1965-042A - Explorer 28

Název objektuExplorer 28
IMP-3 [=Interplanetary Monitoring Platform]
IMP-C [=Interplanetary Monitoring Platform]
SSC 1388
Start1965-05-29 12:00 UT, Eastern Test Range, Delta DSV 3C
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1968-07-05.0
Životnost1132.5 dne, tj. 3.10 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, NASA
Kategorievědecká družice
Hmotnost128 kg
PoznámkySPACE 2000 udává datum zániku 1968-07-04. McDowell udává čas startu 12:00 UT.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-05-29.52 G 34.00° 8550.00 min 190 km 264000 km  
65-08-03.0 G 53.61° 8341.90 min 32290 km 227456 km  
66-08-15.5 G 50.08° 8423.20 min 26665 km 234852 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Postavila ji a provozovala organizace NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Družice byla vybavena fotovoltaickými články a chemickými akumulátory. Na palubě družice byly umístěny následující přístroje:

Družice byla určená pro studium energetických částic, kosmického záření, magnetických polí a plazmatu v magnetosféře a v meziplanetárním prostoru. Standardní telemetrická sekvence o trvání 81,9 s přenášela 795 bitů informací. Po každé třetí standardní telemetrické sekvenci byl časový interval o délce 81,9 s určen pro vysílání analogových dat z rubidiového magnetometru.

Předchozí družicí této řady je Explorer 27 (1965-032A), následující je Explorer 29 (1965-089A).

Předchozí družicí řady IMP je IMP-B alias IMP-2 (1964-060A), následující IMP-D alias AIMP-1 (1966-058A).

Průběh letu

Datum Událost
1965-05-29 Družice zahájila činnost.
1967-duben Koncem měsíce se začaly na družici objevovat závady a nepravidelnosti ve vysílání družice.
1967-04-29 Ukončil činnost polovodičový teleskop nabitých částic.
1967-05-11 Ukončil činnost experiment pro registraci částic zachycených v geomegnetickém poli.
1967-05-12 Družice přestala vysílat.

Literatura

  1. IMP-C. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2010-08-30. - [Cit. 2010-09-27].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1965-042A).
  2. IMP-C. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2010-08-30. - [Cit. 2010-09-27].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1965-042A).

------
Datum poslední úpravy: 2010-10-05 18:37:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Lubor Lejček, Antonín Vítek