1963-014A (ξ1) - FTV-1169

Název objektuFTV-1169 [=Flight Test Vehicle]
Midas 7 [=Missile Defense Alarm System]
Westford 2
Chybný název Midas 6
SSC 574
Start1963-05-09 20:06:16 UT, Western Test Range, Atlas Agena B
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze100 000 r.
ProvozovatelUSA, ARPA
VýrobceUSA, Lockheed
Kategoriedružice včasné výstrahy
Hmotnost2000 kg
PoznámkaPodle McDowella je to Midas 7, dle SPACE-2000 a Farnborough Midas 6.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
63-05-12.2 G 87.42° 166.48 min 3604 km 3680 km  
96-01-01.52 G 87.34° 166.42 min 3613 km 3675 km  
99-01-04.50 G 87.34° 166.42 min 3612 km 3676 km  
02-01-06.44 G 87.33° 166.42 min 3609 km 3679 km  
05-01-08.85 G 87.35° 166.42 min 3610 km 3678 km  
08-01-01.84 G 87.33° 166.42 min 3616 km 3673 km  
11-01-01.93 G 87.34° 166.42 min 3620 km 3668 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice včasné výstrahy. Postavila ji firma Lockheed Missiles and Space Div. (nyní Lockheed Martin Missiles and Space), Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je Advanced Research Projects Agency (ARPA), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice válcového tvaru s kuželovitou přídí o maximálním průměru 1.5 m a délce přibližně 9 m pevně spojená s posledním stupněm nosné rakety (Agena B, výr. č. 1206) je vybavena párem slunečních baterií, připojených z boku k motorové sekci stupně a dobíjejích akumulátorové baterie. V přední části nese infračervený dalekohled, vybavený 184 detektory PbS uspořádanými v matici 8×23 (citlivé v oblasti spektra 2.7 µm) pro detekci infračerveného záření z trysek raketových motorů balistických raket a proudových motorů letadel. Dalekohled Bouwersova typu s aperturou o průměru 203 mm (zorný úhel detektoru 24.97°) vyrobený firmou Aerojet Electronic Systems Div., Aerojet Corp. (nyní Aerojet Electrosystems Co.), Azusa, CA (USA) je umístěn na rotující plošině (6 otáček za minutu). Stabilizaci družice zajištuje systém plynových trysek posledního stupně.

Bezprostředně předcházející družice této řady Midas 6 se 1962-12-17 pro havárii nosné rakety Atlas Agena B nedostala na oběžnou dráhu. Předchozí úspěšně vypuštěnou jiného typu je Midas 5 (1962-010A). Bezprostředně následující Midas 8 se 1963-06-12 pro havárii nosné rakety Atlas Agena B nedostala na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou je Midas 9 (1963-030A).

Průběh letu

Datum Událost
1963-05-09 Družice byla úspěšně navedena na oběžnou dráhu, vyklopily se panely slunečních baterií a byly zahájeny testy užitečného zatížení.
1963-06-25 Systémy družice byly vypojeny poté, co se fixně připevněné panely slunečních baterií odklonily od Slunce. Během testovacího období byly v reálném čase detekovány tři starty raket Atlas resp. Titan; dodatečná analýza dat odhalila starty dalších sedmi startů raket Minuteman resp. Polaris.

Literatura

  1. Missile Defense Alarm : The Genesis of Space-based Infrared Early Warning / C. Hall. - Quest 7 [1] 5-17 (1999).
  2. Midas / M. Wade. - Encyclopedia Astronautica. - 2003-08-09. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.astronautix.com/craft/midas.htm).
  3. W-17 Infrared Early Warning Sensor. - Cambridge, MA : NASM. - 1999-08-18. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.nasm.si.edu/research/dsh/artifacts/MS-w-17.htm).
  4. W-37 Infrared Early Warning Sensor. - Cambridge, MA : NASM. - 1999-08-18. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.nasm.si.edu/research/dsh/artifacts/MS-w-37.htm).
  5. The MIDAS Project: Part 1, Strategic and Technical Origins and Political Evolution, 1955-1963 / N. W. Watkins. - JBIS 50, [No. 6], 215-224 (1997).

------
Datum poslední úpravy: 2011-01-16 17:50:30 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek