1967-060A - Mariner 5

Název objektuMariner 5
Mariner E/Venus 67
SSC 2845
Start1967-06-14 06:01 UT, Eastern Test Range, Atlas Agena D 2L [SLV-3]
Stav objektu na heliocentrické dráze
Očekávaná životnost na drázeneomezená
Provozovatel USA, NASA-OSSA
USA, NASA-JPL
VýrobceUSA, NASA-JPL
Kategorieplanetární sonda
Hmotnost246 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
67-10-19 Vh ? --- 4000 km ∞ km Průlet kolem Venuše.
67-10-25 H 1.37° 195 d 0.579 AU 0.735 Au  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : Vh - hyperbolická cytherocentrická (Venuše), H - heliocentrická (Slunce), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Planetární sonda. Vyvinula ji a provozuje NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná sonda. Základem konstrukce je nízký osmiboký hranol o průměru 0.127 m se čtyřmi panely slunečních baterií připevněnými do kříže o rozpětí 5.49 m. Délka sondy včetně všesměrové antény činí 2.90 m. V trupu je sedm sekcí osazených elektronikou a jedna sekce s korekčním motorem. Směrová eliptická anténa s možností natočení o 18° do dvou fixních poloh má rozměry 0.21×0.10 m. Elektrická energie se získává ze čtyř panelů slunečních baterií o celkové ploše 4.05 m2 (17 640 křemíkových článků), které dodávají 370 W elektrické energie v blízkosti Země a 550 W v oblasti Venuše. Spotřeba se pohybuje kolem 180 W, v průběhu korekcí dráhy až 281 W. Panely se rozevírají po oddělení sondy od nosné rakety, do té doby je zařízení napájeno z chemických AgZn akumulátorových zdrojů s napětím 28 V, akumulátory se rovněž používají v průběhu manévrování sondy a jako záloha. Nepřetržité dvoustranné spojení zajišťuje dvojitý přijímač pracující v pásmu S (2116 MHz) a vysílač (2298 MHz), telemetrické a povelové zařízení, magnetofon a směrová i všesměrová anténa. Magnetofon pracuje s 15 m pásky. Záznam probíhá rychlostí 0,23 cm/s, reprodukce 0,025 cm/s. Informace o orientaci se získávají z čidel Slunce, Země, Venuše a hvězdy Canopus. Tepelná regulace využívá pasivních prvků tvořených krytím několika vrstvami teflonu a mylaru a slunečníku na straně ozářené Sluncem. Na základně sondy je umístěno na pevné plošině veškeré vědecké vybavení, kterým se měří:

Vysílače sondy se používají rovněž pro výzkum atmosféry pomocí rádiového zákrytu a pro zpřesnění velikosti astronomické jednotky a hmotnosti Venuše. Při konstrukci sondy bylo využito záložního exempláře sondy pro misi Mariner Mars 64, přičemž byla její konstrukce a vybavení modifikovány pro výzkum Venuše.

Předchozí sondou této řady jiného typu je Mariner 4 (1964-077A). Následující sondou této řady jiného typu je Mariner 6 (1969-014A).

Průběh letu

Datum Událost
1967-06-14 06:01:00 UT: Vzlet z ETR.
Kolem 06:35 UT: Oddělení od posledního stupně nosné rakety.
Kolem 22:00 UT: Sonda se orientovala automaticky na Canopus.
1967-06-20 Ve vzdálenosti 1.578 Gm od Země byla provedena korekce dráhy (t=18 s). Podle následných výpočtů se předpokládalo provedení další opravy, protože dráha po korekci procházela ve vzdálenosti od Venuše o 800 km větší než byla požadovaná.
1967-07-24 Rychlost přenosu telemetrie byla snížena z 33.33 bit/s na 8.33 bit/s.
1967-08-01 17:30 UT: Ve vzdálenosti 12.8 Gm od Země zaznamenala sonda sluneční erupci střední síly.
1967-08-02 00:47 UT: Přístroje sondy zaregistrovaly další sluneční erupci.
1967-09-14 Podle oznámení JPL prolétl Mariner 5 rojem mikrometeoritů a pravděpodobně byl lehce poškozen.
1967-10-19 Průlet kolem Venuše ve vzdálenosti 4000 km.

Literatura

  1. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
  2. Projekt Mariner / A. Havlíček. - Praha : Knihovna AV ČR, 2000.     (../PROJ/USA/MARINER.HTM).
  3. NSSDC Master Catalog Display: Spacecraft Mariner 5. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC, 2000.     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/database/www-nmc?67-060A).
  4. Venuše čeká / P. Lála, A. Vítek. - Letectví a kosmonautika 1967 [11] 423.
  5. Mariner 5 zkoumá Venuši / P. Lála. - Letectví a kosmonautika 1967 [22] 864-866.
  6. The DRA Table of Space Vehicles 1958-1961 / A. N. Winterbottom, G. E. Perry. - Farnborough : DRA, 1993.

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 13:38:41 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek