1961-004A (δ1) - Explorer 9

Název objektuExplorer 9
Air Density 1
S-56A [=Science]
SSC 81
Start1961-02-16 13:12 UT ?, Wallops Flight Facility, Scout X1
Stav objektuzanikl v atmosféře
Zánik1964-04-09.8
Životnost1148.2 dne, tj. 3.14 roku
ProvozovatelUSA, NASA
VýrobceUSA
Kategorievědecká družice
Hmotnost6.6 kg

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
61-02-16.6 G 38.86° 118.28 min 634 km 2583 km  
61-12-19.0 G 38.82° 118.04 min 752 km 2443 km  
63-01-01.0 G 38.86° 117.36 min 632 km 2506 km  
63-12-07.9 G 38.95° 112.11 min 394 km 2258 km  

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Vědecká družice. Provozovatelem je NASA Headquarters, Office of Space Science and Applications (OSSA), Washington, DC (USA).

Vědecká družice tvaru koule o průměru 3.66 m s pláštěm zhotoveným z vrstev mylaru a hliníku. Na vrchním hliníkovém povrchu jsou pravidelně rozmístěny terčíky bílé barvy pasivní tepelné regulace o průměru 51 mm, pokrývající 17% povrchu. Během startu je družice složena ve válcové schránce o průměru 0.216 m a délce 0.483 m. Po oddělení posledního stupně nosné rakety je vytlačena pružinovým mechanismem a naplněna z tlakové láhve plynným dusíkem. Obě polokoule družice oddělené nevodivou rovníkovou částí z mylaru slouží jako anténa. Na obvodu balónu jsou dále čtyři čtvercové sluneční baterie, každá sestávající ze 70 článků, které společně s chemickou baterií napájejí rádiomaják (136 MHz, 15 mW) umístěný uvnitř družice.

Pozorování dráhy družice slouží k určení hustoty atmosféry v závislosti na sluneční aktivitě a roční době.

Předchozí družice této řady Explorer S-56 se nedostala 1960-12-04 pro havárii nosné rakety Scout X1 na oběžnou dráhu; předchozí úspěšně vypuštěnou je Explorer 8 (1960-014A), následující Explorer S-45 se nedostala 1961-02-24 pro havárii nosné rakety Juno 2 na oběžnou dráhu; následující úspěšně vypuštěnou je Explorer 10 (1961-010A).

Průběh letu

Datum Událost
1961-02-16 13:12:00 UT: Vzlet.
Během prvního oběhu přestal fungovat rádiomaják, takže panovaly pochybnosti, zda se družice vůbec dostala na dráhu.
1961-02-17 Družice byla objevena na dráze pomocí radaru.
1964-04-09 Zánik družice.

Literatura

  1. Listy z historie : Explorer 9 / P. Knap. - Letectví a kosmonautika 47 [14] 555 (1971).
  2. National Space Science Data Center: Spacecraft Explorer 9. - Greenbelt, MD : NASA-GSFC. - 1999-03-11. - [Cit. 2002-12-12].     (http//nssdc.gsfc.nasa.gov/database/MasterCatalog?sc=1961-004A).

------
Datum poslední úpravy: 2004-12-07 21:18:33 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2004 - Antonín Havlíček, Antonín Vítek