1962-010A (κ1) - Midas 5

Název objektuMidas 5 [=Missile Defense Alarm System]
Strongback
SSC 271
Start1962-04-09 15:04:48 UT, Western Test Range, Atlas Agena B
Stav objektuna geocentrické dráze
Očekávaná životnost na dráze100 000 r.
ProvozovatelUSA, ARPA
VýrobceUSA, Lockheed
Kategoriedružice včasné výstrahy
Hmotnost1860 kg
PoznámkaSPACE-2000 a Farnborough udávají čas startu 15:50 UT. Zde uvedeno dle McDowella.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
62-05-01.6 G 86.68° 153.03 min 2841 km 3382 km  
96-08-23.01 G 86.65° 152.98 min 2786 km 3408 km  
99-01-07.95 G 86.66° 152.98 min 2784 km 3410 km  
02-01-01.90 G 86.67° 152.98 min 2784 km 3410 km  
05-01-03.61 G 86.67° 152.98 min 2788 km 3406 km  
08-01-01.64 G 86.66° 152.98 min 2785 km 3409 km  
11-01-01.53 G 86.65° 152.98 min 2783 km 3411 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Družice včasné výstrahy. Postavila ji firma Lockheed Missiles and Space Div. (nyní Lockheed Martin Missiles and Space), Sunnyvale, CA (USA). Provozovatelem je Advanced Research Projects Agency (ARPA), Washington, DC (USA).

Tříose stabilizovaná družice válcového tvaru s kuželovitou přídí o maximálním průměru 1.5 m a délce přibližně 9 m pevně spojená s posledním stupněm nosné rakety (Agena B, výr. č. 1203) je vybavena párem slunečních baterií, připojených z boku k motorové sekci stupně a dobíjejích akumulátorové baterie. V přední části nese infračervený dalekohled, vybavený 175 detektory PbS pro detekci infračerveného záření z trysek raketových motorů balistických raket a proudových motorů letadel. Dalekohled vyrobený firmou Baird-Atomic, Inc. (nyní Baird Corp.), Cambridge, MA (USA) je umístěn na rotující plošině (6 otáček za minutu). Stabilizaci družice zajištuje systém plynových trysek posledního stupně.

Předchozí družicí této řady je Midas 4 (1961-028A). Bezprostředně následující jiného typu Midas 6 se 1962-12-17 pro havárii nosné rakety Atlas Agena B nedostala na oběžnou dráhu. Další úspěšně vypuštěnou jiného typu je Midas 7 (1963-014A).

Průběh letu

Datum Událost
1962-04-09 Po navedení na dráhu byla družice stabilizována a vyklopily se panely slunečních baterií. První zkoušky infračerveného detektoru byly úspěšné. Na 6. oběhu došlo ke zhroucení systému zásobování elektrickou energií a s družicí bylo ztraceno spojení.

Literatura

  1. Missile Defense Alarm : The Genesis of Space-based Infrared Early Warning / C. Hall. - Quest 7 [1] 5-17 (1999).
  2. Midas / M. Wade. - Encyclopedia Astronautica. - 2003-08-09. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.astronautix.com/craft/midas.htm).
  3. W-17 Infrared Early Warning Sensor. - Cambridge, MA : NASM. - 1999-08-18. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.nasm.si.edu/research/dsh/artifacts/MS-w-17.htm).
  4. W-37 Infrared Early Warning Sensor. - Cambridge, MA : NASM. - 1999-08-18. - [Cit. 2005-02-11].     (http://www.nasm.si.edu/research/dsh/artifacts/MS-w-37.htm).
  5. The MIDAS Project: Part 1, Strategic and Technical Origins and Political Evolution, 1955-1963 / N. W. Watkins. - JBIS 50, [No. 6], 215-224 (1997).

------
Datum poslední úpravy: 2011-01-16 17:50:22 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek