1978-079A - ISEE-3

Název objektuISEE-3 [=International Sun-Earth Explorer]
ISEE-C [=International Sun-Earth Explorer]
ICE [=International Cometary Explorer]
Explorer 59
SSC 11004
Start1978-08-12 15:12 UT, Eastern Test Range, Delta 2914
Stav objektu na heliocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategoriesonda pro výzkum Slunce
Hmotnost vzletová 479 kg
prázdná 390 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
83-12-22 Lh ? ------ 119 km ∞ km  
85-09-11 Xh ? ------ 7862 km ∞ km Průlet kolem komety P/Giacobini-Zinner.
90-01-01 H 0.1° 355 d 0.93 AU 1.03 AU  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : Lh - hyperbolická selenocentrická (Měsíc), Xh - hyperbolická jiný objekt, H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Rotací 20 obr/min stabilizovaná družice je vybavena slunečními bateriemi dodávajícími průměrně 173 W elektrické energie. Jejím úkolem je zkoumání elektrických a magnetických polí a plasmy, zejména:

K tomu účelu nese 13 experimentů, z nichž 3 byly připraveny evropskými vědci. Je vybavena korekčním motorem na hydrazin.

Původně byla umístěna v libračním bodě L1 soustavy Země-Slunce, později byla navedena na meziplanetární dráhu ke kometě P/Giacobini-Zinner. Předpokládaná aktivní životnost jsou 3 roky.

Předchozí družicí řady Explorer je Explorer 58 alias HCMM (1978-041A), další je Explorer 60 alias SAGE (1979-013A). Poslední družice řady ISEE. Předchozí družicí je ISEE-2 (1977-102B).

Průběh letu

Datum Událost
1978-09-01 Družice se dostala do oblasti Lagrangeova libračního bodu L1.
1978-11-21 Poslední korekce v oblasti bodu L1.
1982-06-10 Manévrem korekčního motoru byla vyvedena z oblasti libračního bodu L1.
1983-březen Gravitační manévr u Měsíce.
1983-duben Gravitační manévr u Měsíce.
1983-září Gravitační manévr u Měsíce.
1983-říjen Gravitační manévr u Měsíce.
1983-12-22 Gravitačním manévrem u Měsíce byla navedena na meziplanetární dráhu ke kometě P/Giacobini-Zinner a přejmenována na ICE. Celkem k navedení bylo zapotřebí 15 motorických manévrů a 5 gravitačních manévrů u Měsíce.
1984-leden Sledování sondy převzala síť stanic DSN [=Deep Space Network].
1985-06-05 Korekce dráhy (Δv=38 m/s), kterou byla snížena původní odchylka 172 000 km od jádra komety na 9 000 km.
1985-09-08 Korekce dráhy
1985-09-11 Sonda proletěla plazmovým chvostem komety P/Giacobini-Zinner relativní rychlostí 10.7 km/s vůči jejímu jádru. Průlet chvostem trval přibližně 20 min.
1985-09-12 Rychlost přenosu dat byla snížena z nominální hodnoty 1024 bit/s na 512 bit/s vzhledem ke zvyšující se vzdálenosti sondy od Země.
1986-03-28 Sonda prolétla mezi Sluncem a kometou P/Halley ve vzdálenosti 31 Gm (mil. km) od jejího jádra a uskutečnila doplňující měření k výzkumům sond Giotto (1985-056A), Sakigake (1985-001A), Suisei (1985-073A), Vega 1 (1984-125A) a Vega 2 (1984-128A).
1987-05-01 Rychlost přenosu dat byla snížena na 256 bit/s.
1989-01-24 Rychlost přenosu dat byla snížena na 128 bit/s.
1991 Vedení NASA rozhodlo pokračovat ve využívání sondy k doplňujícím měření v součinnosti se sondou Ulysses (1990-090B).
1991-12-27 Rychlost přenosu dat byla snížena na 64 bit/s.
1997-05-05 Sonda ukončila činnost.

Plánovaný další průběh letu

Datum Událost
2014-srpen /Plán/ Sonda prolétne v blízkosti Země.

Literatura

  1. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft ISEE 3. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 1999.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?78-079A).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 14:07:58 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Vítek