1965-032A - Explorer 27

Název objektuExplorer 27
Ionosphere 4
Beacon Explorer C
S-66 [=Science]
SSC 1328
Start1965-04-29 14:17:00 UT, Wallops Flight Facility, Scout X4
Stav objektu na geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze3000 r.
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA, NASA
Kategorievědecká družice
Hmotnost59.7 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
65-04-29.6 G 41.19° 107.78 min 941 km 1317 km  
65-04-29.73 G 41.17° 107.87 min 932 km 1324 km  
68-03-04.18 G 41.19° 107.84 min 941 km 1312 km  
71-01-05.51 G 41.18° 107.82 min 939 km 1313 km  
74-01-01.59 G 41.19° 107.81 min 929 km 1321 km  
77-01-03.55 G 41.19° 107.80 min 928 km 1322 km  
80-01-03.59 G 41.19° 107.78 min 936 km 1312 km  
83-01-12.48 G 41.19° 107.76 min 940 km 1307 km  
86-01-02.38 G 41.19° 107.75 min 936 km 1310 km  
89-01-02.78 G 41.19° 107.74 min 926 km 1318 km  
91-10-27.80 G 41.19° 107.68 min 925 km 1314 km  
94-01-01.93 G 41.19° 107.67 min 931 km 1307 km  
97-01-01.19 G 41.19° 107.67 min 938 km 1299 km  
00-01-02.44 G 41.19° 107.66 min 937 km 1299 km  
03-01-03.33 G 41.19° 107.62 min 927 km 1306 km  
06-01-01.99 G 41.19° 107.61 min 921 km 1311 km  
09-01-01.02 G 41.19° 107.60 min 928 km 1304 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Vyrobila a provozovala organizace NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Družice byla zpočátku stabilizována rotací, ale tato rotace byla zastavena rozevřením panelů s fotovoltaickými články lopatkového tvaru. Následovně byla osa symetrie družice orientována podél lokálního magnetického pole silným tyčovým magnetem. Na palubě družice byly následující přístroje pro výzkum ionosféry:

Úkolem družice bylo sledování celkového množství elektronů mezi družicí a Zemí. Tříosý magnetometr a sluneční čidla informovaly o orientaci družice a její rotaci. Jelikož nebyla družice vybavena palubním magnetofonem, byla data o poloze družice a data z elektrostatické sondy k dispozici jen při přeletu nad pozemní sledovací stanicí.

Předchozí družicí této řady je Explorer 26 (1964-086A), následující je Explorer 28 (1965-042A).

Průběh letu

Datum Událost
1965-04-29 14:17:00 UT UT: Vzlet.
1968-08-13 Pokles výkonu fotovotaických článků si vynutil ukončení měření Langmuirovou sondou.
1973-07-20 Družice byla vypnuta z důvodu frekvenční interference s jinou družicí, mající vyšší prioritu.

Literatura

  1. BE-C. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 2010-08-30. - [Cit. 2010-09-27].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1965-032A).

------
Datum poslední úpravy: 2010-10-05 18:37:35 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Lubor Lejček, Antonín Vítek