Vrátit se k přehledu projektů

Projekty financované Strategie AV21

Historická korespondence online: zajištění technické infrastruktury

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd ČR – informační portál

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Období realizace: 2019
Více o projektu

Databáze a portál „Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci“

Řešitel projektu:
Marina Krahulcová
Období realizace: 2019
Více o projektu

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Řešitel projektu:
Bc. Kateřina Neradová
Období realizace: 2019
Více o projektu

Knihovna snů 2019 aneb Štočky a destičky, nuly a jedničky

Řešitel projektu:
Marina Krahulcová
Období realizace: 2019
Více o projektu

Švédská knižní kořist (informační a bibliografický portál)

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Období realizace: 2019
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Období realizace: 2018
Více o projektu

Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech a Moravy (informační a bibliografický portál)

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Období realizace: 2018
Více o projektu

Vytváření metadatových záznamů článků a jejich propojení na plné texty v Digitální knihovně AV ČR

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2018
Více o projektu

Digital Humanities v Akademii věd – informační portál

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2018
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách – pokračování

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Období realizace: 2017
Více o projektu

Švédská knižní kořist: dochované knihy z Čech a Moravy (informační a bibliografický portál)

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digital Humanities – informační portál

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2017
Více o projektu

Digitalizace a prezentace díla Ovidia v historickém knižním fondu KNAV (1500–1800)

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2017
Více o projektu

Výstava Balbín + archivace a digitalizace výstav

Řešitel projektu:
PhDr. Lenka Veselá, PhD.
Období realizace: 2016
Více o projektu

Portál Digital Humanities

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2016
Více o projektu

Digitalizace unikátně dochovaných bohemikálních tisků 16.–18. století v českých a zahraničních knihovnách

Řešitel projektu:
Bc. Vojtěch Šícha
Období realizace: 2016
Více o projektu

Akce související s výročím Karla IV.

Řešitel projektu:
Ing. Martin Lhoták
Období realizace: 2016
Více o projektu