1964-076B - Explorer 25

Název objektuExplorer 25
Injun 4
Injun B
SSC 932
Start1964-11-21 17:09 UT, Western Test Range, Scout X4
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze200 r.
ProvozovatelUSA, NASA-OSSA
VýrobceUSA, NASA-OSSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost40 kg
PoznámkaSPACE-2000 uvádí Injun D. Zde uvedené označení [4] převzato z "Astronautics and Aeronautics. 1964".

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
64-11-21.8 G 81.36° 116.27 min 522 km 2494 km  
96-08-23.02 G 81.34° 114.63 min 527 km 2351 km  
99-01-08.23 G 81.34° 114.58 min 526 km 2347 km  
00-02-19.73 G 81.34° 114.52 min 526 km 2341 km  
00-11-06.96 G 81.34° 114.45 min 525 km 2336 km  
01-04-07.81 G 81.34° 114.39 min 526 km 2330 km  
01-12-08.22 G 81.35° 114.33 min 527 km 2324 km  
02-08-01.95 G 81.34° 114.27 min 525 km 2320 km  
03-03-06.40 G 81.34° 114.21 min 525 km 2314 km  
05-07-24.61 G 81.34° 114.15 min 525 km 2309 km  
08-01-01.69 G 81.34° 114.14 min 525 km 2307 km  
11-01-01.57 G 81.34° 114.12 min 525 km 2306 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice pro výzkum atmosféry. Vyrobilo ji a provozuje oddělení NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Magneticky orientovaná družice tvaru přibližně kulovitého mnohostěnu, jejíž napájení bylo zajišťováno fotovoltaickými články a akumulátory. Na palubě se nacházelo následující vědecké vybavení:

Družice studovala zahřívání zemské atmosféry dopadajícími energetickými částicemi ze Slunce a korelací dopadu těchto částic s geomagnetickou aktivitou. Kromě toho byly studovány i (Van Allenovy) radiační pásy Země. Data byla zaznamenávána na magnetofon a převáděna do digitálního tvaru. Vysílač na frekvenci 136.29 MHz vysílal data v reálném čase v AM módu. Data, zaznamenaná na magnetofon, byla vysílana v PM módu na frekvenci 136.86 MHz.

Předchozí družicí této řady je Explorer 24 (1964-076A), následující je Explorer 26 (1964-086A).

Průběh letu

Datum Událost
1964-11-21 Vzlet.
1965-únor Dosaženo stabilní orientace družice vzhledem k zemskému magnetickému poli.
1966-prosinec Ukončení vysílání dat z družice.

Literatura

  1. Injun 4. - Greenbelt, MD : NSSDC. - 2009-11-23. - 2010-06-01].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/masterCatalog.do?sc=1964-076B)).

------
Datum poslední úpravy: 2011-01-16 17:54:09 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Lubor Lejček, Antonín Vítek