1990-085A - Progress-M 5

Název objektu Progress-M 5 <=Прогресс-М 5>
SSC 20824
Start1990-09-27 10:37:42 UT, Bajkonur [=Baikonur], Sojuz-U2
Stav objektuřízeně zanikl v atmosféře
Zánik1990-11-28.45
Životnost62.01 dne, tj. 0.17 roku
ProvozovatelSovětský svaz
VýrobceSovětský svaz
Kategoriezásobovací loď
Hmotnost7250 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
90-09-28.5 G 51.61° 90.47 min 284 km 317 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Nákladní kosmická loď. Výrobcem a provozovatelem je NPO Energija <=НПО Энергия>, Kaliningrad (nyní Koroljov), Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR).

Kosmická loď typu Progress-M <=Прогресс-М> (typové označení 11F615A55 <=11Ф615А55>, model 7K-TGM <=7К-ТГМ>### 1 ###) o celkové délce 7 m a max. průměru 2.72 m sestává ze tří částí: nákladní sekce GO [=gruzovoj otsek] <=ГО [=грузовой отсек]>, sekce pro dopravu kapalných pohonných látek OKD [=otsek komponentov dozapravky] <=ОКД [=отсек компонентов дозаправкы]> a přístrojové sekce PAO [=priborno-agregatnyj otsek] <=ПАО [=приборно-агрегатный отсек]>.

Sekce GO <=ГО> ogiválního tvaru o průměru 2.2 m, délce 3.15 m včetně stykovacího zařízení a vnitřním hermetizovaném prostoru 6.6 m3 slouží k uložení kusového nákladu, dopravovaného na kosmickou stanici. V přední části se nachází průlez uzavřený hermetickým poklopem a zakončený stykovacím uzlem SSVP [=sistema stykovki i vnutrennogo perechoda] <=ССВП [=система стыковки и внутренного перехода]> s aktivním stykovacím zařízením ASA [=aktivnyj stykovočnyj aggregat] <=АСА [=активный стыковочный аггрегат]> s naváděcí tyčí SŠ [=stykovočnaja štanga] <=СШ [=стыковочная штанга]>. Na obvodu příruby jsou umístěny spojky pro propojení potrubí pro přečerpávání paliva a okysličovadla, vzduchu pro klimatizační systémy stanice a elektrické konektory. V nehermetizované sekci OKD <=ОКД> tvaru komolého kužele o max. průměru 2.1 m a délce 1. m jsou umístěny dvě nádrže s palivem, dvě nádrže s okysličovadlem, tlakové láhve s dusíkem a vzduchem. Sekce PAO <=ПАО> válcového tvaru o max. průměru 2.72 m a délce 3.1 m nese ve své válcové hermetizované části o průměru 2.1 m a délce 1.1 m řídicí, navigační a telekomunikační systémy. V přechodové části mezi PAO <=ПАО> a OKD <=ОКД> je umístěno 10 manévrovacích motorků. V zadní části je umístěn hlavní korekční motor o tahu 3.1 kN, další 4 manévrovací motorky a 10 trysek systému orientace spolu s nádržemi KPL. Na vnějším plášti PAO <=ПАО> je umístěn radiátor klimatizačního systému.

Je vybavena návratovým pouzdrem "Raduga" <="Радуга"> pro dopravu max. 150 kg užitečného nákladu na Zemi. Pouzdro je umístěno při návratu v průlezu, odkud je vymrštěno krátce před vstupem lodi do atmosféry.

Loď je určena k samostatným letům v trvání přibližně jednoho týdne; po připojení ke stanici v zakonzervovaném stavu má životnost přibližně 3 měsíce.

Předchozí nákladní lodí této řady je Progress-M 4 (1990-072A), další je Progress-M 6 (1991-002A).

Průběh letu

Datum Událost
1990-09-29 12:26:51 UT: Připojil se ke komplexu Mir.
1990-09-29 až
-11-28
Součást komplexu Mir (1986-017A).
1990-11-28 06:15:16 UT: Odpojil se od komplexu Mir.
10:24:28 UT: Brzdicím manévrem naveden do atmosféry.
10:49:47 UT: Těsně před vstupem do atmosféry se oddělilo návratové pouzdro Raduga.
11:04 UT: Pouzdro Raduga přistálo.

Literatura

  1. ISS Spacecraft: Progress. - SpaceRef, 2001. [Cit. 2001-05-22].     (http://www.spaceref.com/iss/spacecraft/progress.html).

------
Datum poslední úpravy: 2009-04-10 20:18:34 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek