1991-024A - Almaz-1

Název objektu Almaz-1 <=Алмаз-1>
SSC 21213
Start1991-03-31 15:12:00 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře
Zánik1992-10-17.20
Životnost565.57 dne, tj. 1.55 roku
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategoriedružice pro dálkový průzkum
Hmotnost18550 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
1991-03-31 G 72.70° 89.66 min 232 km 279 km  
1991-04-04 G 72.70° 90.04 min 268 km 281 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice pro dálkový průzkum Země. Vyrobilo ji ruské NPO Mašinostrojenije

Konstrukčně je odvozená ze stanic typu Saljut (max. průměr 4 m, délka 12 m). Elektrickou energii dodávají dva panely slunečních baterií o celkové ploše 86 m2, tříosou stabilizaci zajišťují silové setrvačníky (rychl. 6 ot/min). Dva manévrovací motory umožňují rozsáhlejší korekce dráhy. Na palubě je instalován:

Přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím stacionárních retranslačních družic typu Luč. Kromě aplikací v geologii, kartografii, oceánologii, ekologii a v zemědělství bylo výsledků využíváno i pro zjišťování ledových podmínek v arktických oblastech. Celkové náklady na projekt dosáhly 400 miliónů rublů, avšak informace jsou poskytovány na komerčním základě (v USA distribuuje data firma Space Commerce Corp.).

Průběh letu

Datum Událost
1992-04-04 Dosažena pracovní dráha.
1992-prosinec Koncem roku bylo oznámeno, že jedna ze dvou radarových antén přestala fungovat.
1992-10-17 Vzhledem k tomu, že zásoby pohonných látek klesaly rychleji než se očekávalo, uskutečnil se kontrolovaný zánik družice nad Tichým oceánem o několik měsíců dříve, než bylo plánováno.

Literatura

  1. SPACEWARN Activities. - SPACEWARN Bulletin [450] 1 (1991-04-25).     (ftp://nssdc.gsfc.nasa.gov/pub/spacewarn/spx.450).

------
Datum poslední úpravy: 2011-09-24 05:56:17 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek