1996-002A - Intelsat 3R

Název objektuIntelsat 3R [=International Telecommunication Satellite 3 Replacement]
IS-3R [=Intelsat  3 Replacement]
PanAmSat 3R [=PAN AMerican SATellite 3 Replacement]
PAS-3R [=Pan American Satellite 3 Replacement]
SSC 23764
Start1996-01-12 23:10:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 44L/H10-3
Stav objektu na geocentrické dráze
Provozovatel USA, Intelsat
dříve USA, PanAmSat
VýrobceUSA, Hughes SC
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost vzletová 2918 kg
na dráze 1753 kg
prázdná 1318 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
96-01-15.48 G 6.97° 654.41 min 249 km 36932 km  
96-01-17.48 G 0.25° 1420.17 min 34951 km 35998 km  
96-01-21.93 G 0.03° 1435.54 min 35666 km 35886 km  
96-02-11.00 G 0.07° 1436.05 min 35775 km 35797 km  
99-01-07.31 G 0.00° 1436.13 min 35776 km 35798 km  
00-03-16.32 G 0.01° 1440.67 min 35778 km 35974 km  
00-03-19.81 G 0.01° 1436.04 min 35780 km 35791 km  
03-01-10.66 G 0.02° 1436.11 min 35781 km 35793 km  
06-01-02.00 G 0.02° 1436.16 min 35777 km 35799 km  
06-12-06.00 G 0.03° 1436.24 min 35641 km 35937 km  
06-12-06.23 G 0.01° 1436.18 min 35780 km 35797 km  
09-01-03.57 G 0.05° 1436.15 min 35781 km 35794 km  
09-10-30.93 G 0.26° 1436.11 min 35774 km 35799 km  
10-01-17.99 G 0.46° 1436.13 min 35774 km 35801 km  
10-04-08.00 G 0.66° 1436.09 min 35772 km 35801 km  
10-07-03.98 G 0.87° 1436.09 min 35772 km 35801 km  
10-08-10.00 G 0.10° 1437.17 min 35799 km 35816 km  
10-08-12.00 G 0.98° 1437.13 min 35797 km 35817 km  
10-09-26.43 G 1.07° 1437.42 min 35794 km 35831 km  
10-10-04.38 G 1.08° 1437.76 min 35801 km 35837 km  
10-10-25.91 G 0.97° 1436.98 min 35767 km 35841 km  
10-10-27.24 G 1.14° 1437.87 min 35800 km 35843 km  
10-11-17.49 G 1.19° 1436.71 min 35778 km 35819 km  
11-02-10.39 G 1.40° 1436.11 min 35774 km 35800 km  
11-05-05.44 G 1.60° 1436.10 min 35775 km 35798 km  
11-07-07.79 G 1.75° 1438.58 min 35825 km 35846 km  
11-07-08.27 G 1.78° 1440.22 min 35836 km 35899 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
96-07-16.00-43.07°-0.01°/d0.09° 
00-05-10.00-43.02°-0.01°/d0.04° 
08-05-06.09-42.98°-0.00°/d0.05° 
08-11-09.67-42.95°-0.00°/d0.03° 
09-06-12.91-42.98°0.00°/d0.04° 
09-09-11.49-43.02°-0.00°/d0.14° 
09-10-28.01-42.94°0.00°/d0.25° 
09-12-04.78-43.05°-0.00°/d0.36° 
10-01-27.06-43.13°-0.01°/d0.47° 
10-02-24.25-43.14°0.00°/d0.55° 
10-09-18.22-55.78°-0.32°/d1.05° 
10-09-18.38-55.87°-0.32°/d1.05° 
10-10-04.37-61.41°-0.41°/d1.08° 
10-10-23.35-69.56°-0.44°/d1.13° 
10-10-25.90-70.39°-0.22°/d0.97° 
10-10-28.37-71.80°-0.44°/d1.14° 
10-11-12.72-78.85°-0.46°/d1.18° 
10-11-16.06-80.06°-0.33°/d1.19° 
10-11-19.19-80.82°-0.19°/d1.20° 
10-11-19.44-80.94°-0.19°/d1.20° 
10-11-23.02-80.90°-0.00°/d1.21° 
11-01-07.91-80.99°0.00°/d1.32° 
11-02-25.03-81.00°0.00°/d1.43° 
11-04-07.12-80.99°0.01°/d1.53° 
11-04-08.38-81.03°0.01°/d1.53° 
11-05-04.39-81.02°0.00°/d1.59° 
11-05-05.43-81.03°0.00°/d1.60° 
11-06-17.45-81.07°-0.00°/d1.70° 
11-06-17.45-81.07°-0.00°/d1.70° 
11-06-18.38-81.09°-0.00°/d1.70° 
11-07-07.78-81.43°-0.62°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-10.32-84.09°-1.02°/d1.75° 
11-07-18.30-115.65°-4.30°/d1.79° 
11-08-01.45-176.10°-4.20°/d1.80° 
11-08-01.57-176.63°-4.20°/d1.80° 
11-08-02.61178.98°-4.20°/d1.80° 
11-08-07.88156.50°-4.22°/d1.81° 
11-08-08.89152.21°-4.23°/d1.81° 
11-08-09.90147.93°-4.23°/d1.81° 
11-08-10.91143.65°-4.23°/d1.81° 
11-08-10.91143.65°-4.23°/d1.81° 
11-08-10.91143.65°-4.23°/d1.81° 
11-08-19.99104.93°-4.25°/d1.82° 
11-08-19.99104.93°-4.25°/d1.82° 
11-09-01.1153.08°-4.30°/d1.85° 
11-09-02.1248.83°-4.26°/d1.84° 
11-09-02.1248.83°-4.26°/d1.84° 
11-09-02.1248.83°-4.26°/d1.84° 
11-09-02.1248.83°-4.26°/d1.84° 
11-09-02.1248.83°-4.26°/d1.84° 
11-10-13.49-127.66°-4.26°/d1.94° 
11-10-13.49-127.66°-4.26°/d1.94° 
11-10-13.49-127.66°-4.26°/d1.94° 
11-11-30.9325.74°-4.25°/d2.05° 
11-11-30.9325.74°-4.25°/d2.05° 
11-11-30.9325.74°-4.25°/d2.05° 
11-11-30.9325.74°-4.25°/d2.05° 
11-12-16.07-38.70°-4.24°/d2.08° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech Integrated Satellite Factory, El Segundo, CA (USA). Provozovatelem byla společnost Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA), od r. 2006 International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu HS-601 tvaru hranolu o rozměrech 2.7×2.2×2.6 m je vybavena párem slunečních baterií o rozpětí 26.2 m, dodávajícími 4.7 kW na počátku aktivního života (min. 4.3 kW na konci), dobíjejícími NiH2 akumulátorovou baterii se 32 články. Nese 16(+4) převaděče pracující v pásmu C (5.925-6.425/3.700-4.200 GHz, šířka pásma 12×54 a 4×64 MHz, výkon polovodičových zesilovačů 16×34 W) a 16(+4) převaděčů pracujících v pásmu Ku (14.000-14.500/11.700-12.200 a 12.500-12.700 GHz, šířka pásma 12×54 a 4×64 MHz, výkon permaktronů 16×63 W) pro přímé vysílání a distribuci televizních programů pro oblast Severní a Jižní Ameriky, Afriky a Evropy. Rozpětí parabolických antén po vyklopení činí 7.0 m. Povelový systém pracuje v pásmu C (6.4245 a 5.9255 GHz), stejně jako telemetrický (4.1985 a 4.1990 GHz). Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem Marquardt R-4D na KPL o tahu 490 N a 12 motory o tahu 12 N pro drobné korekce dráhy.

Plánovaný bod zavěšení je nad 43° z.d., nyní nad 81.0° z.d. Předpokládaná aktivní životnost je 14 roků.

Náhrada za exemplář PAS-3 zničený při havárii nosné rakety Ariane 1994-12-01. Předchozí družicí této řady je PAS-4 (1995-040A), další jiného typu je PAS-6 (1997-040A).

Průběh letu

Datum Událost
1996-01-12 23:10:00 UT: Vzlet.
1996-únor Zakotven nad 43° až 44° z.d.
2006-07-03 Družice byla převedena do vlastnictví společnosti Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).
2007-02-01 Družice byla přejmenována z PAS-3R na Intelsat 3R resp. IS-3R.
2011-06-15 FCC vydala rozhodnutí7, kterým povoluje dočasný provoz družice v bodě nad 81.0° z.d. a následné vyvedení družice na odkládací dráhu.

Literatura

  1. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
  2. Home Page. - Greenwich, CT : PAS, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.panamsat.com/noflash_index.asp).
  3. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
  4. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [507] 1 (1996-01-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx507.html).
  5. PAS-2, 3, 4. - El Segundo, CA : Boeing, 1998. - [Cit. 2011-01-23].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/601/pas_234/pas_234.html).
  6. PAS-3 - Satellite Fact Sheet. - Greenwich, CT : PanAmSat, 1998.     (http://www.panamsat.com/sat_info/p3info.htm).
  7. Policy Branch Information : Actions Taken. - Washington, DC : FCC. - 2011-06-17. - (Report No. ; SAT-00787). - [Cit. 2011-06-19].     (http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2011/db0617/DA-11-1068A1.pdf).

------
Datum poslední úpravy: 2011-12-18 11:09:25 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek