1964-076A - Explorer 24

Název objektuExplorer 24
Air Density 3
ADE-C [=Air Density Explorer]
AD-B [=Air Density]
SSC 931
Start1964-11-21 17:09 UT, Western Test Range, Scout X4
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1968-10-18
Životnost1426 dní, tj. 3.90 roku
ProvozovatelUSA, NASA-LaRC
VýrobceUSA, NASA-LaRC
Kategorievědecká družice
Hmotnost8.6 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
64-11-21.8 G 81.36° 116.30 min 525 km 2498 km  
65-10-07.3 G 81.40° 115.70 min 589 km 2382 km  
68-01-13.3 G 81.36° 106.57 min 539 km 1596 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice pro výzkum atmosféry. Vyrobilo a provozuje ji středisko NASA Langley Research Center (LaRC), Hampton, VA (USA) pro NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Balónová družice o průměru 3.6 m vyrobená z několika střídajících se vrstev hliníkové a plastové fólie. Na povrchu družice byly pravidelně rozmístěny tečky bílé barvy o průměru 51 mm pro pasivní tepelnou kontrolu. Úkolem družice bylo měření hustoty atmosféry blízko perigea dráhy z pozorování následných poloh družice na dráze. To umožnilo určování atmosférického odporu, působícího na družici. Pro usnadnění sledování družice ze Země nesla družice radiomaják, vysílající na frekvenci 136 MHz.

Družice byla sledována jak radarem, tak optickými kamerami.

Předchozí družicí této řady je Explorer 23 (1964-074A), následující je Explorer 25 (1964-076B).

Průběh letu

Datum Událost
1964-11-21 Vzlet.
1968-10-18 Zánik v atmosféře.

Literatura

  1. AD-B. - Greenbelt, MD : NSSDC. - 2009-11-23. - [Cit. 2010-06-01].     (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1964-076A).

------
Datum poslední úpravy: 2010-06-01 19:54:49 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2010 - Lubor Lejček, Antonín Vítek