1995-040A - Intelsat 4

Název objektuIntelsat 4 [=International Telecommunication Satellite]
IS-4 [=Intelsat 4]
PanAmSat 4 [=Pan American Satellite]
PAS-4 [=Pan American Satellite 4]
PanAmSat K3 [=Pan American Satellite]
SSC 23636
Start1995-08-03 23:58:00 UT, Centre Spatial Guayanais, Ariane 42L/H10+
Stav objektu na geocentrické dráze
Provozovatel USA, Intelsat
dříve USA, PanAmSat
VýrobceUSA, Hughes SC
Kategorietelekomunikační družice
Hmotnost vzletová 3043 kg
na dráze 1868 kg
prázdná 1671 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
95-08-04.06 G 4.16° 636.28 min 511 km 35744 km  
95-08-06.93 G 0.39° 1203.22 min 26461 km 35730 km  
95-08-12.34 G 0.02° 1435.00 min 35737 km 35794 km  
96-08-16.83 G 0.03° 1436.07 min 35772 km 35800 km  
97-06-10.74 G 0.03° 1436.08 min 35570 km 36002 km  
97-06-26.78 G 0.07° 1436.49 min 35488 km 36101 km  
97-07-28.87 G 0.04° 1436.06 min 35773 km 35799 km  
98-06-23.73 G 0.02° 1436.09 min 35148 km 36425 km  
98-07-19.97 G 0.02° 1436.13 min 35656 km 35918 km  
98-07-26.03 G 0.02° 1436.08 min 35778 km 35795 km  
01-01-05.90 G 0.02° 1436.08 min 35776 km 35797 km  
01-01-27.96 G 0.02° 1436.09 min 35510 km 36063 km  
01-01-30.96 G 0.07° 1436.10 min 35776 km 35797 km  
04-01-04.65 G 0.07° 1436.09 min 35773 km 35800 km  
07-01-02.62 G 0.02° 1436.09 min 35772 km 35801 km  
10-01-02.85 G 0.04° 1436.10 min 35773 km 35801 km  
10-02-03.73 G 0.04° 1439.43 min 35839 km 35865 km  
10-02-03.82 G 0.04° 1436.65 min 35742 km 35853 km  
10-02-04.00 G 0.05° 1438.84 min 35818 km 35863 km  
10-02-04.71 G 0.04° 1439.32 min 35838 km 35861 km  
10-02-05.69 G 0.03° 1440.25 min 35812 km 35923 km  
10-02-05.80 G 0.03° 1440.74 min 35859 km 35896 km  
10-02-08.65 G 0.04° 1441.74 min 35821 km 35973 km  
10-02-25.70 G 0.04° 1451.97 min 35952 km 36242 km  
10-03-01.92 G 0.04° 1482.72 min 36612 km 36777 km  
10-03-02.57 G 0.04° 1483.78 min 36608 km 36822 km  
10-03-05.69 G 0.05° 1482.60 min 36611 km 36772 km  
10-05-27.04 G 0.26° 1482.61 min 36610 km 36774 km  
10-08-15.35 G 0.46° 1482.61 min 36597 km 36787 km  
10-11-05.71 G 0.66° 1482.61 min 36584 km 36800 km  
11-01-31.20 G 0.87° 1482.58 min 36590 km 36793 km  
11-04-18.64 G 1.07° 1482.59 min 36609 km 36775 km  
11-07-15.15 G 1.28° 1482.61 min 36598 km 36787 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Pozice na stacionární dráze

Epocha λ Δλ i  Poznámka
95-12-14.0068.50°0.01°/d0.07° 
00-05-00.0068.50°0.01°/d0.03° 
08-05-04.7872.04°0.01°/d0.03° 
08-06-29.9971.97°0.01°/d0.01° 
08-09-11.0071.97°0.01°/d0.02° 
08-11-09.8372.03°0.01°/d0.01° 
08-12-14.8071.99°0.00°/d0.02° 
09-08-25.9971.96°0.01°/d0.04° 
09-10-27.7072.05°0.01°/d0.03° 
09-12-16.9971.98°0.01°/d0.03° 
10-01-14.9371.97°0.01°/d0.06° 
10-02-04.0071.01°-0.68°/d0.05° 
10-02-05.8069.20°-1.16°/d0.03° 
10-02-08.6465.65°-1.38°/d0.03° 
10-02-09.6864.23°-1.38°/d0.03° 
10-02-25.7036.89°-3.95°/d0.04° 

Význam hodnot: Epocha - Datum (rok, měsíc, den), pro něž platí uvedené údaje. λ - Zeměpisná délka subsatelitního bodu ve stupních (kladná je východní délka, záporná je západní délka). Δλ - Denní změna polohy vzhledem k zemskému povrchu (změna zeměpisné délky subsatelitního bodu) ve stupních za den (kladná východním směrem, záporná západním směrem). i - Sklon dráhy k rovníku ve stupních.

Popis objektu

Stacionární telekomunikační družice. Postavila ji firma Hughes Space and Communications Co. (HSC, nyní Boeing Satellite Systems), Seal Beach, CA (USA) v závodech v El Segundo, CA (USA). Provozovatelem byla společnost Pan American Satellite, Inc. (PanAmSat), Wilton, CT (USA), od r. 2006 International Telecommunication Satellite Organization (ITSO, nyní Intelsat, Ltd.), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice typu HS-601 tvaru hranolu o rozměrech 2.7×2.2×2.6 m je vybavena párem slunečních baterií o rozpětí 26.2 m, dodávajícími 4.7 kW na počátku života (min. 4.3 kW na konci), dobíjejícími NiH2 akumulátorovou baterii se 32 články. Nese 16(+4) převaděčů pracující v pásmu C (5.925-6.425/3.700-4.200 GHz, šířka pásma 12×54 a 4×64 MHz, výkon polovodičových zesilovačů 16×30 W) a 24(+6) převaděčů pracujících v pásmu Ku (14.000-14.500/11.700-12.200 a 12.500-12.700 GHz, šířka pásma 12×54 a 4×64 MHz, výkon permaktronů 16×60 W) pro přímé vysílání a distribuci televizních programů pro oblast Přední Asie, Indie a Jihoafrické republiky. Rozpětí parabolických antén po vyklopení činí 7.0 m. Pro navedení na stacionární dráhu je vybavena motorem Marquardt R-4D na KPL o tahu 490 N a 12 motory o tahu 12 N pro drobné korekce dráhy.

Plánovaný bod zavěšení je nad 68.5° v.d., od r. 2008 nad 72° v.d. Předpokládaná aktivní životnost je 14 roků.

Předchozí družicí této řady je PAS-2 (1994-040A), další je PAS-3R (1996-002A). Nahrazena družicí PAS-10 (2001-019A).

Průběh letu

Datum Událost
1995-08-03 23:58:00 UT: Vzlet.
1995-září Zakotven nad 68° v.d.
1998-listopad Selhal primární řídicí počítač SCP [=Spacecraft Control Processor]. Nahradil jej záložní SCP.
2006-07-03 Družice byla převedena do vlastnictví společnosti Intelsat, Ltd. (dříve ITSO), Pembroke (Bermudy).
2007-02-01 Družice byla přejmenována z PAS-4 na Intelsat 4 alias IS-4.
2008-květen Družice byla zakotvena nad 72° v.d.
2010-02-01 Kolem 00:18 UT: Selhal záložní řídicí počítač SCP [=Spacecraft Control Processor].
Technici výrobce zahájili hledání příčin závady, která znemožňuje další využívání družice7.

Literatura

  1. Home Page. - Los Angeles, CA : Boeing, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/).
  2. Home Page. - Greenwich, CT : PAS, 2002. - [Cit. 2002-06-16].     (http://www.panamsat.com/noflash_index.asp).
  3. Intelsat Home Page. - Pembroke : Intelsat, 2004. - [Cit. 2004-11-30].     (http://www.intelsat.com).
  4. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [502] 1 (1995-08-25).     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx502.html).
  5. PAS-2, 3, 4. - El Segundo, CA : Boeing, 1998. - [Cit. 2011-01-23].     (http://www.boeing.com/defense-space/space/bss/factsheets/601/pas_234/pas_234.html).
  6. The Satellites - PAS 4 Information. - Greenwich, CT : PanAmSat, 1998.     (http://www.panamsat.com/sat/p4info.htm).
  7. atrexx - Offers Satellite First Aid Assistance With Anomaly To Restart IS-4. - Sonoma, CA : Satnews Daily. - 2010-02-02. - [Cit. 2010-02-04].     (http://www.satnews.com/cgi-bin/story.cgi?number=485587304).

------
Datum poslední úpravy: 2011-07-17 21:06:08 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Petr Lála, Antonín Vítek