Krátké zprávy

  Knihovny současnosti, 10.–12. září 2019, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

16th IFLA ILDS Conference, 9.–11. října 2019, Národní technická knihovna, Praha

28. akviziční seminář SDRUK, 10. října 2019, Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod

12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích, 17. října 2019, Národní technická knihovna, Praha

20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 3.–4. prosince 2019, Konferenční sál Národního archivu v Praze 4 Chodovci

Londýnský knižní veletrh, 12.–14. března 2019, Olympia, Londýn

Seminář k digitalizaci (nejen) pro krajské knihovny VIII, 3.–4. dubna 2019, Moravská zemská knihovna v Brně

Konference Elektronické služby knihoven, 14.–15. května 2019, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně

Veletrh vědy, 6.–8. června 2019, Letňany – PVA EXPO Praha

Valná hromada SKIP a konference Architektura knihoven, 13.–14. června 2019, Obecní dům Praha