1984-125A - Vega 1

Název objektu Vega 1 <=Вега 1>
SSC 15432
Start1984-12-15 09:16:24 UT, Bajkonur [=Baikonur], Proton-K/D-1
Stav objektu na heliocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelSovětský svaz, Lavočkin
VýrobceSovětský svaz, Lavočkin
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost2420 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
84-12-15 G 51.5° 88.0 min 159 km 202 km Parkovací dráha
86-03-06 Xh ? ------ 8890 km ∞ km Průlet kolem komety P/Halley.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), Xh - hyperbolická jiný objekt, i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Kombinovaná planetární a kometární sonda. Výrobcem a provozovatelem je NPO im. S. A. Lavočkina <=НПО им. С. А. Лавочкина>, Chimki, Moskovskaja obl., RSFSR (SSSR).

Tříose stabilizovaná sonda je odvozena od konstrukce sond Venera předchozí generace. Základ konstrukce tvoří nádrže s KPL pro systém orientace, stabilizace a korekce dráhy, ke kterým je připevněn toroidální přístrojový úsek. Z boku jsou uchyceny panely slunečních baterií, parabolická směrovaná anténa a několik prutových všesměrových antén. Na straně obrácené ke Slunci jsou umístěny systémy astroorientace. Výkonné prvky systému orientace se nacházejí na koncích panelů slunečních baterií. Vědecké přístroje jsou umístěny jednak na výklopných tyčích (elektromagnetické experimenty), na tělese sondy (přístroje nevyžadující přesnou orientaci) a jednak na plošině ASP-G (Č) [=Automatická Stabilizovaná Plošina - Galej (Československá)] upevněné v dolní části centrálního tělesa. Výsledky měření se nahrávají na palubní magnetopáskovou paměť s kapacitou 10 MB a předávají na Zemi v době viditelnosti sondy ze sledovacích stanic na území SSSR. V době přeletu sondy k Venuši je k horní části základního tělesa připevněn sestupový modul s přistávacím pouzdrem a aerostatem sloužícím k průzkumu atmosféry Venuše.

Sonda je vybavena následujícími vědeckými přístroji:

Předchozí sondou této řady je Venera 16 (1983-054A), následující je Vega 2 (1984-128A). Současně je první sondou ke kometě Halley v rámci mezinárodního programu.

Průběh letu

Datum Událost
1984-12-15 09:16:24 UT: Vzlet z kosmodromu Bajkonur a navedení na parkovací dráhu.
Po 85 minutách letu byla zážehem urychlovacího stupně sonda navedena na meziplanetární dráhu k Venuši.
1984-12-20 První korekce dráhy letu.
1985-01-21 Do sledování letu sondy se zapojila na základě koordinačních dohod parabolická anténa DSN [=Deep Space Network] o průměru 64 m v Goldstone.
1985-02-18 Simultánním příjmem rádiových signálů sond Vega 1 a Vega 2 (1984-128A) proběhla zkouška součinnosti prvků celosvětového pozemního segmentu, který bude zajišťovat sledování aerostatů Vega 1 (1984-125F) a Vega 2 (1984-128F) v atmosféře Venuše.
1985-02-28 Vzdálenost sondy od Země činila 18.7 Gm.
1985-04-15 Vzdálenost sondy od Země činila 33.1 Gm.
1985-duben V průběhu měsíce se pravidelně aktivovaly přístroje pro měření meziplanetárního prostoru a charakteristik kometární hmoty.
1985-06-09 Od sondy se odpojil přistávací modul (1984-125E), určený k vysazení na povrch Venuše. Poté sonda provedla motorický manévr, který ji navedl na dráhu míjející planetu ve vzdálenosti asi 39000 km.
1986-02-07 Sondy Vega 1 a Vega 2 (1984-128A) byly vzdáleny přibližně 180 Gm od komety Halley. Od startu se s nimi uskutečnilo přes 300 spojení a bylo předáno přes 13000 povelů.
1986-02-10 Uskutečnila se poslední korekce dráhy letu.
1986-02-12 Na sondě byla dálkovým povelem ze střediska v Jevpatorii (SSSR) uvedena do pracovní polohy orientovaná plošina ASP-G.
1986-02-14 Sonda byla vzdálena od komety Halley 133 Gm a blížila se k ní rychlostí 70 km/s. Vzdálenost od Země činila 163 Gm a od Slunce 128 Gm. V rámci zkoušek orientované přístrojové plošiny se uskutečnilo snímkování planety Jupiter.
1986-02-20 Ukončeny zkoušky automatické orientované plošiny.
1986-02-26 Byly ukončeny prověrky přístrojů na palubě sondy před průletem kolem komety Halley.
1986-03-04 06:10 UT: Sonda zahájila průzkum komety Halley ve vzdálenosti 14 Gm od cíle a 171 Gm od Země. Povelem ze Země byly zapojeny vědecké přístroje a orientovaná plošina se zaměřila na kometu. Během snímkování v trvání asi 90 min bylo získáno několik desítek záběrů komety přes různé barevné filtry.
1986-03-05 Pokračovalo sledování komety Halley.
1986-03-06 07:20 UT: Sonda prolétla ve vzdálenosti asi 9000 km od jádra komety relativní rychlostí 80 km/s. Během průletu bylo mj. získáno více než 500 snímků s rozlišením až 180 m.
1986-03-08 Uskutečnilo se poslední měření komety Halley ve vzdálenosti 14 Gm. Příkon slunečních baterií během průletu vlivem kometárního prachu poklesl na 40 až 60 %.
1986-04-08 Bylo oznámeno, že sonda Vega 1 a Vega 2 (1984-128A) pokračují v měření charakteristik meziplanetárního prostoru. Televizní systém byl vyzkoušen na snímcích planety Jupiter. Vzdálenost sond navzájem činí 25 Gm. Sonda Vega 1 je vzdálena od Země 118 Gm.
1986-04-25 Sonda byla vzdálena 217 Gm od Země a pokračovala ve vědeckých měřeních.

Literatura

  1. Home page. - Chimki : Lavočkin, 2004. - [Cit. 2004-12-06].     (http://www.laspace.ru).
  2. V Praze se jednalo o projektu Vega / [ČSAV]. - Letectví a kosmonautika 60 [12] 466 (1984).
  3. Mezinárodní výzkum Halleyovy komety / P. Lála. - Letectví a kosmonautika 61 [7] 264-266, [8] 302-304, [9] 343-345 (1985).
  4. Vega a Venuše / P. Lála. - Letectví a kosmonautika 61 [24] 942-945, [25] 985-986 (1985).
  5. Setkání s kometou / S. Kužel. - Letectví a kosmonautika 62 [24] 944-946, (1986).
  6. Soviet Venus Probe Launches / S. Grahn. - Sollentuna, 1999.     (http://www.users.wineasy.se/svengrahn/histind/Soviemar/sovievenus.htm).
  7. The Soviet Venus Programme / T. Varfolomeyev. - Spaceflight 35 [2] 42-43 (1993).
  8. Soviet Rocketry that Conquered Space. Part 5: The First Planetary Probe Attempts, 1960-1964 / T. Varfolomeyev. - Spaceflight 40 [3] 85-88 (1998).
  9. NSSDC Master Catalog Display: Vega 1 - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.

------
Datum poslední úpravy: 2006-07-26 11:08:43 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2006 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek