměrech 18.3×5.2×4.0 m je umístěn nákladový prostor, uzavíratelný dvoukřídlými dveřmi, na jejichž vnitřní straně jsou radiátory klimatizačního systému. V trupu se nachází mj. dálkový manipulátor RMS [=Remote Manipulator System], 3 palivové baterie s výkonem 3×7 kW (v maximu 3×12 kW) a 4 nádrže s kyslíkem a 4 nádrže vodíkem nutným pro jejich provoz. V zadní části jsou umístěna 3 turbočerpadla APU [=Auxiliary Power Units] hydraulického systému pro ovládání motorů SSME a aerodynamických řídicích ploch. V motorovém prostoru se nacházejí 3 kyslíkovodíkové motory SSME výr. č. 2012, 2040 a 2019 o tahu 3×2.1 MN ve vakuu. Pod motorovým prostorem je umístěn trupový elevon. Nad motorovým prostorem po stranách kýlové plochy s kormidly a aerodynamickou brzdou jsou připevněny dva moduly OMS [=Orbital Maneuvring System], každý s jedním motorem OMS o tahu 26.7 kN, 12 řídicími motory RCS [=Reaction Control System] o tahu 3.87 kN a 2 vernierovými motory o tahu 111 N. Jako pohonné látky pro OMS a RCS slouží monometylhydrazin a oxid dusičitý. Další modul RCS se 14 motory o tahu 3.87 kN a se 2 motory o tahu 111 N je zabudován v přídi raketoplánu. Povrch raketoplánu je pokryt systémem tepelné ochrany, tvořeným převážně dlaždicemi ze slinutého pěnového křemene. Pro přistání je vybaven vysouvacím podvozkem.

Na letové palubě byly umístěny resp. uskutečňovány mj. následující experimenty:

Na obytné palubě byly umístěny: V nákladovém prostoru byly umístěny: Z povrchu Země se uskutečnil experiment SIMPLEX [=Shuttle Ionospheric Modification with Pulsed Local Exhaust], studující změny v ionosféře vyvolané chodem motorů raketoplánu pomocí radiolokace. Z družice MSX (1996-024A) se uskutečnil experiment MSX [=Midcourse Space Experiment] s podobným úkolem.

Hlavním úkolem letu byla doprava nákladu na ruskou stanici Mir a výměna amerického člena osádky této stanice.

Předchozí let kosmického raketoplánu je STS 85 (1997-039A), následující STS 87 (1997-073A). Předchozí let družicového stupně Atlantis je STS 84 (1997-023A), nasledující po střední opravě OMDP [=Orbiter Maintenance Down Period] je STS 101 (2000-027A).

Průběh letu

Datum Událost
1997-09-26 02:42:50 UT: (T +510.87 s) Vypojení hlavních motorů SSME (MECO). Během úhybného manévru po odhození ET bylo zjištěno že motor RCS v pozici L3D nepracuje.
03:16:09 UT: Manévrem OMS-2 (Δv=52.3 m/s, t=108.7 s) navedena na výchozí dráhu.
04:07:48 UT: Otevřeny dveře nákladového prostoru.
05:59:09 UT: Dalším manévrem NC-1/OMS-3 (Δv=28.8 m/s, t=59.12 s) byla zvýšena oběžná dráha. 07:34 UT: Zahájen odpočinek; část osádka se však uložila k odpočinku až od 2 hodiny později.
16:34 UT: Ukončen odpočinek.
17:26:15 UT: Korekce dráhy NC-2/OMS-4 (Δv=17.5 m/s, t=36.8 s).
V průběhu dne prověřili S. Parazynski a V. Titov svoje skafandry pro výstup do kosmického prostoru a připravili přechodovou komoru EAL. Wetherbee a W. Lawrence instalovali televizní kameru do ODS. Bloomfield provedl kontrolu výbavy pro výstup do volného prostoru. Titov a Chrétien otevřeli Spacehab a spolu s Wolfem začali připravovat náklad k budoucímu transportu na stanici Mir. Uskutečnila se kontrola laserového lokátoru EPS a UHF pojítka pro spojení s Mirem.
1997-09-27 00:38 UT: Oživena zařízení v ODS.
00:42 UT: Parazynski a J.-L. Chrétien vysunuli prstenec stykovacího uzlu na ODS do pohotovostní polohy v rámci příprav na spojení.
03:22:20 UT: Korekce dráhy NC-3 pomocí motorů RCS (Δv=1.34 m/s, t=18 s). Původně plánovaná korekce NPC byla zrušena.
05:34 UT: Zahájen odpočinek.
12:34 UT: Ukončen odpočinek.
15:59:25 UT: Korekce dráhy NC-4/OMS-5 (Δv=13.0 m/s, t=26.3 s).
16:34:13 UT: Korekce dráhy NCC motory RCS (Δv=0.49 m/s, t=7 s).
Manévr zahájení přibližovací fáze TI motory RCS (Δv=1.71 m/s, t=23 s).
17:41:13 UT: Korekce dráhy MC-1 motory RCS (Δv=0.06 m/s, t=1 s).
18:25:13 UT: Korekce dráhy MC-2 motory RCS (Δv=0.40 m/s, t=5 s).
18:42:13 UT: Korekce dráhy MC-3 motory RCS (Δv=0.37 m/s, t=5 s).
18:52:13 UT: Korekce dráhy MC-4 motory RCS (Δv=0.37 m/s, t=1 s).
19:57:46 UT: Zachycení stykovacích uzlů raketoplánu a stanice Mir (1986-017A).
20:06:05 UT: Pevné spojení dokončeno.
21:45 UT: Otevřeny průlezy mezi raketoplánem a stanicí.
1997-09-28 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu dne byl zahájen transport nákladu z raketoplánu na palubu stanice Mir.
16:34 UT: Ukončena výměna tvarovaných křesel v transportní lodi Sojuz; okamžik oficiálního střídání amerického člena osádky na Miru.
V odpoledních hodinách se uskutečnil experiment MISDE/RME-1317 [=Mir Structural Dynamics Experiment], při němž se zjišťoval vliv zážehů motorů RCS a cvičení osádky na stabilitu komplexu a chování panelů slunečních baterií.
1997-09-29 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu dne pokračovali Titov, Parazynski, Solovjov a Vinogradov v přenášení nákladu. M. Foale instruoval D. Wolfa o systémech stanice. Wolf zahájil biologické experimenty v modulu Kvant-2.
1997-09-30 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
Osádka pokračovala v transportu nákladu. Titov a Parazynski dokončovali přípravu skafandrů pro plánovaný výstup do volného prostoru.
1997-10-01 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
13:34 UT: Uzavřeny průlez mezi stanicí a raketoplánem. Poté se Titov a Parazynski oblékli do skafandrů a začali dýchat čistý kyslík.
17:15 UT: Zahájena dekomprese přechodové komory.
17:29 UT: Astronauti S. Parazynski a V. Titov zahájili výstup (přepojení skafandrů na vnitřní zdroje).
17:32:39 UT: Ukončena dekomprese přechodové komory. Během výstupu astronauti demontovali 4 bloky zařízení MEEP [=Mir Envirnoment Effects Payload] umístěné na povrchu Miru a vyzkoušeli různé druhy nářadí a vybavení pro práci na stavbě ISS včetně komponent zařízení SAFER [=Simplified Aid for EVA Rescue]. Na stykovací modul stanice umístili přípravek o hmotnosti 55 kg na případné zaslepení otvoru po plánované demontáži poškozeného slunečního panelu modulu Spektr.
Během výstupu byla provedena na Miru výměna hlavního počítače; po tu dobu zajišťoval orientaci a stabilizaci komplexu raketoplán.
22:30:02 UT: Výstup ukončen; zahájena rekomprese přechodové komory. Celkové trvání výstupu bylo 5 h 01 min.
1997-10-02 01:52 až 13:34 UT: V obytných prostorách obnoven normální tlak.
03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu společného letu bylo z raketoplánu na palubu stanice Mir přepraveno 303 položek o celkové hmotnosti 3957 kg; kromě toho ze zásob družicového stupně bylo předáno přibližně 779 kg vody, 34.3 kg kyslíku, 59.0 kg dusíku a 8 patron LiOH.
22:45 UT.
Ukončení společné práce; osádka raketoplánu se vrátila zpět na jeho palubu.
23:06 UT: Uzavřen průlez v ODS.
23:17 UT: Zahájena dekomprese přechodového tunelu.
23:29 UT: Ukončena dekomprese přechodového tunelu.
1997-10-03 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
15:51:12 UT: Aktivován stykovací uzel ODS.
17:28:15 UT: Raketoplán se oddělil od stanice Mir (1986-017A). Oddělení bylo proti plánu odloženo o 1 oběh na žádost ruské strany. Bylo zapotřebí dokončit prověrky rozhraní mezi novým řídicím počítačem a silovými gyroskopy stabilizačního systému stanice. Poté velitel odmanévroval raketoplán do vzdálenosti přibližně 180 m. Byl vyzkoušen laserový lokátor EPS (experiment RME-1314). Po ukončení zkoušek se raketoplán přiblížil na 60 m a provedl inspekční oblet, při němž se zjišťovalo poškození modulu Spektr.
22:25 UT: Úhybný manévr motory RCS.
22:25:27 UT: Manévrem OMS-6 (Δv=9.9 m/s, t=19.6 s) přešel raketoplán na samostatnou dráhu.
Zbytek dne měla osádka osobní volno.
1997-10-04 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
V průběhu pracovního dne uskutečnili J. Wetherbee a M. Bloomfield prověrky systémů družicového stupně včetně spuštění čerpadla APU-1. Všechny motory RCS (s výjimkou R4D) byly v pořádku. Zbytek osádky uklízel prostory Spacehabu a raketoplánu.
20:23:14 UT: Manévr OMS-7 (Δv=2.5 m/s, t=10.2 s, levý motor OMS) v rámci experimentu SIMPLEX.
1997-10-05 03:34 UT: Zahájen odpočinek.
11:34 UT: Ukončen odpočinek.
19:16:34 UT: Uzavřeny dveře nákladového prostoru.
Vzhledem ke špatnému počasí na KSC byly odvolány obě dvě možnosti přistání.
23:43:45 UT: Dveře nákladového prostoru byly znovu otevřeny.
1997-10-06 04:34 UT: Zahájen odpočinek.
12:34 UT: Ukončen odpočinek.
Kolem 17:00 UT: Zahájeny přípravy k přistání.
18:06:30 UT: Dveře nákladového prostoru byly uzavřeny.
18:13:26.3 UT: Zahájen brzdicí manévr motory OMS (Δv=104.9 m/s, t=195.4 s).
21:55:12 UT: Raketoplán dosedl hlavním podvozkem na dráhu 15 letiště SLF.
21:55:19 UT: Dosedlo příďové kolo.
21:55:22 UT: Vypuštěn brzdicí padák.
21:55:57 UT: Odhozen brzdicí padák.
21:56:31 UT: Raketoplán se zastavil.

Literatura

  1. Space Shuttle Main Page. Washington, DC : NASA, 2005. - [Cit. 2006-12-10].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html).
  2. Spacehab / G. van de Haar. - Spaceflight 41 [4] 152-153 (1999).
  3. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [527] 1 (1997-10-01).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx527.html).
  4. STS-86 Atlantis - Seventh Atlantis-Mir docking mission. - Florida Today, 1997.     (http://www.floridatoday.com/space/explore/manspace/shuttle/sts86/sts86.htm).
  5. MEK - STS-86 At/F-20 / A. Holub. - Most : MUS, 1998.     (http://www.mus.cz/~ales/pil_lety/usa/sts/sts-86/index.htm).

------
Datum poslední úpravy: 2007-01-04 12:48:23 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2007 - Antonín Vítek