1967-113A - Apollo 4

Název objektuApollo 4
AS-501 [=Apollo Saturn]
SSC 3032
Start1967-11-09 12:00:01.4 UT, Eastern Test Range, Saturn 5
Stav objektupřistál na Zemi
Přistání1967-11-09 20:37 UT, Tichý o. (30.10° s.š., 172.53° z.d.), USS Bennington
Životnost0.359 dne, tj. 0.0010 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, North American
Kategoriebezpilotní zkouška
Hmotnost30440 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
67-11-09.5 G 32.70° 88.08 min 183 km 188 km  
67-11-09.7 G 30.20° 307.40 min 60 km 17402 km  
67-11-09.8 G 30.13° 319.50 min -80 km 18326 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Třímístná pilotovaná kosmická loď. Postavila ji firma North American Rockwell Corp., Space Div., Downey, CA (USA). Provozovatelem bylo NASA Manned Spacecraft Center, Houston, TX (USA).

Kosmická loď sestávala z velitelského modulu CM [Command Module] a servisního modulu SM [Service Module]. Kuželový modul CM o průměru základny 3.912 m, výšce 3.429 m a hmotnosti 5570 kg měl povrch pokrytý ablativním tepelným štítem o síle 18 až 70 mm. Uvnitř byla kabina pro osádku o objemu 6.1 m3, s atmosférou čistého kyslíku o tlaku 380 hPa. Kabina je vybavena 4 průzory; pátý je umístěn v lichoběžníkovém bočním průlezu. V kabině byla umístěna většina elektronického vybavení včetně palubního počítače, navigačního systému s inerciálními plošinami, optickým zaměřovacím dalekohledem a autopilotem. V přední části byl přestupní tunel o průměru 0.81 m zakončený poklopem a aktivním stykovacím zařízením. V prostoru kolem tunelu byl umístěn padákový systém (2 brzdicí padáky o průměru 5 m, 3 výtažné padáky o průměru 3 m a 3 hlavní padáky o průměru 26.8 m) a nafukovací plováky. SM byl vybaven 12 motorky Rocketdyne na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin) orientačního a stabilizačního systému CM-RCS o tahu 414 N. Tři stříbrozinkové baterie zásobovaly CM po oddělení SM.

Při startu byla na přídi lodi umístěna příhradová konstrukce s motorem na TPL o tahu 654 kN a době funkce 8 s záchranného systému LES [Launch Escape System], která se odhazovala před dosažením oběžné dráhy. LES měl délku 10.058 m a hmotnost 2197 kg.

Modul SM válcového tvaru o průměru 3.912 m, délce 4.521 m (vč. trysky motoru 7.493 m) a prázdné hmotnosti 3850 kg nesl hlavní motor SPS [Service Propulsion System] typu Aerojet AJ10-137 o tahu 97.5 kN se zásobami hypergolických KPL (oxid dusičitý a Aerozine-50, max. 19 440 kg) dodávaných do spalovací komory přetlakem hélia a čtyři skupiny po 4 motorech RCS [Reaction Control System] pro orientaci, stabilizaci a drobné korekce dráhy typu Marquardt R-4D o tahu 445 N na hypergolické KPL (oxid dusičitý a monometylhydrazin nebo Aerozine-50). V SM byly umístěny tři kyslíkovodíkové baterie o výkonu 1.42 kW (v maximu až 2.2 kW) se zásobou reaktantů; zásoby kapalného kyslíku sloužily i pro doplňování atmosféry v CM. Na spodní části byla připojena otočná anténa s vysokým ziskem, tvořena čtyřmi parabolami. SM se odděloval před vstupem do atmosféry.

Kosmická loď byla určena pro lety v trvání do 14 dní.

Výrobní číslo lodi bylo CSM-017.

Úkolem letu bylo ověřit strukturní a tepelnou integritu kosmické lodi a její kompatibilitu s nosnou raketou.

Předchozí let Apollo 3 (1966-08-25) byl suborbitální; předchozím orbitálním letem bylo Apollo 2 (1966-059A). Následující let byl Apollo 5 (1968-007A).

Průběh letu

Datum Událost
1967-11-09 12:11:07 UT: Navedení na parkovací dráhu.
15:12:42 UT: Restart stupně S-IVB, navedení na protáhlou eliptickou dráhu.
15:27 UT: Oddělení od 3. st. rakety.
15:28:06 UT: Korekce dráhy motorem SPS (t=16 s).
17:47 UT: Průlet apogeem ve výši 18 079 km.
20:10:54 UT: Zážehem motoru SPS (t=263 s) zvýšena rychlost na 10 970 m/s.
20:22 UT: Vstup do atmosféry rychlostí 11 139 m/s.
20:37 UT: Přistání 16 km od záchranné lodi.
23:09 UT: Vyzvednut na palubu lodi USS Bennington.

Literatura

  1. Project Apollo Drawings and Technical Diagrams. - Washington, DC : NASA, 1999.     (http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/diagrams/apollo.html).
  2. Project Apollo Archive / K. Teague, 2004. - [Cit. 2004-03-03].     (http://www.apolloarchive.com).
  3. Computer Use During the Early Manned American Space Missions / P. K. Schoch. - Quest 9 [4] 49-58 (2002).
  4. Apollo Experience Reports. - NASA, 1966-1978. - [Cit. 2011-01-17].     (http://www.scribd.com/collections/2809999/Apollo-Experience-Reports).
  5. Stopy na Měsíci / A. Vítek. - Praha : Radioservis, 2009. - ISBN 978-80-86212-62-3.

------
Datum poslední úpravy: 2011-05-14 16:28:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek